Hyppää sisältöön

Strategian toteutus: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Asukkaiden tyytyväisyys: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Asukastutkimus ilahduttaa: kajaanilaiset voivat hyvin ja luottavat tulevaisuuteen

Kyselytutkimuksen mukaan Kajaanin suurin vahvuus on, että kajaanilaiset kokevat voivansa hyvin asuessaan kotikaupungissaan ja heidän luottamuksensa tulevaisuuteen Kajaanissa on kasvanut. Kajaanin kaupungin Taloustutkimus Oy:llä teettämässä asukastutkimuksessa kajaanilaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä kaikissa kysytyissä asioissa.

Asukastutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 500 kajaanilaista 16.9.–16.10.2020. Haastateltavat olivat 15–79-vuotiaita. Haastattelut tehtiin niin, että vastauksia saatiin tasaisesti miehiltä ja naisilta sekä eri-ikäisiltä.

Linkki Kajaanin asukastutkimusraporttiin (PDF)

Kajaanin pääkirjasto kaupunkilaisten yhteiseksi tilaksi

Pääkirjaston kokous- ja tapahtumatilat ovat tauon jälkeen pian taas asiakkaiden käytössä. Tavoitteena on tarjota kaupungin yhdistyksille ja vapaan sektorin toimijoille maksuttomia tiloja monipuoliseen käyttöön. Suunnittelun ja toteutuksen ohjenuorana on ollut kaupunkistrategian tavoite lisätä kaupunkilaisten
hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tuoreehko kirjastolaki myös velvoittaa yleisiä kirjastoja antamaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tulevien asiakastilojen sisällön suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä AIKOPAN kanssa AVIn rahoittamalla Kohdataan vintillä hankkeella. Kirjasto kysyi käyttäjiltään ajatuksia ja toiveita tulevien tilojen palveluista. Kyselyyn vastasi 133 kaupunkilaista. Toiveita tuli toistasataa ja niiden pohjalta ideoitiin kaikille avoimia työpajoja, joissa työstettiin ehdotuksia eteenpäin yhdessä asiakkaiden
kanssa.

Linkki kaupunginkirjaston verkkosivustolle

PORE-Porukalla parempaan

PORE – Porukalla parempaan (1.11.2020–28.2 2023) on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. PORE-hankkeen tavoitteena on uudenlaisen hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta lisäävän toimintakulttuurin luominen alueelle yhdistämällä kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Yhteistyön kautta syntyy mielen
hyvinvointia tukeva ”Porukalla parempaan” -toimintamalli, joka on monistettavissa Kajaanin muillekin asuinalueille. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Kettu-Lohtaja-Huuhkajanvaaran asukkaat, erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset sekä alueen eri toimijat.

Hankkeessa innostetaan asukkaita ideoimaan ja kehittämään alueen hyvinvointia omista toiveista ja tarpeista. Yhtenä menetelmänä käytetään yhteiskehittämistä (tuumingit) ja osallistuvaa budjetointia (Osbu). Kajaanin tuumingit ovat uusi tapa vaikuttaa suoraan oman asuinalueen asioihin. Tuumingeissa kokoonnutaan kuulemaan, keskustelemaan, ideoimaan ja päättämään yhteisistä asioista. Tuumingit ovat myös lähtölaukaus osallistuvan budjetoinnin prosessille. Osallistuva budjetointi tarkoittaa sitä, että asukkaat osallistuvat Kajaanin kaupungin rahoittaman paikallisen kehittämisprojektin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tuumingeissa nousseista ideoista jalostetaan paikallisissa osallistuvan budjetoinnin -työpajoissa konkreettisia ehdotuksia, joista asukkaat äänestävät yhden toteutettavaksi. Kajaanin kaupunki on vahvasti mukana osallistuvan budjetoinnin prosessissa ja rahoittaa toteutettavan idean.

Linkki Kajaanin tuumingit verkkosivustolle

Vuolijoen aluelautakunta vakinaistettiin

Kaupunginvaltuusto vakinaisti aiemmin kokeiluna toimineen Vuolijoen aluelautakunnan vuoden 2020 alusta. Aluelautakunnan tehtävänä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Sen toimialueena on Vuolijoen kylien alue.

Kajaanin romanityölle Hyvä työ–Tšihko butti -kunniamaininta ensimmäisenä Pohjois-Suomessa

Kajaanin paikallisromaniryhmä on saanut Hyvä työ–Tšihko butti -kunniamaininnan pitkäjänteisestä ja merkittävästä työstä romaniasioiden eteenpäin viemisessä. Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunta jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa. Kainuussa romanityöllä on jo pitkät perinteet ja työn tulokset tunnetaan ympäri Suomen. Romanikentällä kuulee usein puhuttavan Kajaanin romanityöstä myönteisessä valossa, kertoo suunnittelija Henry Lindgren. Vuodesta 2009 asti toiminut Kajaanin romaniryhmä on muun muassa pyrkinyt nostamaan romanien koulutustasoa ja ehkäisemään syrjintää Elämää varten -hankkeessa. Neuvottelukunta myönsi toisen kunniamaininnan henkilökohtaisena tunnustuksena Ramona Grönstrandille pitkäjänteisestä työstä suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden puolesta.

Suuri kulttuurikeskustelu

Kaikille avoimessa kulttuurikeskustelussa puhuttiin mm. siitä, mikä on taidelaitosten ja -yhteisöjen merkitys Kajaanille ja maakunnalle. Taide lisää hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Taide tuo myös taloudellisia hyötyjä, se tuo matkailijoita ja luo työpaikkoja. Mikä taidelaitosten ja -yhteisöjen merkitys on Kajaanille ja maakunnalle? Mikä rooli kulttuurilla ja taiteella on elävän kaupungin kehittäjänä? Erikoistutkija Olli Ruokolainen (Cupore) esitteli tuoreita tutkimustuloksia siitä, miten kulttuuritoiminnot vaikuttavat kaupunkiin.

Muraalimaalauksen aihe kajaanilaisten ideoiden pohjalta

Taitelija Minttu Pyykkönen keräsi kajaanilaisten mielipiteitä, toiveita ja ideoita muraaleista. Muraali maalattiin kesällä 2020. Idea muraalista valittiin yhtenä toteutettavana ideana Tonnin idea -kilpailussa.

Kajaanin Vesi siirtyy etäluettaviin vesimittareihin

Kajaanin Vesi vaihtaa tai vaihdattaa seuraavan 5–6 vuoden aikana kaikki 7 500 asiakasvesimittariaan etäluettaviin vesimittareihin tiedonsiirtoverkon kuuluvuusalueen niin salliessa. Tavoitteena on vaihtaa noin 1 500 mittaria vuosittain. Seuraavan kolmen vuoden aikana vaihtoja tehdään Kajaanin keskustaajaman asemakaava-alueilla. Sen jälkeen vaihdetaan loput mittarit. Vaihtaminen aloitetaan Kätön, Teppanan ja Hetteenmäen alueilla. Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Uusille liittyjille asennetaan jatkossa etäluettavat vesimittarit tiedonsiirtoverkon kuuluvuus-alueen niin salliessa. Etäluettavista mittareista tieto siirtyy langattomasti Kajaanin Veden asiakastietojärjestelmään. Etäluenta on otettu käyttöön vuoden 2020 aikana uusittavan asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Siihen asti uusia etäluettavia mittareita käytetään kuten nykyisin käytössä olevia vesimittareita. Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen etäluettavien kohteiden vesilaskutus perustuu kulutukseen, ja arvio- ja tasauslaskutuksista luentakortteineen luovutaan.

Lue e-lehtiä missä vain

eMagz avautuu nyt mistä vain – yli 60 tuttua aikakauslehteä on luettavissa omalla laitteella. eMagz-palvelu sisältää kotimaisia aikakauslehtiä digitaalisina näköislehtinä. Lehdet ovat palvelussa heti niiden ilmestyttyä. Lehden avautumista saattaa joutua odottamaan hetken, jos lehti on luettavana toisella käyttäjällä. Palvelu on käytettävissä myös kirjastojen asiakaskoneilla ja kirjaston verkkoon liitetyillä omilla laitteilla, jolloin lehtivalikoima on laajempi. Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla osoitteessa kaipo.emagz.fi. Lisätietoja ja ohjeet löytyvät eKirjastosta.

Älypuhelin kirjastokorttina

Mobiilikirjastokortti on otettu käyttöön ja automaattien käyttö vaatii jatkossa PIN-koodin. Mobiilikortti mahdollistaa älypuhelimen käytön kirjastokorttina. Mobiilikortti löytyy Kainet-verkkokirjastosta. Lainaus- ja palautusautomaattien käyttöön vaaditaan jatkossa kirjastokorttiin yhdistetty PIN-koodi. PIN-koodi parantaa tietoturvaa ja ehkäisee kadonneen kortin väärinkäyttöä. PIN-koodin saa asiakaspalvelutiskiltä kirjastokorttia ja henkilöllisyystodistusta näyttämällä. PIN-koodi on sama, jota käytetään Kainet-verkkokirjastossa, omatoimikirjastoissa ja eKirjaston palveluissa. Mobiilikortti on käytössä pääkirjastossa asiakaspalvelussa ja automaateilla, Lehtikankaalla asiakaspalvelussa, automaateilla ja omatoimikirjastoon kirjauduttaessa sekä Lohtajalla, Otanmäessä ja kirjastoautossa asiakaspalvelussa.

