Hyppää sisältöön

Kainuun Museon lausunnot

Kainuun Museo on alueellinen vastuumuseo, joka vastaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä Kainuun maakunnassa. Viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinneista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä kuten esimerkiksi maakaapelointisuunnitelmista. Lausuntopyynnöt liitteineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisenä osoitteeseen kainuun.museo@kajaani.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kainuun Museo, Asemakatu 4, 87100 Kajaani.