Hyppää sisältöön

Lukuvuosiopas

 • Syyslukukausi alkaa ma 12.8. ja päättyy to 19.12.

  Kevätlukukausi alkaa ti 7.1. ja päättyy pe 23.5.

  Lomat lukuvuoden aikana:

  Syysloma 14. – 18.10. (viikko 42)
  Vapaapäivä Kajaanissa 5.12. (sivutoimipaikoissa opetus järjestetään normaalisti)
  Itsenäisyyspäivä 6.12.
  Joululoma 20.12. – 3.1.
  Loppiainen 6.1.
  Talviloma 3. – 7.3. (viikko 10)
  Pääsiäinen 18. – 21.4.
  Vappu 1.5.

  Yhteismusisointiviikko järjestetään viikolla 15 ja avoimien ovien päivä la 12.4.

 • Oppilaskonsertit lukuvuonna 2024-2025

  Syyslukukausi

  Kajaanissa:

  To 26.9. klo 19.00 Kouta-sali

  Ke 2.10. klo 19.00 Kouta-sali

  To 10.10. klo 19.00 Kouta-sali

  To 7.11. klo 19.00 Kouta-sali

  Ke 20.11. klo 19.00 Kouta-sali

  To 28.11. klo 19.00 Kouta-sali

  To 12.12. klo 19 Kouta-sali

  Joulukonsertti ma 16.12. klo 18.00 Kaukametsän sali

  Suomussalmella:

  Ti 8.10. klo 18.00 Ruukinkankaan koulu

  Joulukonsertti ti 10.12. klo 18.00 Ruukinkankaan koulu

   

  Kevätlukukausi

  Kajaanissa:

  To 30.1. klo 19.00 Kouta-sali

  To 13.2. klo 19.00 Kouta-sali

  To 27.2. klo 19.00 Kouta-sali

  To 27.3. klo 19.00 Kouta-sali

  Ke 2.4. klo 19.00 musiikkiopiston aula

  To 24.4. klo 19.00 Kouta-sali

  Ke 14.5. klo 19.00 musiikkiopiston aula

  To 15.5. klo 19.00 Kouta-sali

  Kevätkonsertti ti 20.5. klo 18.00 Kouta-sali

  Suomussalmella:

  Ti 25.2. klo 18.00 Ruukinkankaan koulu

  Kevätkonsertti ti 13.5. klo 18.00 Ruukinkankaan koulu

 • Eepos -oppilashallinto-ohjelmaan kirjaudutaan omilla tunnuksilla osoitteessa kainuu.eepos.fi kohdasta ”Minulla on tunnukset”.

  Eepoksessa voi tehdä jatkoilmoittautumisen seuraavalle lukuvuodelle, päivittää oppilaan ja huoltajan yhteystiedot sekä seurata opintojen etenemistä tavoitetaulujen avulla. Opettajat kirjaavat oppilailleen Eepokseen myös lukukausipalautteet aina lukukauden päättyessä. Lisäksi Eepokseen kirjataan oppilaan ohjelmisto.

  Uudet Eepos-tunnukset voi tarvittaessa pyytää toimistosta.

 • Musiikin opiskelu Kainuun musiikkiopistossa perustuu lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 1.8.2018 vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin. Opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ja sen tarkoituksena on luoda edellytykset musiikin elämänikäiselle harrastamiselle ja antaa tarvittaessa valmiudet musiikkialan jatko-opintoihin. Musiikkiopiston tavoitteena on tarjota oppilailleen mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja omien kiinnostuksen kohteidensa suuntaisesti sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä

  Tietoa opintojen rakenteesta löytyy täältä.

  Oppilas, opettaja ja huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä Eepoksessa olevien tavoitetaulujen kautta.

 • Opiskeltuaan kaikki perusopintoihin sisältyvät opintokokonaisuudet oppilas saa musiikin laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen. Perusopintojen jälkeen oppilas voi jatkaa opintojaan syventävissä opinnoissa. Suoritettuaan sekä perusopinnot että syventävät opinnot oppilas saa koko musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

  Lisäksi opinnoistaan voi pyytää opintorekisteriotteen. Opintorekisteriote pyydetään toimistosta ja sen toimitusaika on viikko.

 • Musiikkiopistolla on vuokrattavissa useita eri soittimia. Vuokrasoittimet on tarkoitettu ensisijaisesti soittoharrastusta aloittaville oppilaille. Soitinten vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen vuokra-aikaa voi anoa lisää, jos oman soittimen hankkiminen ei ole mahdollista. Vuokrausmahdollisuudesta voi tiedustella omalta opettajalta.

  Soitinvuokramaksu on lukuvuodelta 80 €, lukukaudelta 40 € ja 2 kk tai vähemmän 20 €.  Vuokra laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä. Vuokrasoitin palautetaan omalle opettajalle ja palautettaessa soittimen on oltava saman kuntoinen kuin vuokrattaessa. Vuokraajan on hankittava soittimelle vakuutus. Soitin voidaan liittää esimerkiksi kotivakuutuksen yhteyteen.

