Hyppää sisältöön
Kaukaveden monitoimiallas tyhjänä

Erityisuimaranneke

Erityisuimaranneke on uinnin ja kuntosalin vuosiranneke, joka myönnetään lääkärin asettaman diagnoosin tai lääketieteellisen selvityksen perusteella. Ranneke on voimassa vuoden ostopäivästä ja se on uimahallikohtainen. Ranneketta voi käyttää vesiliikuntakeskuksen aukioloaikoina kerran päivässä. Ranneke myydään myös ulkopaikkakuntalaisille.

TuoteHinta
Erityisuimaranneke129,60 €/vuosi/hlö

Rannekkeen hinnan lisäksi tulee hinnaston mukainen rannekemaksu

Erityisuimaranneketta lunastettaessa tulee esittää perusteet rannekkeen myöntämiseksi sekä henkilöllisyystodistus. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta, joka pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Kriteereinä rannekkeeseen toimii ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka WHO on kehittänyt. Kriteerin pohjana on vesiliikunnan ja kuntosalitoiminnan tutkitusti myönteiset vaikutukset henkilön toimintakykyyn. Erityisuimarannekkeen tavoitteena on aktivoida henkilöä omaehtoisen liikunnan pariin. Rannekkeen väärinkäyttö johtaa rannekkeen mitätöimiseen.

 • Asiakkaan tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset kriteerit rannekkeen ostamiseen. Erityisuimaranneketta ei myönnetä, mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Erityisuimarannekkeen väärinkäyttö johtaa rannekkeen mitätöimiseen.

  Kriteerit, joilla rannekkeen voi ostaa Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kassalta henkilöllisyystodistuksen kanssa: 

  • Kela-kortista koodit:
   • astmaatikot, kelakortin tunnus 203
   • diabeetikot, kelakortin tunnus 103
   • lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108
   • mielenterveyspotilaat, kelakortin tunnus 112 tai 188
   • ms-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303
   • Parkinsonin- tauti, kelakortin tunnus 110
   • reumasairaat, kelakortin tunnus 202
   • sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206
   • sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201
   • kuulovamma haittaluokka 8
   • näkövamma, näkövammaiskortti (kortin saa näkövammaisten keskusliitosta)
   • epilepsia, kelakortin tunnus 111, 181, 182, 183

  1.1.2024 alkaen myös seuraavin kriteerein, joko Oma kanta-palvelusta näytettynä tai muulla lääketieteellisellä selvityksellä:

  • ICD10- diagnoosinumerot:
   • Aivoverenkiertohäiriö sairaudet
    • I63-I64
    • I65-I65.3
    • I65.8-I65.9
    • I66-I66.4
    • I66.8-I66.9
    • I69.3
    • G45.8-G45.9
   • Luukato (osteoporoosi)
    • M81-M81.6
    • M81.8-M81.9
   • Keuhkosairaudet
    • J40-J47
    • J43-43.9
    • J44-44.9
    • J47
    • J60-J70
    • J70.2-J70.4
    • J80-J84.9
    • J90-J94
    • J95-J99
    • J98.0
    • Q89.3
    • E88.0
    • I26
    • I27
    • I28
   • Alaraajojen valtimosairaus I70.2
   • Syöpä C00-C96
   • Uniapnea G47.3
   • Lyhyt kasvuiset aikuiset Q77
   • Fibromyalgia
    • M79.0 –M79.2
    • M79.7
  • EU-vammaiskortti
  • Työikäiset sopimusomaishoitajat (sopimuspäätös tai viimeisin tiliote, josta selviää omaishoito)
  • Kirurgisesta tuki- ja liikuntaelinleikkauksesta kuntoutujat lääkärin suosituksella (lausunnossa tulee lukea selkeästi suosituksesta erityisuimarannekkeeseen)
  • Fysioterapeutin, lääkärin tai terveydenhoitajan suosituksella kuntoutumiseen (esimerkiksi nivelrikko, ylipaino) (lausunnossa tulee lukea selkeästi suosituksesta erityisuimarannekkeeseen)

  Epäselvissä tilanteissa ohjaamme hakemaan E-ranneke palautelaatikon kautta. Näitä hakemuksia ei käsitellä Kaukaveden kassalla.

  Alla olevissa tapauksissa erityisuimaranneketta voi hakea vapaamuotoisesti Kaukaveden aulassa olevan E-ranneke palautelaatikon kautta suljetussa kirjekuoressa. Hakemuksessa tulee olla asiakkaan nimi ja osoitetiedot sekä sairauskertomus tai lääketieteellinen selvitys. Lääketieteellisellä selvityksellä tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Päätös saapuu kirjeitse kotiin. Päätöksen arvioitu vastausaika on noin kaksi viikkoa. Näitä lausuntoja ei käsitellä Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kassalla.

  • CP-vammaiset (diagnoosi G80), kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen selvitys
  • invalidit, vaikea vammaiset, tuki- ja liikuntaelinsairaat; haitta-aste vähintään 55% tai haittaluokka 11,lääketieteellinen selvitys
  • kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto tai kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
  • lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73), lääketieteellinen selvitys
  • mielenterveyspotilaat (diagnoosi F32.2) ,lääketieteellisessä selvityksessä F 32.2
  • polion jälkitilat, lääketieteellinen selvitys
  • vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autistit, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, diastrofinen dysplasia (Q77), sääriamputaatiot molemmissa jaloissa)
  • motoriikan kehityshäiriö F 82
  • elinsiirrot, lääkärintodistus
  • kehityksellinen kielihäiriö, alle 18 v. (diagnoosi F80.2 tai F80.1), lääketieteellinen selvitys
  • dystonia
  • sarkoidoosi

  Erityisuimarannekkeen ostaminen ja lataaminen tapahtuu Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kassalla.

 • Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. ”2-ranneke”, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Mikäli erityisuimarannekkeen haltija tarvitsee avustusta puku- ja peseytymistiloissa tulee avustajan olla rannekkeen haltijan kanssa samaa sukupuolta.

  2-rannekkeeseen oikeutettuja ovat:

  • kehitysvammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
   CP –vammaiset (2-rannekken saa kassalta)
  • näkövammaiset (2-rannekkeen saa kassalta)
  • dysfaatikot (alle 18 v.) (2-rannekkeen saa kassalta)
  • alle 10- vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset (2-rannekkeen saa kassalta)
  • harkinnanvaraiset, lääkärin tai fysioterapeutin lausunto avustajan tarpeesta tai kuntoutussuunnitelma (2-rannekkeeseen lupa toimistosta)
  • 1.1.2024 alkaen EU-vammaiskortin omistajat, joilla kortissa merkintä A