Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Kajaanin kaupunki työnantajana

Kajaanin kaupunki on rohkea suunnannäyttäjä, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yhdistämään työn ja vapaa-ajan luontokaupungissa. Kajaanin kaupunki panostaa toimintojen kehittämiseen osallistamalla työntekijöitä ja kuntalaisia. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, mikä näkyy kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatunaOrganisaatiomme arvoja ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen.

Olemme lähteneet kehittämään palveluita palveluprosessien ja IT:n uudistuksen myötä. Olemme panostaneet myös työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Haluamme kuntana erottua myönteisesti kehittyvänä ja uudistuvana organisaationa.

Henkilöstöohjelmamme mukaisesti parannamme hyvinvointia ja toimintakykyä panostamalla työkykyjohtamiseen ja positiivisen organisaation rakentamiseen yhdessä. Henkilöstömme hyvinvoinnin tueksi olemme muun muassa päivittäneet Työkyvyn aktiivisen tuen toimintamallin ja palvelupolun sekä selvittäneet myönteisen henkilöstökokemuksen tilannetta Positiivinen organisaatio -henkilöstökyselyllä.

Toiminnassamme huomioimme tasa-arvoisen- ja yhdenvertaisen kohtelun työntekijöiden ja työyhteisöjen kesken. Olemme rakentaneet valtakunnallisesti huomiota saaneen uuden suunnitelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Meille meidän henkilöstömme on tärkein voimavaramme 

 • Työnantajana Kajaanin kaupunki panostaa kehittämiseen ja työyhteisöjen väliseen yhteiskehittämiseen. Mikäli haluat kehittää osaamistasi, olemme tukenasi. Kajaanin kaupunki haluaa tukea työntekijöitä kehittämään osaamistaan joko työajan ulkopuolella tai työn kautta.

  Kajaanin kaupunki on panostanut osaamisen hallintaan perehdyttämisen, osaamisen kehittämisen ja uusien innovaatioiden avulla. Omaa osaamista voidaan kehittää ammatillisten täydennyskoulutusten, jatkokoulutusten, uudelleenkoulutusten ja oppisopimuskoulutuksen kautta. Työyhteisön kehittämisen osalta tuemme aktiivista ja innovatiivista työn kehittämistä monin eri tavoin. Kokeilukulttuuri kukoistaa ja kehittämisen tueksi työyhteisöt voivat hakea innovaatiorahoitusta.

  Omaehtoisen kouluttautumiseen kustannuksiin on mahdollista hakea koulutusapurahaa ja koulutuksen lähipäiviin palkallisia koulutuspäiviä.  

 • Rakennamme yhdessä myönteistä henkilöstökokemusta. Meillä kaikilla on vastuu turvallisen ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa ja henkilöstöohjelman toteuttaminen on jokapäiväistä työntekoa ja yhteistoimintaa. Myönteisen henkilöstökokemuksen muodostumista mittaamme Positiivinen organisaatio -henkilöstökyselyllä. Kyselyn toteuttaneiden asiantuntijoiden mukaan v. 2022 Kajaanin kaupungin tulokset kertoivat työn imusta ja olivat korkeammat jo tehtyihin pilotointitutkimuksiin verrattuna.

  Pidämme huolta. Hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä edistämme panostamalla työkykyjohtamiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi työeläkeyhtiö Kevan kanssa, ja meillä on vuonna 2023 päivitetty malli ”Työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli ja palvelupolku”, jossa lähtökohtana ovat terveelliset ja turvalliset työolot sekä huolta aiheuttavissa tilanteissa ennakoiva ja reagoiva toiminta. Kehitämme aktiivisesti työkykyjohtamisen kokonaisuutta yhteistyötahojen kanssa.

  Työterveyspalveluina tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi työterveyspainotteista sairaanhoidon palvelua toimintasuunnitelman mukaisesti. Haluamme työnantajana vahvistaa luottamuspääomaamme jatkuvasti ja esimerkiksi vuodesta 2022 lähtien työntekijän on ollut mahdollista tervehtyä äkillisestä sairastumisestaan esihenkilön hyväksymänä omalla ilmoituksella 1–9 kalenteripäivän ajan. Olemme halunneet luottamuspääoman vahvistumisen lisäksi mm. vähentää terveyspalvelujen kuormittumista ja sairauspoissaolotodistusten hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.

  Johtamisen tärkeimpiä elementtejä ovat selkeät käytänteet ja rakenteet. Johtajat ja esihenkilöt huolehtivat siitä, että työn tekemisen perusta on kunnossa ja työskentely on terveellistä ja turvallista. Työsuojelun toimintaohjelmassa olemme esittäneet muun muassa työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistavan. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteena on auttaa työnantajaa tehostamaan ennakoivaa työsuojelua ja kehittämään suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien tarpeiden mukaisesti.

 • Kajaanin kaupunki haluaa kannustaa henkilöstöä yhdistämään työn ja muun elämän itselleen sopivalla tavalla mm. etätyön tekemisen mahdollisuudella. Meillä on käytössä joustavat työajat useilla eri aloilla ja työtehtävät huomioiden etätyön tekeminen on mahdollista. 

 • Kulttuuria ja hyvinvointia

  Kajaanin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen käyttöön ePassi-etuuden, jolla on mahdollista hankkia monipuolista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa kulloinkin voimassa olevan, vahvistetun ePassi-arvon mukaisesti. ePassi-edun lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua Kajaanihallissa Easy Bailatino-tanssiliikuntaan sekä Vesiliikuntakeskus Kaukavedessä vesiliikuntaryhmiin, käyttää henkilöstön kuntosalivuoroa sekä osallistua liikunnanohjaajien tekemien etätreenivideoiden taukojumppiin.

  Henkilöstöravintolat

  Henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla Kajaanin Mamsellin henkilöstöravintoloissa Fox ja koulutusliikelaitoksen toimipisteet sekä peruskouluilla.

  Lomalla mieli lepää

  Kunta-alalla voi nauttia jopa 38 lomapäivästä. Se on lähes kahdeksan viikkoa lomaa! Pitkät lomat on merkittävä etu työelämässä, palautumalla voit paremmin. Lomailuun sopii hyvin Kajaanin kaunis luonto monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen. Kajaanissa pääset nauttimaan luonnon elvyttävistä terveysvaikutuksista ympäri vuoden.

Yhteystiedot

Herääkö mieleesi kysyttävää meistä työnantajana? Ota yhteyttä: