Hyppää sisältöön

Strategian toteutus: Tulevaisuus nuorissa

Nuoret keskiössä: Tulevaisuus nuorissa

Kajaanin lyseo – arvorakennuksen uusi kukoistus nähtävillä 3D-esittelyvideona

Kajaanin lyseon rakennusurakka alkoi marraskuussa 2018 ja se valmistui heinäkuussa 2020. Peruskorjattu päärakennus ja järjestyksessään toinen lisärakennus otettiin opetuskäyttöön elokuussa 2020.  Rakennushankkeen pääsuunnittelija on kajaanilainen arkkitehti Mikael Sillman (Osmo Sillmanin poika). Käytännön suunnittelutyöstä vastasi myös Ilkka Mankinen Sillman Arkkitehtitoimisto Oy:stä. Molemmat ovat entisiä Kajaanin lyseon oppilaita. Pääurakoitsijana toimi kuopiolainen Rakennusliike Kuoma Oy. Kohteen laajuus on yhteensä noin 9750 m2.

Uudistettu arvorakennus tarjoaa käyttäjilleen nykyaikaiset, turvalliset ja terveet työskentelytilat. Koulun suunnittelussa osallistettiin monipuolisesti kaikkia käyttäjäryhmiä. Kajaanin lyseo on lukuvuonna 2020-2021 yli 530 oppilaan 7.-9. luokkien yläkoulu, jossa työskentelee 50 opettajaa ja kymmenen muuta henkilökunnan jäsentä. Kajaanin lyseo on LUMA-koulu, jossa toimii pääsykokeilla valittavat matematiikkaluokat. Koululla toimii kaksi joustavan perusopetuksen ryhmää ja aikuisten perusopetuksen ryhmä. Ensimmäisen käyttövuoden jälkeen voidaan todeta, että perinteikästä rakennusta kunnioittaneen peruskorjauksen lopputulos on onnistunut. Valoisissa ja raikkaissa tiloissa on hyvä oppia ja tehdä töitä.

Tutustumiskierros suoraan kotisohvalta

Kajaanin lyseosta on tehty 3D-esittelyvideo, mikä mahdollistaa peruskorjattuun rakennukseen tutustumisen koronaturvallisesti kotisohvalta. Video palvelee oppilaita, oppilaiden kotiväkeä ja entisiä sekä tulevia lyseolaisia, jotka kaikki pääsevät tutustumaan uusittuihin tiloihin. Varsinaista avointen ovien päivää peruskorjattuun lyseoon ei tällä hetkellä ole suunniteltu järjestettäväksi.

Linkki YouTubeen, josta löytyy Kajaanin lyseon 3D-esittelyvideo

Kajaanin perusopetuksessa alkaa syksyllä kaksikielinen opetus

Kajaanin perusopetus aloittaa syksyllä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen. Tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että
englannin kielessä. Opetus alkaa 1-2 luokilla Seminaarin koululla ja 3-4 luokat aloittavat Keskuskoululla. Puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Kouluilla työskentelee opettajatyöparit, joista toinen puhuu oppilaille vain englantia ja toinen suomea. Oppinaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain eli esimerkiksi matematiikkaa opetetaan jonain vuonna englanniksi ja toisena taas suomeksi. Näin varmistetaan, että kaikki sanat ja käsitteet opitaan varmasti molemmilla kielillä.

Syksyllä 2021 aloitettava opetus laajenee vuosi kerrallaan koko perusopetuksen laajuiseksi, aina yhdeksänteen luokkaan asti. Tulevina vuosina ekaluokalle ilmoittautuvat oppilaat voivat hakeutua tammi-helmikuussa järjestettävään kielivalmiusarviointiin, jonka perusteella päätetään seuraavana syksynä kaksikielisessä opetuksessa aloittavat oppilaat. Kajaanista on hyvä ponnistaa kansainvälisen elämän pyörteisiin!

Linkki perusopetuksen verkkosivustolle

Harrastamisen Suomen mallin pilotti käynnistyi tammikuussa 2021

Kajaanin kaupunkistrategia korostaa nuorten hyvinvoinnin merkitystä. Harrastamisen Suomen mallin valtakunnallinen pilotti käynnistyi tammikuussa 2021. Kajaanin kaupunki haki yhdessä kolmen muun Kainuun kunnan kanssa mukaan pilottiin. Kuntien yhteinen hanke sai opetusministeriöltä 112 000 euron avustuksen toiminnan pilotointiin.

Kainuun harrastamisen mallin tavoitteena on tarjota koulupäivän yhteydessä tai heti koulun jälkeen perusopetuksen oppilaille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti. Harrastukset on pyritty järjestämään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Harrastekyselyn tuloksissa suosituimpia harrastuksia Kajaanissa olivat parkour, peliohjelmointi ja kuvataiteet. Harrastemallin koordinoinnista vastaa kaupungin liikuntatulosyksikkö ja toteuttajina ovat yhdistykset,
kansalaisopisto ja yritykset. Pilotissa on tarjolla noin 40 erilaista harrastusta. Harrastuksissa on mukana noin 400 lasta ja nuorta. Elokuussa 2021 alkaa uusi kausi ja silloin on tavoitteena, että tarjolla olisi 80 harrastusryhmää ja osallistujia noin 900. Myös harrasteiden valikoimaa pyritään kasvattamaan, jotta jokaiselle perusopetuksen oppilaalle olisi tarjolla ainakin yksi mielekäs ja ilmainen harrastus.

Harrastemallin suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut liikuntakoordinaattori Marjut Seppänen yhdessä sivistystoimialan, kansalaisopiston ja ympäristöteknisen toimialan kanssa.

Nuorten oppimisympäristöihin panostetaan Kajaanissa

Vuorikadun kampuksella opiskelevat lukiolaiset, ammattiopiston liiketoiminnan, musiikkialan ja hiusalan opiskelijat

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on panostanut oppimisympäristöihin merkittävästi. Vuoden 2020 elokuussa kahden vuoden tilamuutosprojekti saatiin valmiiksi. Vuorikadun kampuksella ovat tämän muutoksen jälkeen Kajaanin lukio sekä Kainuun ammattiopiston liiketoiminta-ala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä konservatorio. Uudet musiikkialan tilat ovat yhteiset Kajaanin lukion musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa.

Yhteensä kampuksella on enimmillään noin 1000 henkeä, joista 600 on lukiolaista ja 300 ammattiopiston opiskelijaa. Investointi rahoitettiin kokonaisuudessaan koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastosta ja sen suuruus oli 4,5 milj.euroa. Uudet, muunneltavat tilat ovat monikäyttöiset ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan. Puretun B-siiven (2000m2) kohdalle rakennettu uudisosa (800m2) on Kajaanin kaupungin
ensimmäinen puurakenteinen julkisrakennus. Kohteessa on käytetty kuhmolaisia CLT-elementtejä. Asiakkailta eli opiskelijoilta saadun palautteen mukaan tilat ovat todella viihtyisät ja kampuksella on mukava opiskella.

Vuolijoen kampus valmistuu syksyllä 2021

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2021 Vuolijoen päiväkodin siirtämisestä Vuolijoen koulun kiinteistöön. Vuolijoen päiväkodin tilat olivat epäkäytännölliset ja liian suuret. Lisäksi Vuolijoen koulu on ollut pienehkön oppilasmääränsä vuoksi lakkautusuhan alainen toistakymmentä vuotta. Vuolijoen
kampuksen avulla saadaan alueelle rakennettua hyvät ja tehokkaat tilat. Päiväkodin ja koulun lisäksi tiloissa järjestävät toimintaansa nuorisotoimi sekä Kaukametsän opisto. Rakennuksen sisätilojen lisäksi kampuksen piha-alueet sekä liikennejärjestelyt muotoillaan vastaamaan uuden kampuksen tarpeita. Vuolijoen kampuksen kokonaisratkaisulla saadaan pysyvyyttä Vuolijoen kylän alueelle, eikä keskustelua koulun lakkauttamisesta tarvitse enää käydä.