Digiopastusta kirjastossa

Pääkirjastossa on järjestetty digiopastuksia, joissa opastettiin e-aineistojen käytössä ja autettiin arkipäivän digipulmissa. Opastukset keskeytyivät koronapandemian vuoksi.

Kirjaston e-palvelut kaikkien käyttöön

Kajaanin kaupunginkirjasto otti käyttöön eKirjasto-asiakkuuden. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastoa pääsee käyttämään, vaikka ei olisi kirjaston asiakas. Kirjaston kiinnioloaikana on mahdollista saada väliaikaiset tunnukset, joilla kirjautumista vaativien e-aineistopalvelujen käyttö onnistuu. Väliaikaiset tunnukset palvelevat myös siinä tilanteessa, jos kirjastokorttiin liitetty pin-koodi on unohtunut tai kokonaan hankkimatta. Poikkeustilan päätyttyä väliaikaiset tunnukset poistetaan. Kirjaston palveluiden käyttöä voi jatkaa hakemalla tavallisen kirjastokortin tai unohtuneen pin-koodin paikan päältä kirjastosta. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana.

KAMK taltuttamassa koronavirusta supertietokoneella

Kajaanin ammattikorkeakoulu on valjastanut oman supertietokoneensa ratkaisemaan koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää haastetta yhdessä Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston School of Medicinen kanssa. Kansainvälinen hanke Folding@home etsii koronaviruksen molekyylirakenteeseen liittyvää ratkaisua lääkehoidolle. Hankkeessa mallinnetaan viruksen pintarakennetta sekä sen proteiinin niin kutsuttua laskostumista. Rakenteen dynamiikan ymmärtäminen mahdollistaa täsmälääkkeiden kehittämisen. Kajaanin ammattikorkeakoulun datasta tekoälyyn -insinööriohjelmassa työskentelevä Juha “Hulis” Hauhia on tuonut osan tästä ongelmasta ratkaistavaksi Vimpelinlaakson supertietokoneelle.  ”Valjastimme Bull-supertietokoneestamme 70 kappaletta laskentakortteja (Nvidia Tesla K40)  Folding@home laskentaan. Tämä tarkoittaa likimain 200.000 cuda-ydintä”, kertoo Juha Hauhia. Cuda-ytimet ovat prosessoreita, jotka voivat suorittaa laskentaa rinnakkain, nopeuttaen näin viruksen lääkehoitoon tarvittavan tiedon käsittelyä.

KAMK yhteistyössä kehittämässä osaamista koronaviruksen testausdiagnostiikassa

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja oululainen terveysteknologian yritys iSTOC ovat vieneet tartuntatautien pikadiagnostiikkaosaamista kansainvälisille markkinoille jo usean vuoden ajan. STOCin kehittämä mobiili diagnostiikkaratkaisu on ollut käytössä toistaiseksi lähinnä kehittyvissä maissa, kuten Pakistanissa. Osana testaamista kehitetään myös sairaan- ja terveydenhuollon osaamista sekä mobiiliteknologioihin että potilastyön käytäntöihin. Koulutusteknologian sekä -sisällön tuottaa KAMK. iSTOC on tuonut markkinoille edullisia pikatestejä, joilla sormenpäästä tai suonesta otettavasta verinäytteestä pystytään havaitsemaan elimistön muodostamat vasta-aineet erilaisille tartuntataudeille. Vallankumouksellista diagnostiikkaratkaisussa on kuitenkin se, että testitulos kuvataan mobiililaitteella ja siinä yksilöidään sekä testattava henkilö että testiympäristö. Luotettava testitulos saadaan minuuteissa, ja henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukainen hoito voidaan aloittaa välittömästi. Epidemian hallinnassa äärimmäisen tärkeää on hoitohenkilökunnan käytännön osaaminen, sekä uusimman luotettavan tiedon saatavuus. Näillä tiedoilla varmistetaan oikea diagnoosi ja minimoidaan riskit tartunnan leviämiseen hoitohenkilöstöön tai toisiin potilaisiin. KAMKin Edukamu-palveluun on toteutettu opintojakso, jonka avulla Pakistanissa koulutetaan parasta aikaa sairaanhoitajia muun muassa HIV-viruksen ja hepatiittien diagnosointiin. Opintojaksosta tuotetaan nyt uusi koronanviruksen turvallisen diagnostiikan koulutukseen soveltuva kokonaisuus, joka yhdistettynä iSTOCin teknologiaan mahdollistaa koronaviruksen pikadiagnostiikan.

Kajaani mukaan kansallisiin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksiin

Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit solmivat ekosysteemisopimuksia, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Erityisenä tavoitteena on hyödyntää kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit innovaatioiden kehitysalustoina.

