Hyppää sisältöön

Strategian toteutus: Resurssiviisautta luontokaupungissa

Luonto ja ympäristö: Resurssiviisautta luontokaupungissa

Rakentamisen ratkaisuilla kohti vähähiilisyyttä

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joten rakentamiseen liittyvillä ratkaisuilla on merkitystä päästövähennystalkoissa. Vähähiiliset rakentamisen ratkaisut tarjoavat myös elinkeinomahdollisuuksia puutaloelementtien tuotannosta aurinkopaneelien
asentamiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulun RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hanke käynnistyi elokuussa 2020. Tavoitteena on rakentaa tietä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa rakentamisessa.

Hankkeessa suunnitellaan Kajaanin kaupungissa sijaitsevan Sammonkaari-korttelin energiaratkaisut yhteistyössä korttelin rakennuttajien kanssa. Lisäksi tavoitellaan paikallisten toimijoiden osaamisen lisäämistä liittyen vähähiiliseen rakentamiseen ja uusimpiin energiainnovaatioihin.

Linkki Energiaviraston energianeuvonta verkkosivustolle

Linkki Sammonkaari.fi verkkosivustolle

Yhteistyössä vieraslajien torjuntaan: Kainuun vieraslajihanke 2021-2023

Kajaanin kaupunki on mukana Ekokympin hallinnoimassa Kainuun vieraslajihankkeessa. Hankkeeseen osallistuvat myös Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi. Hankkeessa vieraslajien torjunta kohdistuu jättipalsamin, jättiputken (kaukasian-, ja persian-), komealupiinin ja kurtturuusun torjuntaan. Hankkeen tavoitteena on edistää vieraslajineuvontaa, torjuntaa sekä havaintojen seurantaa. Näillä toimilla pyritään vähentämään vieraslajien määrää ja lisääntymistä hankealueella. Hankkeen aikana järjestetään vieraslajien torjuntatalkoita, joissa neuvotaan vieraslajien tunnistamista, torjuntaa ja käsittelyä. Hankkeessa luodaan yhteinen vieraslajien hallintastrategia.

Linkki vieraslajit.fi verkkosivustolle, jossa voi tutustua vieraslajeihin ja niiden ympäristövaikutuksiin

Lehtikankaan koulu on mukana Vihreä lippu -toiminnassa

Lehtikankaan koulu on ollut tänä lukuvuonna mukana Vihreä lippu -toiminnassa, joka on päiväkotien ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta sekä opastaa ja kannustaa heitä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Lehtikankaan koululle Vihreän lipun osoitukseksi korkeatasoisesta, suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä.

Lehtikankaan koululla projektin tavoitteena oli luoda pysyviä lajittelua ja kierrätystä tukevia toimintatapoja. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli jätteiden sujuva lajittelu ja kierrättämisen mahdollistaminen. Pitkän aikavälin tavoitteena on lajittelun ja kierrätyksen tärkeyden ja sen ympäristövaikutusten sisäistäminen niin, että se vähentäisi myös syntyvän jätteen määrää. Plogging-viikon aikana oppilaille havainnollistui hyvin konkreettisesti, miten paljon jätettä löytyy lähiympäristön luonnosta ja tämä puolestaan herätti keskustelua jätteen vähentämisestä.

Lehtikankaan koulun pihalla vietetään 2.6.2021 klo 9.15 Vihreä lippu -juhlaa, jolloin Vihreän lippu nostetaan salkoon.

