Hyppää sisältöön

Strategian toteutus: Osaajista elinvoimaa

Elinvoima ja osaaminen: Osaajista elinvoimaa

Uusi elinvoimapalvelut-yksikkö kehittää kaupungin kasvua ja elinvoimaisuutta

Kajaanin kaupungin konsernihallintoon perustettiin elinvoimapalveluiden yksikkö vuoden 2020 alussa. Yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen sekä työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisestä, innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä maaseudun ja kylien kehittämisestä ja maaseutuhallinnosta. Lisäksi yksikkö vastaa aluekehitysyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja tekee kaupungin edunajamistyötä. Yksikkö osallistuu myös kaupunkikehitysohjelmiin ja -hankkeisiin ja antaa hanketukea toimialoille.

Kesätyöseteli nyt myös Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Kajaanin kaupunki tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätöitä myöntämällä kesätyösetelin noin 30 opiskelijalle. Työnantajan pitää olla kajaanilainen yritys tai yritys, jonka toimipaikka on Kajaanissa. Työsuhteen on kestettävä vähintään kuukauden, ja työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Seteli on voimassa 1.5.–30.9.2020 ja sen arvo on 300 euroa.

Yrityspalvelusetelihaku vuodelle 2020

Hakuaika on toistaiseksi niin kauan kuin 50 000 budjetti on käytetty.  Setelin suuruus on joko 1 500 tai 3 000 euroa (alv 0 %) ja ne oikeuttavat 1 875 tai 3 750 euron palvelun hankintaan. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hyväksytyn setelin määrän sekä asiakasyritykseltä 20 % omavastuun sekä arvonlisäveron. Yrityspalvelusetelillä tuetaan mm. kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja omistajanvaihdoksia. Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja. Seteli on nopea ja ketterä instrumentti kajaanilaisten pk-yritysten tarpeisiin. Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kajaanilaisille toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaanissa tai yrityksellä tulee olla kiinteä toimipiste kaupungissa.

Lentoaseman ilmettä raikastettiin

Kajaani toivottaa lentokentälle saapuvat ja lähtevät matkustajat tervetulleiksi ja -menneiksi uusilla mainospinnoilla. Lähtöselvitystiskin takana hyvän mielen jättää seinän kokoisessa kuvataulussa Oulujärven uniikki Ärjänsaari ja tuloaulassa tulijaa tervehtii suurkuvassa sympaattinen Kainuun maakuntalintu kuukkeli. Uusilla kuvilla viestitään Kainuun suurimmaksi vahvuudeksi miellettyä puhdasta luontoa, joka on Kajaanillekin tärkeä elementti. Tuloaulaa on elävöitetty myös viime syksynä uusitulla Tervetuloa Kajaaniin -julisteella. Lentokentän ilmeen raikastaminen on osa Kajaanin yhteismarkkinointityöryhmän toimintasuunnitelmaa Kajaani-Oulujärvi alueen esille tuomiseksi.

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat löytyvät Kajaanin ammattikorkeakoulusta

KAMK sijoittui valtakunnallisesti ensimmäiselle sijalle arvioitaessa opintojen sisältöä, kansainvälisyyttä, työelämäyhteyksiä ja harjoittelua. Vuoden 2019 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) perusteella Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sai Suomen parhaan palautteen. KAMK menestyi erinomaisesti myös oppimisympäristöjen laadussa.  Myös opiskelijoiden saama palaute ja arviointi koettiin erinomaiseksi. Koulutusaloja tarkastellessa Kajaani saa Suomen toiseksi parasta palautetta liiketaloudesta sekä sote-alalta. “Opiskelijat ovat meidän tärkein voimavaramme. On hienoa huomata, että opiskelijat arvostavat sitä, että voimme tarjota heille Suomen parhaan opiskeluympäristön ja -kokemuksen. Pieni välittävä ja huolehtiva korkeakoulu tekee siis suuria tuloksia!”, iloitsee rehtori Matti Sarén.

Ohjelmistorobotiikka osaksi liiketalouden opetusta

Kajaanin ammattikorkeakoulu tuo yhdessä ohjelmistorobotiikan yhtiö Uipathin kanssa ohjelmistorobotiikan osaksi KAMKin liiketalouden opetusta. Kyetäkseen hyötymään ohjelmistorobotiikan tarjoamista kilpailueduista yritykset tarvitsevät lisää tietoa ja osaamista, koulutettua työvoimaa.

DIGIOS-hanke Euroopan tason onnistuminen

KAMK:n hallinnoima DIGIOS-hanke on valittu Euroopan komission onnistuneisiin hankkeisiin. Hanke sai erityiskiitosta tuloksista, vaikutuksista ja hankkeen johtamisesta. DIGIOS-hanke päättyi 31.5.2019. Hankkeessa selvitettiin Kainuun soten, hoivayritysten, KAMK:n sote-alan sekä KAOn hyvinvointialan toimijoiden digitaalista ja teknologista osaamista. Sen perusteella toteutettiin osaamista vahvistavia koulutuksia työelämän tarpeisiin, ja luotiin yhteinen oppimisympäristö älykkään kotihoidon oppimiseen. Hoitotyön koulutukseen luotiin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävät opintojaksot. Hankkeen aikana kehitettiin myös pitkäaikaissairaiden palveluketjun digitalisoimista. Tuloksena Kainuun sote otti kansanterveyshoitajan ja päivystävän sairaanhoitajan chat-palvelun käyttöön yhtenä asiakkaalle tarjottavana palvelumuotona.

Toppa-hankkeella vauhtia kansainvälisten osaajien asettautumiseen

Toppa-hankkeessa kehitetään palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kajaanin ammattikorkeakoululle 90 lisäaloituspaikkaa

KAMK saa 90 uutta aloituspaikkaa valtion neljännessä lisätalousarviossa. Aloituspaikat kohdennetaan alueellisen tarpeen ja kansallisen tehtävän mukaan. KAMK:n lisäaloituspaikat tulevat rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan (20 paikka), tietojenkäsittelyyn, konesaliratkaisuihin ja pelialalle (25), sairaanhoitajakoulutukseen (12), terveydenhoitajakoulutukseen (13) ja liiketalouteen (20).

Postia muuttajille: Tervetuloa Kajaaniin

Ensimmäiset tervetuliaiskortit Kajaaniin muuttaneille lähetettiin lokakuussa. Kortilla saa Kajaani Infosta tervetuliaispaketin, johon on koottu tietoa Kajaanin palveluista. Mukana on myös pieni lahja ja kokemuksia ja elämyksiä täynnä oleva kirje, joka sisältää tutustumislippuja kaupungin palveluihin. Lisäksi kaupungin verkkosivulle on koottu muuttajan tietopaketti.

Tonnin idea -kilpailu toi kymmeniä ideoita

Järjestimme yhdessä Kajaanin Nuorkauppakamarin kanssa Tonnin idea -kilpailun. Ideoita tuli muutamia kymmeniä, joista kolme parasta palkittiin. Kärjessä olivat ideat muraalin maalauksesta keskustaan, metalliset some-kuvauskehykset Rantapuistoon ja Rauniolinnan arvoitus -seikkailun jatkokehitys. Ympäristötekninen toimiala toteuttaa lisäksi muutaman idean.

Uusia ideoita ja näkemyksiä kärkiyritysten liiketoiminnan kehittämiseksi

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) vauhdittaa Kainuun alueen kärkiyritysten kokeilukulttuuria yhdistämällä opiskelijoita ja yritysten henkilöstöä yhteisiin projekteihin. Kyse on Demola-mallista. KAMK on aluekehityksen keskiössä ja haluaa erityisesti palvella alueen työelämää. Projektit, joissa opiskelijat ovat mukana tuovat yhteen eri ikäpolvia ja antavat erilaista näkemystä kehittämiseen ja toimintaan. KAMK haluaa varmistaa, että valmistuneiden opiskelijoiden osaamista jää alueelle. KAMK kiinnittää opiskelijoita työelämään jo opintojen varhaisvaiheessa ja mahdollistaa käytännön oppimisen.

Sähköautomaation osaajapulaan vastaus koulutuksesta

Alueen teollisuudessa on kasvava tarve ja paljon avoimia työpaikkoja sähköautomaatio-osaajille. Lapin ammattikorkeakoulu tuo tarjolle muuntokoulutuksen, jossa jo aiemmin insinöörin tutkinnon suorittanut voi pätevöityä sähkö- ja automaatiotekniikan (AMK) insinööriksi. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Kompassi yhdistää osaajat, oman osaamisen päivittäjät ja työelämän

Kainuun ammattiopisto näkyy kaupunkilaisille. Prisman käytävällä sijaitseva Kompassi on kohtaamispaikka, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hakemiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kompassista saa neuvoja, miten hankkia kokonaan uusi ammatti, päivittää nykyistä osaamista tai vaikka tarjota työpaikkoja. Rakennetaan yhdessä sellainen oppimispolku, mikä sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten.

Data-Center Hackathon kokosi yhteen entiset ja nykyiset opiskelijat

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjesti syksyllä ensimmäistä kertaa DC-Hackathon tapahtuman entisille ja nykyisille datacenter-opiskelijoilleen. Tapahtuma syntyi siitä ajatuksesta, että vanhoja opiskelijoita olisi mukava tavata pitkästä aikaa. Samalla uusille opiskelijoille voitaisiin näyttää, mitä kaikkea jo valmistuneet nykyään tekevät.

Yrityspalveluseteli ja yritystulkki on otettu käyttöön

Kajaanin kaupunki on ottanut käyttöön yrityspalvelusetelin. Setelikokeiluun on varattu 50 000 euroa vuodelle 2019. Kajaanilaisille yrityksille tarkoitetun palvelusetelin suuruus on 1 500 tai 3 000 euroa.

Yritystulkki palvelee aloittavia ja toimivia yrittäjiä

Yritystulkin avulla perustat yrityksen oikein. Tulkin hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi. Verkkosivuilta löydät taloushallinnon ja verotuksen vinkkejä, taloussuunnittelu-, investointi- ja hinnoittelulaskentaohjelmia, markkinointi- ja myyntisuunnitelmia, lomake- ja sopimuspohjia sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

Linkki www.yritystulkki.fi verkkosivustolle

Yritysneuvoja on aloittanut

Kaksivuotinen yritysneuvontapilotti on käynnistynyt. Yritysneuvoja Seppo Räisänen on aloittanut tehtävässään 18.3.2019. Yritysneuvoja palvelee aloittavia, kasvua ja kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Hän tekee Kajaanissa tarjolla olevia yrityspalveluja tunnetuiksi ja ohjaa yrityksiä palvelujen käyttöön.

Pop-up Kajaani on avattu

Pop-up Kajaani on avattu osoitteessa Kauppakatu 26. Toiminnan tavoitteena on elävöittää Kajaanin keskustan aluetta ja mahdollistaa tuoreille yrittäjille matalan kynnyksen tilaisuus päästä kokeilemaan kivijalkamyymälän toimintaa. Tilassa on kaksi myyntipaikkaa, joita voi vuokrata yhdestä päivästä useammaksi viikoksi. Lisäksi Pop-up-tila toimii yhteistilana, jonne jokainen start-up- tai yksinyrittäjä voi tulla oman läppärin kanssa työskentelemään ja vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa.

Kaupunki vuokrasi City-käytävästä 200 m2:n tilat nuorten yrittäjien lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa ja Kaukametsän Opiston kurssitoiminnan esittelyä varten. Tila on vuokrattu vuoden 2019 loppuun saakka, optiona on vuokrasopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana. Kajaanin Nuorkauppakamari vastaa pop up -liiketilan toiminnasta. Hanke on osa laajempaa yhteistyötä Nuorkauppakamarin kanssa.

Lumi supertietokone Kajaaniin 2020

Kajaaniin sijoitetaan EuroHPC-järjestelmä eli Lumi-supertietokone, investointi on 207,1 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet 28 osallistuvalta maalta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Suomalaisten tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön saadaan suoraan 24 prosenttia supertietokoneen tuottamasta laskentakapasiteetista. Konesali valmistuu kesäkuussa 2020, ja laitteisto otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Investointi laajentaa Kajaanin suurteholaskennan keskittymän Euroopan tason toimijaksi.

