Hyppää sisältöön

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alueellinen vastuumuseo toimii kulttuuriympäristön asiantuntijana ja tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa kulttuuriympäristön säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Museo antaa rakennusperintöä koskevia viranomaislausuntoja kaavoituksesta, rakentamisesta ja muusta maankäytöstä viranomaisille, päättäjille, suunnittelijoille ja muille toimijoille.

Museo antaa myös korjausrakentamiseen ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvää neuvontaa, ohjaa ja toimii asiantuntijana valtionavustusasioissa ja korjaushankkeissa sekä edistää korjausrakentamisen asiantuntemuksen lisääntymistä.

Lisätietoja