Hyppää sisältöön

Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke

Kainuun liiton ja Kajaanin kaupungin yhteinen Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke keskittyi selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten naisten pysymiseen maakunnassa sekä edistävät heidän muuttoaan maakuntaan. Keskeistä on tarjota naisia kiinnostavia työpaikkoja, uralla etenemisen mahdollisuuksia ja sellainen asuinympäristö ja yhteisö, jossa naiset kokevat elävänsä arvojensa mukaista elämää. Tämä edellyttää myös naisten osallisuuden vahvistamista kuntademokratian päätöksenteossa.

Hankkeen taustalla

Nuorten naisten ja nuorten miesten välinen epätasapaino on Kainuussa yksi maan suurimpia. Nuoret naiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin koulutuksen ja työn perässä nuoria miehiä useammin. Kainuun elinkeinorakenteessa korostuvat miesenemmistöiset alat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Naisten, erityisesti korkeakoulutettujen naisten työpaikkoja on maakunnassa liian vähän. Tilanteeseen etsitään nyt aktiivisesti ratkaisuja, koska tulevaisuuden Kainuun avaimet ovat nuorten käsissä.

Maakunnasta lähtemisen mallin rinnalle tarvitaan vahvoja malleja siitä, että Kainuu tarjoaa menestymisen mahdollisuudet myös nuorille naisille. Kiinnostavat opiskelupaikat, osallistumisen kanavat ja yhdenvertaiset harrastamisen mahdollisuudet luovat pohjaa positiiviselle mielikuvalle Kainuusta.

Naisnäkökulma on tulevaisuustarina

Naisnäkökulmasta puhuttaessa on kyse tulevaisuudesta. Elinkeinorakenteen ja muuttoliikkeen muuttaminen eivät lopulta koske vain naisia, vaan ovat Kainuun elinehto. Hankkeessa kiteytetty huoneentaulu kainuulaisille kuntapäättäjille julkaistiin 23.3.2021 järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa. Huoneentaulun toivotaan tulevan ahkeraan käyttöön kuntavaaleihin valmistuttaessa ja uudella valtuustokaudella yhteistä tulevaisuuden Kainuuta rakennettaessa.

Katso kainuulaisten kuntapäättäjien huoneentaulu (PDF)

”Pilottihanke oli erittäin mielenkiintoinen, tärkeä ja ensimmäinen laatuaan koko Suomessa. Kainuun ja Kajaanin väestörakenteen kehitykseen on uskallettava yrittää löytää vaikuttavia keinoja ja pilotti antaa siihen konkreettisia eväitä.

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen, monipuolinen elinkeinorakenne sekä laaja-alaisesti uutta osaamista luova koulutus ovat olennaisia tulevaisuuden tekijöitä ja mahdollistavia muutoksen ajureita. Ilahduttavaa on havaita, että nuorissa aikuisissa on todella paljon paluumuuttajapotentiaalia Kainuuseen. Olemme jo aloittaneet toimenpiteiden valmistelun pilotin suositusten pohjalta.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Naisraadit toteutuivat erinomaisesti ja saimme mielenkiintoisia tuoreita avauksia tulevan maakuntaohjelman laatimiseen ja aluekehittämiseen. Naisten osallisuutta tulee vahvistaa niin kuntademokratiassa kuin elinvoimapolitiikassa.

Kainuun liiton aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen

Toteutus

Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hanke selvitti ja pilotoi naisten asemaa Kainuun kehittämisessä. Hankkeessa toteutettiin tausta-analyysi, rakennettiin viestintää teeman ympärille, pilotoitiin raateja, joihin osallistui noin 14 kainuulaista sekä 12 Kainuusta pois muuttanutta naista. Lisäksi toteutettiin kysely, johon vastasi 521 henkilöä. Hanke oli Kainuun maakunnan ja Kajaanin kaupungin yhteisesti rahoittama. Hankkeen sisällön toteutti Aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja, Kajaanin kaupunki, puh. 044 710 0217
Minna Komulainen, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto, puh. 044 410 0726