Hyppää sisältöön

Rakennushistorialliset selvitykset

Rakennushistoriaselvitykset (RHS) on laadittu korjausrakentamisen tai kaavoituksen tarpeisiin, kun suunnittelutyön taustaksi on tarvittu tietoa rakennuksen aiemmista vaiheista. Selvitysten kohteet ovat yleensä suojeltuja rakennuksia. Selvityksen tehtävänä on vastata kysymyksiin ”Millainen rakennus on?” ja ”Miksi se on sellainen kuin on?”.

Selvitystyössä rakennuksen vaiheita tutkitaan arkisto- ja kenttätyön avulla. Eri lähteistä saadut tiedot auttavat hahmottamaan rakennuksen ja sen osien säilyneisyyttä ja eri vaiheissa tehtyjen suunnitelmien toteutumista. Vaikka selvitykset on laadittu ensisijaisesti korjaussuunnittelua ja kaavoitusta varten, ne tarjoavat runsaasti mielenkiintoista tietoa kaikille rakennusten historiasta kiinnostuneille.

Sivulle on koottu tässä vaiheessa neljä selvitystä kajaanilaisista kohteista.

Rakennushistoriallinen selvitys, Kajaanin teatteritalo

(linkki aineistoon kuvan alapuolella)

Rakennushistoriallinen selvitys, Kajaanin teatteritalo

Rakennushistoriallinen selvitys, Sissilinna

(linkki aineistoon kuvan alapuolella)

Rakennushistoriallinen selvitys, Sissilinna

Rakennushistoriallinen selvitys, Kajaanin terveysaseman alue

(linkki aineistoon kuvan alapuolella)

Kajaanin terveysasemaa koskevan rakennushistoriallisen selvityksen kansi. Kansikuvana terveyskeskusalueen rakennuksia.

Rakennushistoriallinen selvitys, Kajaanin terveysaseman alue

Rakennushistoriallinen selvitys, Kauppakatu 17–21

(linkki aineistoon kuvan alapuolella)

Rakennus historiallisen selvityksen Kajaanin Kauppakatu 17-21 kansi. Kuvana kannessa Kauppakatua.

Rakennushistoriallinen selvitys, Kauppakatu 17–21