Sammonkaari-hankkeen aiesopimus allekirjoitettu

Kajaanin keskustaan entisen linja-autoaseman paikalle rakennetaan moderni, ekologinen sekä helposti saavutettava asuinalue, joka vahvistaa kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Sammonkaari-hankkeen aiesopimus on allekirjoitettu. Aiesopimuksen aikana on tarkoitus löytää parhaiten hankkeen teemoja toteuttava malli. Sopimuksessa ovat mukana Kajaanin kaupunki, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Sakela Rakennus Oy ja RPK Rakennus Kemppainen Oy.

Asukastutkimus: Kajaanilaiset voivat hyvin

Strategian toteutumista mittaavan asukastutkimuksen mukaan kajaanilaiset voivat hyvin asuessaan kotikaupungissaan. Moni vastaaja pitää Kajaania kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaan asuinpaikkana melko hyvänä.  Strategian kaksi mittaria, palveluindeksi ja osallisuusindeksi, liikahtivat askeleen myönteiseen suuntaan.

Kuntalaiset pyydettiin mukaan talouden sopeuttamissuunnitteluun

Talouden sopeuttamissuunnittelun mahdollisista toimenpiteistä on tehty avoin verkkokysely. Vastauksia saatiin lähemmäs 2 000. Kouluverkkoa koskevat kuulemistilaisuudet on pidetty Jormuassa ja Vuolijoella. Sopeuttamissuunnitelman infotilaisuus järjestettiin kaupungintalolla. Lisäksi talousjohtaja puhui aiheesta Suorat sanat -tilaisuudessa kirjastossa.

Uusi verkkokirjasto

Kainet-kirjastojen uusi verkkokirjasto on avattu. Verkkokirjaston käyttö mobiililaitteilla on nyt entistä helpompaa. Perheenjäsenten kirjastokortit voi liittää omaan asiakastiliin. Näin esimerkiksi lasten lainojen uusiminen on helppoa. Samalla Kainet-kirjastot liittyivät valtakunnalliseen Finna.fi-verkkokirjastoon. Siinä on mukana jo yli 350 kirjastoa, museota ja arkistoa, joiden aineistot ja nyt myös Kainetin aineistot löytyvät yhteisestä osoitteesta finna.fi.  Kainet-kirjastoja ovat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kirjastot.

Linkki Kainet verkkokirjastoon

Digiopastusta pääkirjastossa

Pääkirjastossa on järjestetty digiopastuksia. Niissä on opastettu e-aineistojen käytössä ja autettu arkipäivän digipulmissa.

Liikennevalojen ohjauskojeita on uusittu

Kojeiden uusiminen johtuu uuden tekniikan käyttöönotosta. Liikennevalojen ajoituksia on tarkistettu. Tavoitteena on ottaa vaihteleva liikennetilanne aiempaa paremmin huomioon. Kojeet on uusittu Niskantien, Keskuskadun–Ainonkadun ja Pohjolankadun–Linnankadun risteyksiin.

Sammonkaari-hankkeen viitesuunnitelmat ovat valmistuneet

Viitesuunnitelmien tavoitteena on tehdä Sammonkaaren alueesta (ent. linja-autoasema) monisukupolvinen, yhteisöllinen, puurakenteinen, ekologinen ja moderni kaupunkikeskustan asuinalue. Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä mm. puurakentamisen edistämisessä ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistettiin yhteinen projekti, jossa eri alojen opiskelijat kehittävät palvelumuotoilun keinoin alueen palveluita.

Linkki Sammonkaari.fi verkkosivustolle

Kirjaston palvelut ovat laajentuneet

Kirjasto on ottanut käyttöön omatoimikirjaston pääkirjaston lehtisalissa ja laajentanut omatoimikirjastoa Otanmäen lähikirjastossa. Kirjastossa on järjestetty suorat sanat -keskustelutilaisuuksia ja kirjastojoogaa. Tavoitteena on, että kirjastopalvelut olisivat paremmin myös lomalaisten tavoitettavissa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto on otettu käyttöön

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastojen aineisto löytyy nyt samasta osoitteesta. Tarjolla on laaja valikoima e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia – eri kielillä, etänä ja myös mobiilisti.

Venepaikat ja markkinakatupaikat voi varata ja maksaa sähköisesti

Venepaikat ja markkinakatupaikat voi varata ja maksaa sähköisesti.

Linkki asiointi.kajaani.fi/epermit verkkosivustolle

Avoin data lisää hallinnon avoimuutta

Kajaanin kaupunki lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Avoin data -hankkeen avulla ja kehittää samalla omia toimintojaan. Kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön julkaistaan dataa verkossa. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus seurata ja osallistua kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoin data on dataa, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi, myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Linkki www.kajaani.fi/avoindata verkkosivustolle

Rakennusvalvonnan sähköinen lupa-asiointi on käytössä

Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupapäätöksien sähköinen allekirjoitus sekä lupahakemusasiakirjojen sähköinen arkistointi.