Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Kajaanin kaupunki työnantajana

Kajaanin kaupunki on rohkea suunnannäyttäjä, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yhdistämään työn ja vapaa-ajan luontokaupungissa. Kajaanin kaupunki panostaa toimintojen kehittämiseen osallistamalla työntekijöitä ja kuntalaisia. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, mikä näkyy kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatunaOrganisaatiomme arvoja ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen.

Olemme lähteneet kehittämään palveluita palveluprosessien ja IT:n uudistuksen myötä. Olemme panostaneet myös työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Haluamme kuntana erottua myönteisesti kehittyvänä ja uudistuvana organisaationa.

Henkilöstön hyvinvoinnin tueksi olemme kehittäneet mm. organisaatiomme työyhteisösovittelutoimintaa ja kriisitukea psyykkisen ensiavun osaajaverkoston toimintana. Meillä on töissä  iso joukko ihmisiä, jotka ovat näissä toiminnoissa mukana ja meitä kiinnostaa, kuinka sinä voit ja kuinka voimme auttaa sinua.

Toiminnassamme huomioimme tasa-arvoisen- ja yhdenvertaisen kohtelun työntekijöiden ja työyhteisöjen kesken. Olemme rakentaneet valtakunnallisesti huomiota saaneen uuden suunnitelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Meille meidän henkilöstömme on tärkein voimavaramme 

 • Työnantajana Kajaanin kaupunki panostaa kehittämiseen ja työyhteisöjen väliseen yhteiskehittämiseen. Mikäli haluat kehittää osaamistasi, olemme tukenasi. Kajaanin kaupunki haluaa tukea työntekijöitä kehittämään osaamistaan joko työajan ulkopuolella tai työn kautta.

  Kajaanin kaupunki on panostanut osaamisen hallintaan perehdyttämisen, osaamisen kehittämisen ja uusien innovaatioiden avulla. Omaa osaamista voidaan kehittää ammatillisten täydennyskoulutusten, jatkokoulutusten, uudelleenkoulutusten ja oppisopimuskoulutuksen kautta. Työyhteisön kehittämisen osalta tuemme aktiivista ja innovatiivista työn kehittämistä monin eri tavoin. Kokeilukulttuuri kukoistaa ja kehittämisen tueksi työyhteisöt voivat hakea innovaatiorahoitusta.

  Omaehtoisen kouluttautumiseen kustannuksiin on mahdollista hakea koulutusapurahaa ja koulutuksen lähipäiviin palkallisia koulutuspäiviä.  

 • Kajaanin kaupunki tukee henkilöstönsä työhyvinvointia mm. työnohjausten, hyvinvointikoulutusten, vapaa-ajan liikuntaryhmien sekä uudenlaisilla palveluillaKajaanin kaupunki kehittää henkilöstön hyvinvointia erilaisin projektein, mm. Kaukavedestä kaupungille – hanke, jossa mitataan ja arvioidaan henkilöstön työn ja vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta ja tuetaan henkilöstön liikunnallisempaa työtapoja.  Psyykkisen tuen -mallin kehittäminen Kajaanin kaupungille – hankkeen avulla kehitämme toimintamalleja ja järjestäneet koulutuksia, kuinka toimimme kriisitilanteissa.

  Kajaanin kaupunki on liittynyt vuonna 2019 mukaan Työterveyslaitoksen Nolla Tapaturmaa –foorumiin. Tavoitteenamme on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Olemme sitoutuneet vähentämään  sairauspoissaoloja ja –kustannuksia ennaltaehkäisemällä tapaturmia, työuupumusta, kiusaamista ja lisäämällä esimiesten työturvallisuusosaamista.

  Meillä on käytettävissä työterveyshuoltopalvelut, jossa toiminta on painottunut ennaltaehkäisevään työterveyshuoltotoimintaan. Jokaiseen työpaikkaan tehdään 3-5 vuoden työpaikkaselvitys, jossa selvitetään myös henkilöstön terveys ja työkyky. Tuemme henkilöstöä savuttomuuteen tarjoamalla työnantajan kustantamana tupakasta vierotuslääkityksen.

  Mittaamme kahden vuoden välein työyhteisöjemme hyvinvointia ja toimivuutta Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö – kyselylläKajaanin kaupungilla on monin osin muihin kuntiin nähden hyvät tulokset.  

 • Kajaanin kaupunki haluaa kannustaa henkilöstöä yhdistämään työn ja muun elämän itselleen sopivalla tavalla mm. etätyön tekemisen mahdollisuudella. Meillä on käytössä joustavat työajat useilla eri aloilla ja työtehtävät huomioiden etätyön tekeminen on mahdollista. 

 • Kulttuuria ja hyvinvointia työnantajan kustannuksella

  Kajaanin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen käyttöön liikunta- ja kulttuuriedun lisäksi myös mahdollisuuden käydä hieronnassa. Vuonna 2022 edun arvo on ollut 2oo euroa työntekijää kohden.

  Tämän edun lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin, käyttää salivuoroa ja etätreenivideoita ja päästä etuhintaan polskimaan Holiday Club Vuokatin kylpylään perheen kanssa. Kajaanin kaupungin työpaikoilla on käytössä myös taukoliikuntaohjelma, jolla varmistat, että pieniä palauttavia hetkiä tulee pitkin työpäivää 

  Ravintoa tuetusti

  Henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla useissa eri ruokaravintoloissa alennettuun lounashintaan.

  Lomalla mieli lepää

  Kunta-alalla pääsee nauttimaan jopa 38 lomapäivästä. Se on lähes kahdeksan viikkoa lomaa! Pitkät lomat on merkittävä etu tämän päivän työelämässä. Palautumalla voit paremmin. Lomailuun sopii hyvin Kajaanin kaunis luonto. Täällä asuessa pääset nauttimaan luonnon elvyttävistä terveysvaikutuksista ympäri vuoden. 

Yhteystiedot

Herääkö mieleesi kysyttävää meistä työnantajana? Ota yhteyttä: