Hyppää sisältöön

Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset

Kulttuuritoiminnan kohdeavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille sekä sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa.

Yksityisiä ammattitaiteilijoita tuetaan vain siinä tapauksessa, että samalla lisätään ja monipuolistetaan paikallista kulttuuritarjontaa, esim. järjestämällä taiteilijoille julkisia esiintymisiä ja muita työtilaisuuksia. Avustusta voidaan myöntää myös taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille ja lahjakkaille paikallisille taiteilijoille.

Avustushakemuksia arvioidaan toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden mukaan.

Myöntämisperusteet:

Arvioinnissa otetaan huomioon soveltuvin osin kulttuurijärjestöjen toiminta-avustusten myöntämisperusteet.

Katso hakuaika ja yleiset ehdot

Yhteystiedot