Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanista

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi (OsBu) on yhteiskehittämisen menetelmä, jossa kaupungin asukkaat ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten kaupungin rahaa käytetään asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Osallistuva budjetointi lisää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Olennaista on saada annetulla määrärahalla aikaan jokin positiivinen, asukkaiden arjessa näkyvä muutos, joka lisää esimerkiksi alueen viihtyisyyttä tai turvallisuutta. Menetelmä on käytössä monella paikkakunnalla Suomessa sekä eri puolilla maailmaa.

Osallistuvan budjetoinnin pilotti Kajaanissa

PORE Porukalla parempaan -ESR-hanke aloitti vuonna 2021 Kajaanissa osallistuvan budjetoinnin toimintamallin kokeilun. PORE-hankkeen OsBu-pilotti kohdistetaan Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran kaupunginosiin.

Kajaanin Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkaat ideoivat keväällä 2021, miten oman alueen hyvinvointia ja viihtyisyyttä voidaan kehittää. PORE-hankkeen ja Digimuutos 3.0 -hankkeen järjestämissä Kajaanin Tuumingeissa (www.kajaani.fi/tuumingit) asukkaat ja alueen toimijat valitsivat kolme ideaa jatkoon.

Jatkoon valitut ideat:

 • Lohtajan torialue viihtyisämmäksi, esim. leikkipuistovälineet ja kukkaistutukset
 • Vimpelinlammen uimarannan kunnostaminen, pukukopit, laituri, veden laadun parantaminen
 • Pieni-Vimpelin laiturin kunnostaminen

Valituista ideoista jalostettiin konkreettisia projektisuunnitelmia alueen asukkaille järjestetyissä osallistuvan budjetoinnin työpajoissa kesällä 2021. Asukkaat, kaupungin ympäristöteknisen toimialan asiantuntija sekä PORE-hankkeen väki tutustuivat projektikohteisiin paikan päällä Lohtajan K-kaupan viereisellä torialueella, Vimpelinlammen rannalla sekä Pikku-Vimpelin (virallisesti Pieni-Vimpeli) rannalla. OsBu-työpajoihin sisältyi muutoskohteiden visiointia ja tavoitteiden asettamista, ideointia, priorisointia ja kustannusarvioiden tekemistä.

OsBu-työpajoissa päädyttiin yhdistämään kaksi projektiehdotusta, sillä Lohtajan torialueen kehittämisprojekti ja Vimpelinlammen kehittämisprojekti ovat isoja projekteja, kun taas Pieni-Vimpelin laiturin kunnostaminen on pienempi projekti.

Kaksi keskenään tasaveroista projektisuunnitelmaa ovat:

 • Vimpelinlammen ja Pieni-Vimpelin kehittämisprojekti sekä
 • Lohtajan torialueen kehittämisprojekti

Alkusyksyllä 2021 asukkaiden kanssa hiotaan kaksi projektisuunnitelmaa valmiiksi ja tehdään havainnollistavat kuvat muutoskohteista.

Asukkaat äänestävät voittavan projektisuunnitelman

Syksyn aikana järjestetään avoin kilpailu, jossa asukkaat äänestävät, kumpi projektisuunnitelma halutaan toteuttaa. Kilpailu järjestetään Kajaanin kaupungin verkkosivustolla. Kilpailusta tulee lisätietoa myöhemmin.

Äänestyksen jälkeen voittanut projektisuunnitelma viedään kaupungin vuoden 2022 talousarvioon, ja kaupunginvaltuusto päättää rahoituksen myöntämisestä projektille joulukuussa 2021. Sen jälkeen Kajaanin kaupunki valmistelee ja toteuttaa projektin. Yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa jatketaan ja alueen voimavaroja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös projektin toteutusvaiheessa.

On hyvä tietää, että asukkailta tulleita kehitysideoita ei unohdeta, vaan osa niistä voidaan toteuttaa esimerkiksi PORE-hankkeen, asukkaiden ja alueen toimijoiden voimavarat yhdistämällä. Kajaanin tuumingeissa Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran asukkailta tuli ideoita mm. hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja yhteisöllisistä tapahtumista, ja niitä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan alueella PORE-hankkeen koordinoimana. Projekti-ideat voidaan myös ottaa uudelleen käsittelyyn esimerkiksi seuraavan vuoden osallistuvan budjetoinnin prosessissa.

Tule mukaan!

Tällä hetkellä Lohtajan, Ketun ja Huuhkajanvaaran osallistuvan budjetoinnin suunnitteluryhmään kuuluu alueen asukkaita mm. kyläyhdistyksestä sekä kaupungin ympäristöteknisen toimialan asiantuntija. Prosessia vetää PORE Porukalla parempaan -ESR-hankkeen toimijat yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Suunnitteluryhmä pitää yhteyttä mm. sähköpostitse ja järjestää yhteisiä tapaamisia kasvokkain tai etäyhteydellä tarpeen mukaan. Mukaan toivotaan lisää asukkaita ja alueen toimijoita. Osallistuvan budjetoinnin toiminta on kaikille avointa toimintaa, jossa voi olla mukana juuri sen verran kuin itse haluaa.

Miten mukaan?

Ota yhteyttä PORE-hankkeen projektikoordinaattoriin ja tule mukaan suunnittelemaan asuinalueellesi muutoskohde, joka vastaa aidosti asukkaiden tarpeisiin.

Yhteystiedot

Anne Miettinen
projektikoordinaattori, PORE-hanke
p. 050 408 1103
anne.miettinen@diak.fi

Tutustu myös

 • PORE – Porukalla parempaan (1.11.2020-28.2.2023) on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyvä ESR-hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kajaanin kaupunki sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

  PORE-hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy Kajaanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, alueella toimivan kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja voimavarojen edistäminen.

  Projektissa hyödynnetään Oulussa ITU2-hankkeessa kehitettyä toimintakonseptia tietyn asuinalueen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi sekä Dimmi-hankkeessa kehitettyjä digitaalisia menetelmiä nuorten mielenterveyden tukemiseksi.

  Lisätiedot

  Ullamaija Niskanen
  projektipäällikkö
  p. 040 546 8076
  ullamaija.niskanen@kamk.fi

  Anne Miettinen
  projektikoordinaattori
  p. 050 408 1103
  anne.miettinen@diak.fi

  Harri Smedberg
  projektikoordinaattori
  p. 040 709 2940
  harri.smedberg@kajaani.fi