Hyppää sisältöön

Yrityspalveluseteli (Haku on suljettu 20.6-15.8 välisen ajan)

Yrityspalveluseteli on Kajaanin kaupungin sitoumus korvata asiakkaan puolesta osa palveluntuottajan suorittaman palvelun hinnasta ennalta määrättyyn arvoon saakka. Asiakas tekee itsenäisesti valinnan siitä, keneltä se hankkii setelillä rahoitettavan palvelun.

Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia.

Hakeminen

Ennen hakemista, tutustu Kajaanin kaupungin yrityspalvelusetelin

käyttöön liittyviin ohjeisiin sekä asiakasyritysten ja yrityssetelin palveluntuottajien hyväksymiskriteereihin.

Tutustu myös

 • Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluihin:

  Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset

  Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat
  Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat/hakemukset (kasvulla tarkoitetaan yrityksen markkinoiden laajenemista Kainuun ulkopuolelle tai kansainvälistymistä, ei olemassa olevien asiakkaisiin liittyvää toimintaa)

  Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta

  Uusien tuotteiden tuotteistaminen, palvelumuotoilu ja brändin rakentaminen. Omistajanvaihdokseen liittyvät arvon määritykset, laki- ja sopimusneuvonta

 • Asiakasyrityksellä tarkoitetaan tässä pk-yrityksen kriteerit täyttävää yritystä, jolle yrityspalveluseteli myönnetään. Asiakasyrityksellä on oltava kotipaikka tai kiinteä toimipiste Kajaanin kaupungin alueella. Asiakasyrityksen on täytettävä EU:n komission suositukseen pohjautuvat kriteerit pk-yritykselle, jotka ovat:

  • yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
  • vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa
  • enintään 25 % yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla suuren yrityksen tai sellaisen tahon omistuksessa, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää.

   

 • Kajaanin kaupungin myöntämän yrityspalvelusetelin suuruus on joko 1.500 tai 3.000 euroa (alv 0 %) ja ne oikeuttavat 1.875 tai 3.750 euron suuruisen palvelun hankintaan. Yritys, jolle yrityspalveluseteli myönnetään, sitoutuu maksamaan omavastuuosuuden 20 % setelillä hankittavan palvelun arvosta. Yritys sitoutuu myös arvioimaan palveluntuottajan suoriutumista pyydettäessä.

 • Palveluntuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka tuottaa yrityspalvelusetelillä haettavan palvelun. Tilaajavastuulain kriteerit täyttävät palveluntuottajat rekisteröidään Kajaanin kaupungin nettisivuille palveluntuottajaksi tuotteistetuilla palveluilla.

  Yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, joka täyttää haettavan tilaajavastuulain mukaiset kriteerit. Käytännössä palveluntuottajan edellytetään liittyvän ns. Luotettava Kumppani -palvelun käyttäjäksi, josta setelin myöntäjä voi tarkastaa em. kriteereiden
  täyttymisen. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttävä Luotettava Kumppani – palveluun (www.vastuugroup.fi)

  Palveluntuottaja askeleet:

  1. Lue ohjekirja
  2. Täytä palvelutuottaja yrityssetelihakemus
  3. Hyväksytty yritys merkitään palvelutuottaja rekisteriin
  4. Lue laskutusohje

Yhteystiedot