Linkki datacenter.csc.fi verkkosivustolle

Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa yhteistyön Kiinaan

Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa kaivosalan yhteistyötä Kiinaan. KAMK:n ja Lapin AMK:n järjestävät kesällä 2019 kaivosalan kansainvälisen kesäkoulun. Kouluun on tulossa 25 kaivosalan opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Uudet opiskelijat aloittavat taas syksyllä

Kajaanin ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat tutustuvat Kajaaniin 27.–31.8.2019. Kajaanin ammattikorkeakoulu tukee opiskelijoiden hyvinvointia mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä järjestämällä harrasteinfoja, lajikokeiluja ja opiskelijatapahtumia sekä vertaisohjausta. Ammattikorkeakoululla on avoimet ovet 8. lokakuuta 2019.

Kajaanin ammattikorkeakoululle kansainvälinen tehtävä kehittää supertietokoneympäristöä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 510 000 euron rahoituksen Kajaanin ammattikorkeakoululle supertietokoneympäristön kehittämiseen.  Ympäristö mahdollistaa tekoälysovellusten kehittämisen Suomessa.  Rahoituksella luodaan kansallinen suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten kanssa. Supertietokone ja KAMKin osaaminen tarjoavat kainuulaisille yrityksille ja kansallisille yhteistyökumppaneille helpon tavan hyödyntää tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa omissa projekteissaan.

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina. Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hanke

Tieteen tietotekniikkakeskus CSC ja Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnistivät hankkeen, joka vauhdittaa data-analytiikan hyödyntämistä Kainuun alueen yrityksissä. Datalähtöinen talous on tunnistettu laajasti uudeksi liiketoiminnan tekemisen tavaksi ja data-analytiikka, big data sekä tekoäly ovat keskeisiä tapoja, joilla yritykset saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyä nykypäivänä.  Yrityksille kertyy paljon dataa esimerkiksi teknisistä prosesseista, antureista, tietojärjestelmistä ja asiakasrajapinnasta – tämän datan analysointi auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan taustalla olevia ilmiöitä sekä riippuvuuksia. Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeessa luodaan data-analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi. Sen avulla Kainuun alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota ja ottaa käyttöön analytiikkaan perustuvia ratkaisuja.

Uusi tekoälykoulutus alkaa syksyllä 2019

Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutus käynnistyy syksyllä 2019 Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja ainoa tekoälyyn keskittyvä tutkintokoulutus. Tekoälyosaaminen on erittäin kysyttyä työmarkkinoilla.

Linkki www.iamai.fi verkkosivuille

Bull-supertietokone tuli Kajaanin ammattikorkeakoululle

Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkinut supertietokoneen Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:ltä. Bull-hybridijärjestelmä vastaa datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpeisiin. Loppuvuodesta 2018 käynnistetty supertietokone täydentää Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista, opiskelijoiden ylläpitämää konesaliympäristöä. Tekoälyn tehokas soveltaminen vaatii monenlaista ja monitasoista osaamista ja tarkoituksenmukaista infrakstruktuuria kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Digitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamisessa data on keskeisessä asemassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu osaksi Pohjois-Euroopan suurinta ICT-allianssia

KAMK on liittynyt suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiseen ICT-allianssiin Allied ICTn Finlandiin (AIF). AIF:n jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, että KAMK on entistä tiiviimmin mukana IT-alan kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yksi allianssin tavoitteista on saada Suomeen miljardiluokan pysyvä investointipiikki hyödyntämällä tutkimuslaitosten kapasiteettia yritysten tarpeisiin. Verkosto mahdollistaa KAMKin kehittää vahvuuksiaan konesali- ja datasta tekoälyyn -teemoissa yhdessä Suomen parhaimpien kumppaneiden kanssa. Allied ICT Finland on 2018 perustettu allianssi, jossa on mukana 15 yliopistoa ja tutkimuskeskusta, seitsemän kaupunkialuetta ja noin 3000 ICT-alan ammattilaista.

Linkki alliedict.fi verkkosivustolle