Hyppää sisältöön
Pietari Brahen tilauksesta valmistettu kartta Kajaanin vapaaherrakunnan alueesta 1650-luvun alusta

Alueellinen vastuumuseotyö

Uudistunut museolaki korvasi 1.1.2020 alkaen vanhan maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän. Kainuun Museo on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen vastuumuseo, joka toimii asiantuntijana ja yhteistyökumppanina kulttuuriperintöön liittyvissä tehtävissä.

Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joista Kainuun Museo hoitaa alueellisen museotoiminnan edistämistehtävää ja kulttuuriympäristötehtävää. Alueellisesta taidemuseotehtävästä kantaa vastuuta Museo- ja tiedekeskus Luuppi.