Hyppää sisältöön

Toisen asteen koulutuksen selvitys

Kaupunginjohtaja Jari Tolosen helmikuussa asettama Kajaanin toisen asteen koulutuksen selvitys on valmistunut, ja selvitysraportti on luovutettu kaupunginjohtaja Toloselle 5.10.2022

Selvitys käynnistettiin osana kaupungin sopeuttamissuunnitelman 2022 laatimista tehtävänä selvittää Kajaanin koulutusliikelaitokseen kuuluvan toisen asteen koulutuksen, Kainuun ammattiopiston (KAO) ja Kajaanin lukion toiminnan järjestämisen vaihtoehtoja sekä toisen asteen koulutuksen ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n (KAMK) mahdollisia yhteistyöjärjestelyjä sekä Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (VILAKE) toiminnan mahdollisia muutoksia.

Selvitysryhmään kaupunginjohtaja nimesi

  • sivistysjohtaja Lucina Hännisen,
  • talousjohtaja Tarja Lempeän,
  • koulutusliikelaitoksen va. johtaja Raimo Sivosen,
  • KAMK:n rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarénin,
  • KAO:n rehtori Anu Kuosmasen,
  • Kajaanin lukion rehtori Jaana Kilpelänahon,
  • pääluottamusmies Heikki Kallungin ja
  • kehitysjohtaja Risto Hämäläisen.

Henkilövaihdosten johdosta selvitysryhmässä kesäkauden jälkeen olivat sivistysjohtaja Mari Lyyra, ryhmän puheenjohtaja, Anu Kuosmanen koulutusliikelaitoksen va. johtajana ja Raisa Ilkko KAO:n vs. rehtorina. Työ tuli tehdä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa, ja ryhmän tuli selvittää myös selvityksen tarkoituksen ja tavoitteenasettelun yhteensopivuus valtakunnallisisiin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin.

Selvityksen tuli olla valmis siten, että sen perusteella mahdollisesti tehtävät muutokset voidaan ottaa huomioon talousarviossa 2023. Tavoitteena oli, että selvitys valmistuu kesäkuussa 2022, mutta selvityksen asettaja, kaupunginjohtaja Tolonen antoi sen tekemiselle lisäaikaa syyskuun loppuun saakka. Selvitysryhmän työn ja päätöksenteon tueksi kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG:ltä hankittiin yleisen tason selvitys, jossa käytiin läpi juridisia, verotuksellisia ja taloudellisia näkökohtia ja muutosten vaikutuksia harkittaessa eri järjestämis- ja yhteistyövaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja toiminnallisuutta.

Selvitysryhmän näkemyksen mukaan Kajaanin toisen asteen koulutuksen erityisenä vahvuutena on ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välinen tiivis yhteistyö, josta myös tulevaisuudessa tulisi pitää erityistä huolta. Nykyinen liikelaitosmalli tai molempien toisen asteen oppilaitosten siirtyminen sivistystoimialalle ovat toisen asteen koulutuksen yhteistyön näkökulmaa korostavan valtakunnallisen linjauksen mukaisia ratkaisuja, mutta henkilöstön kuulemisen perusteella ryhmä suosittaa Kajaanin oppilaitosten toiminnan jatkamista nykyisellä liikelaitosmallilla.

Selvitysryhmä näkee jatkotyöstettäviä kokonaisuuksia ainakin seuraavissa teemoissa: Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, korkeakoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, yhteistyön tiivistäminen koulutusliikelaitoksen ja KAMK:n kesken sekä koulutusliikelaitoksen hallinnon kehittäminen.

Selvitysryhmä toteutti sille asetetun tehtävän hyvin, ja teki selkeät ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Ryhmä kykeni tunnistamaan muuttuvan toimintaympäristön asettamat haasteet ja koulutuspoliittiset toisen asteen koulutusta koskevat linjaukset, sekä otti huomioon henkilöstön antaman palautteen. Selvitysraportin tulosten ja johtopäätösten käsittely alkaa nyt kaupungin toimielimissä, ja tavoitteena on tehdä tarpeellisiksi katsottavat jatkoratkaisut ja jatkotoimenpiteet sekä tarvittava päätöksenteko mahdollisimman pian syksyn aikana. Näen jatkotyössä keskeisen tärkeäksi, miten oppilaitosten yhteistyö saadaan tiivistymään entisestään Kajaanin koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Lisätiedot