Hyppää sisältöön

Kajaanin tuulivoimaohjelma 2035

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimaohjelman 7.11.2022 (§ 70).

Kajaanin tuulivoimaohjelma 2035:ssa määriteltiin tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset. Työssä laadittiin kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Työtä ohjasi kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä, jossa oli läsnä kaupunginhallituksen, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Kainuun SOTE-ympäristöterveydenhuollon edustus sekä Kajaanin kaupungin viranhaltijoita ja konsultin edustajat. Tuulivoimaohjelman laativana konsulttina on toiminut Sweco Infra & Rail Oy. Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä rahoitti ympäristöministeriö.

Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen niin, että laajamittaiset energiantuotantoalueet sijoittuvat jo nykyisten ympäristövaikutuksia tuoneiden toimintojen läheisyyteen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

 • Asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi
 • Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan
 • Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille
 • Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä mahdollisuudet säilyttää ekologisia yhteyksiä

 

Toteutus ja seuranta

Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Tuulivoimaohjelma laadittiin yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa:

 • esittely- ja keskustelutilaisuudet:
  • 1. 27.1.2022 etäyhteydellä.
  • 2. 20.6.2022 Otanmäen urheilutalolla ja etäyhteydellä.
 • asukaskysely 27.1.-13.2.2022.  Tuulivoimaohjelman asukaskyselyn tulokset
 • Neuvottelut luonnonsuojelijoiden, matkailutoimijoiden ja metsästäjien kanssa
 • Tuulivoimatoimijoiden haastattelut
 • Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto nähtävillä 15.6.-8.8.2022.    Luonnosaineisto

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo

Tuulivoimaohjelman skenaarion 2 mukaisessa mallinnusvideossa kuvataan näkymää Oulujärveltä ja Talaskankaalta.

 

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo Ohita upotus: Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo