Hyppää sisältöön
Vienankarjalainen päähine sorokka

Kokoelmat

Osa Kainuun Museon kokoelmapalveluista sulkeutuu vuodeksi

Kainuun Museon esinekokoelmat ovat saaneet uusia säilytystiloja. Kokoelmatilojen vaihtuminen tarkoittaa, että Kainuun Museossa ryhdytään muuttamaan ja uudelleen järjestelemään esinekokoelmia. Muuttoa ryhdytään toteuttamaan päätoimisesti elokuussa 2023. Tämän takia Kainuun Museon kokoelma- ja tietopalvelut suljetaan osittain 1.8.2023.

Tämä tarkoittaa, ettei museoon oteta vastaan esine- ja arkistolahjoituksia, eikä näitä koskevia aineisto- ja tietopalvelupyyntöjä. Valokuvapalvelut ja niitä koskevat tietopalvelut pysyvät sen sijaan auki myös muuton ajan. Osa kokoelmapalveluista on näillä näkymin kiinni elokuun 2024 loppuun asti ja muuton edistymisestä ja kokoelmapalveluiden avautumisesta tiedotetaan uudelleen vuoden 2024 kesällä.

Kainuun Museon kokoelmat koostuvat esine- ja valokuvakokoelmista sekä museoarkistosta ja arkistokirjastosta. Museon kokoelmat ovat karttuneet pääosin lahjoituksina. Kainuun Museon tallennustoiminta painottuu vahvasti oman alueen eri elämänalueiden ja -ilmiöiden tallentamiseen. Museon kokoelmiin otetaan aineistoa, jolla on yhteys Kainuuseen, esimerkiksi valmistuksen tai käytön kautta, ja joka kuvastaa kainuulaista arkipäiväistä elämää eri vuosikymmeninä.

Esinekokoelma

Museon esinekeruu alkoi heti Kainuun museoyhdistyksen perustamisen jälkeen vuonna 1930. Yhdistys antoi kahdelle stipendiaatille, Salomo Pulkkiselle ja Vietti Toloselle, tehtäväksi suorittaa keräystä eri puolilla Kainuuta. Lisäksi museon esinekokoelma karttui Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kotiseuturetkikunnan ansiosta vuonna 1937. Aluksi pääpaino esinekokoelman kartuttamisessa oli vahvasti talonpoikaisessa kulttuurissa, kuten vanhoissa maatalousvälineissä.

Museotoiminnan siirtyessä yhdistykseltä kaupungille vuonna 1977 esinekokoelmassa oli hieman yli 3000 tallennetta; nykyisin esinekokoelma käsittää yli 21 000 objektia. Esinekokoelmat ovat myös monipuolistuneet viime vuosikymmeninä ja kokoelmiin on otettu esimerkiksi kaupunkikulttuuriin kuuluvaa aineistoa sekä lähivuosikymmenten esineistöä.

Arkistokokoelma

Museon arkistoaineisto koostuu muun muassa erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden asiakirja-aineistoista. Nykyään tällaiset asiakirja-aineistot ohjataan kuitenkin mieluummin kaupunginarkiston yhteydessä toimivaan kotiseutuarkistoon, johon on tallennettu koko Kainuun maakuntaa koskevaa aineistoa sekä yhteisöiltä että yksityisiltä henkilöiltä. Museokin tallentaa silti edelleen esimerkiksi erilaisia painotuotteita (kutsuja, mainoksia jne.), joiden lisäksi arkistokokoelmaan kuuluu arkistokirjasto, jossa on erilaisia vanhoja julkaisuja (kirjoja ja pienpainatteita).

Ota yhteyttä

Valokuvakokoelma

Kainuun Museon kuva-arkistossa on noin 370 000 luetteloitua kuvaa ja lisäksi luettelointia odottavaa aineistoa. Kuva-aineisto koostuu pääosin negatiiveista, valokuvista, dioista ja 2000-luvun digikuvista. Lisäksi kokoelmissa on audiovisuaalista aineistoa. Kuva-aineistoa digitoidaan jatkuvasti, mutta digitoitujen kuvien määrä on vasta noin 60 000.

Kuva-arkiston kokoelma on kertynyt museon omasta dokumentointitoiminnasta ja monista lahjoituksista, joita ovat tehneet sekä yksityiset henkilöt että erilaiset yhteisöt. Museolle voi tarjota kuvalahjoituksia, mutta kokoelmiin otetaan vain sellaista aineistoa, joka sopii museon kokoelmapolitiikkaan.

Kuva-arkiston aineistoihin voi tutustua vain kuva-arkistossa, kun sopii ajan etukäteen. Kuvien toimittamisesta ja käytöstä peritään hinnaston mukaiset korvaukset.

Museon kuvapalveluhinnasto

Ota yhteyttä