Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupungin ilmakuva

Kajaanin tuumingit

Kajaanin tuumingit

Kajaanin tuumingit ovat uusi tapa vaikuttaa suoraan oman asuinalueen asioihin. Tuumingeissa kokoonnutaan kuulemaan, keskustelemaan, ideoimaan ja päättämään yhteisistä asioista. Tuumingit järjestetään tänä keväänä Lohtajan, Ketun ja Huuhkajavaaran alueella.

Tuuminkien tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Yhteinen kehittämistyö yhdistää alueen asukkaita ja lisää yhteishenkeä alueella. Itse toteutettu kehittämisprosessi tuottaa myös ylpeyttä aikaansaadusta kehityksestä ja sitouttaa alueen asukkaita vaalimaan elinympäristöään. Oman toiminnan arvon havaitseminen ja usko mahdollisuuteen vaikuttaa elinympäristöönsä voivat lisätä yksilön motivaatiota ja hyvinvointia. Toiminnalla pyritään purkamaan kaupunginosien huono-osaisuuden ja osallistumattomuuden kierrettä. Myös kaupunki hyötyy uudenlaisista ratkaisuista, joilla toimintaa ja palveluja voidaan kehittää entistä asiakas- ja asukaslähtöisempään suuntaan.

Tuumingit käynnistyivät Kajaanissa

Kevään 2021 tuumingeissa ideoidaan yhdessä kehittämiskohteita, joilla lisätään Lohtajan, Huuhkajavaaran ja Ketun alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osa ideoista voidaan toteuttaa hankkeen toiminnan puitteissa, esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tempauksia, tapahtumia tai vaikkapa ryhmätoimintaa.

Tuumingit ovat myös lähtölaukaus osallistuvan budjetoinnin (OsBu) prosessille. Osallistuva budjetointi tarkoittaa sitä, että asukkaat osallistuvat Kajaanin kaupungin rahoittaman paikallisen kehittämisprojektin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tuumingeissa nousseista ideoista jalostetaan paikallisissa OsBu-työpajoissa konkreettisia ehdotuksia, joista asukkaat äänestävät yhden toteutettavaksi. Kajaanin kaupunki on vahvasti mukana osallistuvan budjetoinnin prosessissa ja rahoittaa toteutettavan idean.

Kajaanin ensimmäiset tuumingit järjestettiin tiistaina 16.3.2021. Tuuminkeihin osallistui Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkaita, paikallisten yhdistysten ja yritysten edustajia ja kaupungin edustusta. Osallistujilta tuli erinomaisia ideoita alueen kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen.

Seuraavat tuumingit järjestetään tiistaina 11.5.2021 klo 17:15. Alun perin tuumingit oli tarkoitus järjestää ti 20.4. mutta tilaisuus on siirretty toukokuulle sairastapauksen vuoksi. Tiistain 11.5. tuumingeissa käymme läpi aiempia ehdotuksia ja valitsemme parhaat ideat toteutukseen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkaat, yhdistys- ja seuratoimijat, yrittäjät, työntekijät ja kaikki alueen asioista kiinnostuneet.

Miten mukaan?

Pääset tuuminkeihin helposti etäyhteydellä Microsoft Teams -ohjelman avulla. Kaikille avoin Teams-linkki julkaistaan tällä sivulla n. puoli tuntia ennen tuuminkien alkua. Etätilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, klikkaat vain itsesi Teamsiin mukaan.

Jos et ole vielä rekisteröitynyt Microsoft Teams-sovelluksen käyttäjäksi, löydät ohjeet tästä linkistä.

Tietokoneilla Teamsiin voi liittyä suoraan verkkoselaimella, eikä ohjelmaa tarvitse asentaa.  Mobiililaitteisiin on suositeltavaa asentaa ilmainen Microsoft Teams -ohjelma. Huomaathan, että vanhentunut Microsoft Explorer -selain ei toimi teams-kokouksessa.

Ennen tilaisuuden alkua voit liittyä “tekniseen testaustuokioon”, jolloin voit kokeilla, pääsetkö mukaan, pelaavatko yhteydet, toimiiko kamera ja kuuluvatko äänet. Samalla voit testata keskustelupalstaa. Testaustuokio järjestetään samassa virtuaalisessa tilassa kuin tuumingit.

Apua liittymisen mahdollisiin pulmiin antaa Digimuutos-hankkeen Jani. Häneen saat yhteyden puhelinnumerosta 040 860 8114 puolen tunnin ajan ennen tilaisuuden alkua.

Voit myös osallistua tuuminkeihin Lohtajan nuorisotalolla osoitteessa Menninkäisentie 1 C. Lähitilaisuudessa on etäyhteys Teamsin välityksellä osallistuviin. Koronatilanteen vuoksi nuorisotalon osallistujamäärä on rajoitettu, joten nuorisotalolle tulevia pyydetään ilmoittamaan tulostaan ennakkoon. Ilmoittautumisohjeet päivitetään tälle sivulle hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden järjestää: PORE-hanke ja Digimuutos 3.0 -hanke

Lisätietoja

Kajaanin tuumingeista ja osallistuvasta budjetoinnista:
Anne Miettinen 050 408 1103, anne.miettinen@diak.fi

PORE- porukalla parempaan -hanke

PORE – Porukalla parempaan (1.11.2020-28.2.2023) on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvä ESR-hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kajaanin kaupunki sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

PORE-hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy Kajaanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, alueella toimivan kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja voimavarojen edistäminen.

Projektissa hyödynnetään Oulussa ITU2-hankkeessa kehitettyä toimintakonseptia tietyn asuinalueen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä Dimmi-hankkeessa kehitettyjä digitaalisia menetelmiä nuorten mielenterveyden tukemiseksi.

Lisätiedot

Projektipäällikkö
Ullamaija Niskanen 040 546 8076, ullamaija.niskanen@kamk.fi

Projektikoordinaattorit
Anne Miettinen 050 408 1103, anne.miettinen@diak.fi
Harri Smedberg 040 709 2940, harri.smedberg@kajaani.fi

Logobanneri DM-hanke ja Pore-hanke