Kampuksen suunnittelutyö aloitettiin helmikuussa 2021. Suunnittelutyöhön otettiin ensimmäisten karkeiden suuntaviivojen vetämisen jälkeen mukaan laaja joukko eri toimijoiden edustajia. Kaikkien osapuolten näkemykset pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin, jotta kampus voisi palvella jatkossakin hyvin mahdollisimman monia käyttäjiä. Remonttityöt pääsevät alkamaan purkutöillä kesäkuussa 2021 heti koulujen päättymisen jälkeen. Koulu aloittaa syyslukukautensa kampuksella, jolloin koulun henkilöstön sekä keittiön tilat pitäisi olla valmiina. Päiväkodin osalta remontti jatkuu hieman pitempään, ja päiväkoti pääsee muuttamaan uusiin tiloihin syyskuun 2021 lopussa.

Arvorakennuksen uusi kukoistus

Komea keltainen lyseon päärakennus (valm. 1925) sijaitsee Urho Kekkosen katu 1:ssa. Uusklassisen rakennuksen suunnittelija oli yliarkkitehti Selim Wilhelm Savonius (1885-1965). Rakennuksessa on neljä opetustilakerrosta ja kellarikerros. Peruskorjaus ja järjestyksessään toinen lisärakennus valmistuivat ja otettiin opetuskäyttöön elokuussa 2020. Suunnittelijat olivat Sillman Arkkitehtitoimisto Oy:stä kajaanilaiset arkkitehdit Mikael Sillman ja Ilkka Mankinen. Suunnittelijat ovat olleet myös lyseon oppilaina. Pääurakoitsijana toimi kuopiolainen Rakennusliike Kuoma Oy. Peruskorjatussa lyseossa työskentelee päivittäin reilut 500 peruskoulun 7.-9. luokkien oppilasta ja noin 60 henkilökunnan jäsentä. Lyseossa on matemaattisten aineiden painotusluokat. Uudistettu arvorakennus tarjoaa käyttäjilleen nykyaikaiset, turvalliset ja terveet työskentelytilat. Koulun suunnittelussa osallistettiin hyvin monipuolisesti kaikkia käyttäjäryhmiä ja lopputulos on ensimmäisen testivuoden jälkeen onnistunut. Valoisissa, perinteitä kunnioittavissa ja raikkaissa tiloissa on hyvä oppia ja tehdä töitä.

Peruskoulun 9-luokkalaisille ja opiskelijoille kesätyöseteli 2021

Kaupunki myöntää hakemuksesta 350 euron suuruisen kesätyösetelin peruskoulunsa päättävälle kajaanilaiselle nuorelle ja kajaanilaisille toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kesätyöpaikka voi olla yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa, seurakunnassa, muussa järjestössä, valtion laitoksessa tai Kajaanin kaupungin tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa. Kesätyöpaikka voi olla myös kotitaloudessa, mutta ei omassa tai lähisukulaisen (sisko, veli, isovanhempi) kotona. Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa. Kesätyösetelin voi käyttää myös kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Edellytyksenä on lisäksi ko. yhdistyksen järjestämän yrittäjäkoulutuksen suorittaminen.

Linkki kesätyöseteli verkkosivustolle

Kajaanin Mamselli voitti kouluruokakilpailun

Kajaanin Mamselli voitti Gastro Helsinki -messuilla kouluruokakilpailun. Kilpailijat olivat mukana Lehtikankaan monitoimitalo Kajaani -joukkueella. Kouluruokakilpailu on valtakunnallinen ja se käytiin jo viidettä kertaa. Kouluruokakilpailun tavoitteena on tuottaa vastuullisia, lapsille maistuvia ja samalla ravintovaatimukset täyttäviä reseptejä sekä nostaa kouluruoan ja tekijöiden arvostusta. Uudet reseptit annetaan kaikkien suomalaisten koulujen käyttöön. Kajaanin tiimin menussa tuomareille tarjoiltiin uunimakkaraa perunapedillä & dippikasviksilla, fisuburgeria ja aurinkoista sosekeittoa välimeren pastasalaatilla & 4- viljan sämpylällä.