Linkki vihrealippu.fi verkkosivustolle

Aurinkovoimala tuottamaan sähköenergiaa vertikaalipuutarhan tuotantoon

Seppälän vertikaalipuutarhan kehittäminen jatkuu. Seppälän vuonna 2020 valmistunut vertikaali- eli monikierrospuutarha sijaitsee Kainuun Ammattiopiston (KAO) luonnonvara-alan kampuksella kasvihuoneen ja navetan välissä. Se on ainutlaatuinen Suomessa ja koko maailmassa. Punaisen umpinaisen metallihallin sisällä oleva kerrosviljely on uusi tuotantotapa ja mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön puutarhaopetuksen, yritysten tuotantokokeilujen ja tutkimustoiminnan kesken. Tuotantotapa eroaa perinteisestä kasvihuonetuotannosta siten, että kasvatuspöydät ovat monessa kerroksessa ja ilmaston lämpöä, kosteutta ja hiilidioksidia, valon määrää sekä päivän- ja yön pituuksia voidaan säätää. Kasvatuksen hallinta on täysin automatisoitua ja kasvusäädöillä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi kasvien aromeihin ja kasvunopeuteen. Kasvuston tarkkailun, kylvön, istutuksen, sadonkorjuun ja laitoksen huollon hoitavat ihmiset.

Ei mikä tahansa Kahina-hanke

Oletko miettinyt aurinkopaneeleita itsellesi? Jos olet, kannattaa tutustua Kahina-hankkeen kilpailuttamaan vaihtoehtoon. Kajaanin yliopistokeskuksen Kahina-hanke on kilpailuttanut puolestasi aurinkopaneelit avaimet käteen periaatteella keväällä 2021. Yrittäjätkin saavat osansa Kahina-hankkeesta. Juuri nyt lainataan ilmaiseksi kuukaudeksi kerrallaan sähköauton latausasemaa yrittäjille. Näin yrittäjän on mahdollista kokeilla latausasemaa ilmaiseksi ennen investointia. Erityisesti yrittäjille, joiden asiakkaat voivat viipyä yli puoli tuntia, sähköauton latausasema on harkinnan arvoinen asia. Kajaanilainen, jos sinua on askarruttanut pitempääkin esimerkiksi sähköautot tai jokin muu energiatehokkuus- tai hiilineutraaliusasia, ja haluaisit tietää lisää, ota rohkeasti yhteyttä Jari Komulaiseen tai Tuomas Niskaseen (etunimi.sukunimi (at) oulu.fi). Tulemme luennoimaan tai teemme, vaikkapa YouTube-videon mielenkiinnon kohteestanne. Kajaanin yliopistokeskuksen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke (KAHINA, A75833) on Euroopan Unionin aluekehitysrahaston hanke.

Linkki Kajaanin yliopistoikeskuksen Kahina -hankkeen verkkosivustolle

Kahina-hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energian säästäminen. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Kevyen liikenteen olosuhteita ja palveluita kehitetään

Kajaanissa vahvistetaan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. Pääreitteihin tehdään rakenteellisia muutoksia niin, että kevyt liikenne on jatkuvampaa ja esteettömämpää. Lisäksi pintoja uusitaan useissa kohteissa. Lisäksi pyöränhuoltopisteitä sijoitetaan kevyen liikenteen solmukohtiin. Pisteissä voi tehdä pieniä pikahuoltoja. Uudessa pyöräilykartassa näkyvät kaupungin maastopyöräreitit ja suositut maantiepyöräilyreitit. Pyöräilijän liikennevalistusvideon on julkaistu yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä kaukolämpöä

LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja. Tämä pienentää kaupungin hiilijalanjälkeä.

Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyt

Kajaanin kaupungin omistama Kajaanin Energiatuotanto Oy osti UPM Energy Oy:ltä KAVO Oy:n osakekannan, 50 prosenttia osakkeista. Lisäksi Kajaanin kaupunki osti viisi kiinteistöä, joiden vesivoimaa ja maa-aluetta käytetään KAVO Oy:n vesivoimatuotannossa. Järjestely selkeyttää ja yksinkertaistaa olennaisesti Kajaanin kaupungin energiaomistuksia, lisää kaupungin energiaomavaraisuutta ja varmistaa kaukolämmön tuotannon.

Uudenlaista puistovalaistusta testattiin

Rantapuistossa Linnanvirran alueella kokeiltiin uudenlaista valaisua. Koevalaisu on osa Kajaanin lähiluontokohteiden parantamiseen tähtäävää hanketta Urban Parks and Benefits (Karelia CBC -ohjelma).

Uusia reittejä talviliikunnalle

Uusia talvireittipohjia tehdään eri puolille kaupunkia. Ideana on tarjota pohja, jota aktiivisesti käyttämällä saadaan reitti pidettyä kulkukelpoisena läpi talven. Reittejä ei siis kunnosteta säännöllisesti.

Kaksi uutta retkeily- ja maastopyöräreittiä otettu käyttöön

Pirunvaaran ja Pöllyvaaran retkeily- ja maastopyöräreitit on otettu käyttöön. Kajaanin alueella on kyläyhdistysten aktiivisesti ylläpitämiä retkeilyreittejä Koutaniemellä, Nakertajassa ja Heinimäessä. Talaskankaan retkeilyreitti on valtakunnallisestikin tunnettu. Talaskankaan reitin ja Otanmäen lintuvesialtaan reittien välillä kulkee Otanmäen retkeilyreitti. Kaikista reiteistä on opaskartat ladattavissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.

Kyydittä kouluun -kampanja

Kyydittä kouluun -kampanja suunnattiin alakoulujen 1.–4. luokille.  Kaikilla kouluilla kiertäneessä tapahtumassa käsiteltiin teoriatunnilla pyörällä liikkumisen hyötyjä, liikenneturvallisuutta sekä pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Ulkona pidetyssä käytännön osuudessa oppilaat pääsivät testaamaan pyöränkäsittelytaitojaan ajotaitoradalla. Ulkona pidetyn tunnin aikana tarkastettiin myös oppilaiden pyörien turvallisuus. Apuna tässä toimi jokaiselle omaksi jaettu pyöränkatsastuskortti. Oppilailta ja opettajilta suoraan saadun palautteen perusteella tapahtumaa voitiin pitää hyvin onnistuneena.

Alakoululaiset aktiivisia koulumatkaliikkujia

Pyöräillen Kajaanissa -hanke seurasi alakoululaisten koulumatkaliikkumista jalkautumalla koulujen pihapiireihin. Seurannassa laskettiin mm. autolla kouluun tuotujen oppilaiden määrä, pyörällä tulleiden määrä ja pyöräilykypärää käyttävien määrä. Oppilaista 86 prosenttia liikkui koulumatkan aktiivisesti kävellen tai pyöräillen. Aktiivisimmin koulumatkoja liikuttiin Lohtajan ja Soidinsuon kouluilta. Myös Jormuan koululaiset olivat hyvin aktiivisia, kun otetaan huomioon koulun sijainti. Kaikkien kolmen koulun oppilaat saavat liikenneturvallisuutta edistävän palkinnon.

Keskustaan uusia pyöräparkkeja

Pyöräilyn suosion kasvaessa kysyntä keskusta-alueen pyöräpysäköintipaikoille on lisääntynyt. Uudet pyöräparkit asennettiin Pohjolankadun sivuväylälle Kauppapaikka 18:n läheisyyteen ja Kauppatorin viereen Suvantorannan kevyen liikenteen väylän varteen. Uudet pyöräparkit ovat katoksellisia ja pyörän voi lukita niihin rungosta. Samanlaisia pyöräkatoksia on tehty myös Matkakeskukseen.

Energiatehokkuutta parannetaan

Kajaanin kaupunki on kartoittanut viiden suuren kiinteistön mahdollisuudet säästää energiaa, hyödyntää sähkön kysyntäjoustoa ja tuottaa sähköä pienimuotoisesti. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustolla voidaan alentaa sähkön hintaa ja tehostaa olemassa olevan sähköverkon käyttöä. Katuvalojen energiankulutus on vähentynyt kolmessa vuodessa noin 1 400 MWh (31 %).

Sähköautojen latauspiste Kauppatorille

Uusin sähköautojen latauspiste tulee Kauppatorille. Se on Kajaanin ensimmäinen yleisellä alueella oleva latauspiste. Pisteitä on lisäksi neljällä yksityisellä alueella: ABC, Anorak, Citymarket ja Prisma.