Hyppää sisältöön

Aloittava yrittäjä

Liikeidea on lähtöpiste, mistä uusi yrittäjä ponnistaa. Liikeidea voi syntyä intohimon tai koulutuksen myötä. Ilman hyvää liikeideaa on vaikea ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa yritystä tai muotoilla liiketoimintasuunnitelmaakaan.

Yrityksen perustamisen vaiheet

Pohditaan yhdessä liikeideaasi ja suunnitellaan liiketoimintasuunnitelman tekoa.

Liiketoimintasuunnitelmassa (LTS)  suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä pohditaan patentteja ja riskianalyysejä.

 • Voit valita kahdesta Liiketoimintasuunnitelmasta. YT2 Liiketoimintasuunnitelma soveltuu tavanomaisen liiketoiminnan suunnitteluuun ja YT3 Liiketoimintasuunnitelma soveltuu vaativampaan yritystoimintaan, missä kilpailijoita ja riskejä tarkastellaan syvemmin.

 • Liiketoimintasuunnitelman liitteeksi tehdään laskelma, jolla osoitetaan liiketoiminnan olevan kannattavaa. Voit tehdä taloussuunnitelmalaskelman, tulossuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja investoinnin kannattavuuslaskelman.

  Kaikkia laskelmia ei tarvitse tehdä. Laskelmin pääset sivupalkista.

   

 • Suomessa on monia ammatteja ja palveluja, jotka ovat luvanvaraisia tai niistä pitää tehdä ilmoitus viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Tuotteiden valmistajia ja maahantuojia koskee tuottajavastuu eli velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

 • Hyvälle liikeidealle löytyy aina rahoitus. Tarkasti mietitty totuudenmukainen liiketoimintasuunnitelma ja huolellisesti tehty kannattavuuslaskelma ovat välttämättömät rahoituksen saamisessa.

 • Starttirahaa voidaan myöntää:

  • Työttömälle työnhakijalle.
  • Jos et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.
  • Sivutoimiselle yrittäjälle joka laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi.

  Tuen saamisen edellytyksiä:

  • Päätoiminen yrittäjyys
  • Riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • Mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • Tarpeellisuus toimeentulon kannalta
  • Yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty
  • Muita merkittäviä tuloja ei saa olla esimerkiksi palkka, opintotuki, vanhempainrahat ja eläkkeet
  • Luottotiedot oltava kunnossa, vähäistä suuremmat verovelat ja maksuhäiriöt voivat olla esteenä
 • Yrityksen nimen valintaan kannattaa paneutua huolella. Nimen keksiminen ei ole helppoa, sillä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin tulee n. 250 yritysnimeä joka päivä. Ilmoitukseen voit antaa kolme erilaista nimivahtoehtoehtoa.

  Käytössä olevat nimet ja tavaramerkit löydät PRH:n Yrityksen nimipalvelusta.

  Whois-palvelulla näet verkkotunnuksien julkiset tiedot.

  Ohjeita nimen valintaan:

  • Älä laita yrityksen nimeksi henkilönimeä, sillä yritys on helpompi myydä eikä myytyäsi yrityksen uuden yrittäjän toiminta ei vaikuta nimeesi.
  • Älä laita yrityksen nimeksi tuotteen nimeä, sillä mahdollisten vaikeuksien takia voi tuotteen maine kärsiä. Epäonnistumisen jälkeen voit perustaa uuden yrityksen käyttämällä tuotteen nimeä.
  • Jos toiminimi-muotoisen yrityksen nimen osana on henkilön sukunimi, ei yrityskaupan yhteydessä voida myydä yrityksen nimeä ellei ostajalla/liikkeenharjoittajalla ole sama sukunimi.
  • Jos toimit paikallisesti, antaa uskottavuutta paikkakunnan nimeen liittyvä yritys.
  • Jos toiminta on valtakunnallista tai vientiin suuntautuvaa, valitse kansainvälinen nimi tai muutoin paikkakunnasta riippumaton nimi.
  • Ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen kannattaa tarkistaa, mitä keksimäsi nimi tai kirjainlyhenne tarkoittaa eri kielillä, sekä tee erilaisia verkkohakuja nimellä ja sen osilla.
  • Nimellä voidaan luoda mielikuvia esim. laatu-, pika-, teho- jne. sisältöiset nimet.
  • Varmista domainin eli verkkotunnuksen saatavuus yrityksesi nimelle tai käytä tuotteen nimeä.
  • Lyhyt sekä helppo muistettavuus ja kirjoitettavuus on aina eduksi.
  • Älä tilaa mainosmateriaaleja tai asiakirjoja ennen kuin nimi on rekisteröity.

Yhteistiedot