VÄREILYÄ – lapsille suunnattu näyttely taidemuseon kokoelmista

Väreilyä -näyttely oli lapsille suunnattu näyttely, jonka kantavina teemoina ovat värit ja tunteet. Näyttelyn maistuvat väripalat on poimittu taidemuseon kokoelmasta ja niiden ympärille on loihdittu kokemuksellinen väriseikkailu. Näyttelyn ovat koonneet ja ideoineet Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kultturan tuottaja Emilia Hyvönen ja taiteilija-pedagogi Saara Karjalainen. Näyttelynripustus sai yllätyskäänteen, kun paikalle ilmaantuivat taskukokoiset väreihin perehtyneet kokemusasiantuntijat Venni ja Vieno. Venni ja Vieno ovat asettuneet taloksi taidemuseon alakerran puutarhaan. Värien ja tunteiden maailmaan lapsia opastavat hahmot voi tavata näyttelyssä vieraillessaan.

Uusperhedraama ensi-iltaan

Kajaanin kaupunginteatterin näytelmä käsitteli uusperheproblematiikkaa, vanhemmuutta ja syyllisyyttä. Näytelmä tapahtuu tänä päivänä pienessä kaupungissa jossakin päin Suomea. Uusperheen vanhemmat kamppailevat parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perheensä arkeen liittyvien ongelmien kanssa. Miten saada yhdistettyä perhe, kun ulkopuolelta tulevia muuttujia, vaikuttajia ja eri suuntiin repiviä tahoja on läsnä lukuisia? Voisivatko kaikki perheenjäsenet olla onnellisia, vai kenen onnen ehdoilla toimitaan? Esitystä on tehty yhteistyössä kainuulaisten opettajien sekä perhetyöntekijöiden kanssa. Näihin sidosryhmiin on kuulunut muun muassa sosiaali- ja perhetyötekijöitä sekä perheterapeutteja. He ovat päässeet tutustumaan teatterin tekemiseen ja käsittelemään heille ammattinsa kautta tuttuja ilmiöitä teatterissa.

Lisää tietokoneita perusopetukseen

Perusopetuksen kahdelle ikäluokalle on hankittu henkilökohtaiset tietokoneet. Tällä kehitetään uusia oppimisympäristöjä ja tehostetaan etäopetusta, mikäli koronatilanne sitä edellyttää.

Uusi hyötypeli KAMKista nuorten elämänhallinnan tukemiseen

Nuorten elämänhallintaa tukeva mobiilipeli on julkaistu Google Playssa ja App Storessa nimellä DimmiESR. Peli on kehitetty Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisessa DIMMI -hankkeessa. Elämäni peli on tarkoitettu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja nuorten välisen työskentelyn tueksi. Pelin käyttöön on kehitetty toimintamalli, joka on saatavilla pelin yhteydessä. Nyt julkaistua pelin versiota nuori voi pelata myös itsenäisesti. Elämäni peli koostuu nuorten kanssa käsikirjoitetuista tarinoista. Pelaaja pääsee tutustumaan viiden eri hahmon elämään useiden lyhyiden tarinoiden kautta. Pelissä pelaajan rooli on tehdä erilaisia elämään liittyviä valintoja, jotka johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Kun peliä käytetään aikuisen ja nuoren välisen keskustelun tukena, tavoitteena on herättää keskustelua elämänhallintaan liittyvistä teemoista. Tyyliltään Elämäni peli on visuaalinovelli, jota voisi kuvata visuaaliseksi ja interaktiiviseksi tarinankerronnaksi.

Peruskoululaisille tietokoneet

6. ja 9.-luokkalaiset saivat henkilökohtaiset tietokoneet opiskelua varten. Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidoille. Digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö on yksi tärkeä osa-alue. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä.

Perusopetuksen uusia tuulia

Perusopetuksessa on aloitettu varhennetun englannin kielen opiskelu peruskoulujen 1. ja 2. luokilla. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset ovat saaneet henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet. Perusopetuksessa vahvistetaan psykososiaalista tukea kahdella työparilla, toisessa parissa on erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja, toisessa erityisopettaja ja erityisnuorisotyöntekijä.  Myös kotouttamista vahvistetaan palkkaamalla perusopetukseen toinen maahanmuuttajakoordinaattori. Kaikissa kouluissa otetaan käyttöön poissaoloihin puuttumisen toimintamalli.