 • Musiikin kuuntelutaitojen kehittäminen on osa musiikkiopiston opintoja. Kuuntelukasvatukseen kuuluu muiden esitysten kuunteleminen vähintään 20 kertaa perusopintojen aikana ja 13 kertaa syventävien opintojen aikana. Kuuntelukerraksi lasketaan konserteissa, keikoilla ja musikaaleissa käyminen (myös koulupäivän aikana olleet konsertit).

  Jokainen oppilas saa perusopintojensa alussa konserttipassin, jonka avulla seurataan kuuntelukertojen karttumista. Konserttipassia näyttämällä oppilas pääsee ilmaiseksi musiikkiopiston, Kaukametsän ja Kajaanin kaupungin kulttuuritoimen järjestämiin konsertteihin. Konserttipassiin pyydetään merkintä vahtimestarilta tai musiikkiopiston opettajalta. Lisätietoa konserttipassista löytyy täältä.

 • Teemme yhteistyötä Kajaanin lukion kanssa, ja oppilaat voivat saada hyväksi luettua toisessa oppilaitoksessa tehtyjä musiikin opintoja.

  Myös musiikkiopiston ulkopuolella tapahtuva musiikin harrastaminen (esim. koulun kuoro tai orkesteri) voidaan sisällyttää musiikkiopisto-opintoihin.

 • Jatkoilmoittautuminen (jatkan/lopetan) seuraavalle lukuvuodelle tehdään keväällä Eepos–oppilashallinto-ohjelmassa huoltajatunnuksilla tai aikuiset oppilaat omilla käyttäjätunnuksillaan. Lomakkeella voi esittää myös mahdollisia toivomuksia seuraavalle lukuvuodelle. Yhteystiedot on aina oltava ajan tasalla (myös sähköpostiosoite!). Ne voi helposti käydä muuttamassa Eepoksessa milloin tahansa.

 • Jos toivot sivuinstrumenttia, toimita vapaamuotoinen hakemus perusteluineen rehtorille sähköpostitse: eeva-maria.nivalainen@kajaani.fi. Sivuinstrumentin myöntämiseen vaikuttaa oppilaan valmius ja motivaatio kahden instrumentin opiskeluun sekä vapautuvien oppilaspaikkojen määrä. Rehtori pyytää lausunnon oppilaan valmiuksista ja motivaatiosta pääinstrumentin opettajalta.

 • Jos oppitunteja peruuntuu opettajasta johtuvista syistä, oppilaalla on kaksi omavastuukertaa lukukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta kolmas (ja sitä seuraavat) oppitunnin peruuntuminen korvataan anomuksesta lukukauden päättyessä. Hyvitys huomioidaan ensisijaisesti seuraavassa laskussa.

  Opettajasta johtuvat tuntien perumiset ym. oppilaalle tarkoitetut ilmoitukset lähetetään tekstiviestillä joko oppilaan omaan tai vanhemman matkapuhelimeen. Huolehtikaa, että Eepoksessa on ajan tasalla oleva puhelinnumero.

  Mikäli oppilas on estynyt saapumasta tunnille, hänen tulee ilmoittaa poissaolosta joko suoraan omalle opettajalleen, musiikkiopiston toimistoon toimiston aukioloaikana tai muuna aikana vahtimestarille. Mikäli oppilas peruu tuntinsa, opettaja ei ole velvollinen järjestämään hänelle korvaavaa oppituntia jälkikäteen. Oppitunnin siirrosta voi etukäteen neuvotella opettajan kanssa.

 • Lukukausimaksut määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan. Hinnat sisältävät 3 euron materiaalimaksun. Lisäksi kaikki uudet solistiset oppilaat maksavat ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä 20 euron kirjaamismaksun. Lukukausimaksuun sisältyy solistisen oppiaineen lisäksi yhteismusisointi, säestys ja musiikin perusteet sekä valinnaisia opintoja. Nuottien ja soittimen hankkiminen kuuluu oppilaalle.

  Lukukausimaksuhinnasto löytyy täältä.

  Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 45 min/vko ja lukukausimaksu 206 €/lukukausi. Syyslukukaudella on opetusta 17 viikkoa ja kevätkaudella 18 viikkoa. Opetustunnin (45 min/vko) keskimääräinen hinta tulee olemaan n. 12 €/viikko.

  Jos alle 18-vuotiaan oppilaan asuinpaikkakunta on Kajaani ja huoltajan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen vakituinen kotikunta on ulkopaikkakunnalla, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa asuvilta huoltajien hakemuksesta ja selvityksestä.

  Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden sopimuskunnan ulkopuolelle, oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisten maksu (45 min 287 €/lukukausi ja 30 min 234 €/lukukausi) seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen.

  Kainuun musiikkiopiston sopimuskuntia ovat Kajaanin lisäksi Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi ja Vaala.

 • Laskun sisällöstä vastaa musiikkiopisto, mutta muista laskutukseen liittyvistä asioista Sarastia Oy. Lukukausimaksut pyritään laskuttamaan lukukausien puolivälissä.

  Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan oikeustoimikelpoisuus on rajallinen, eikä hän voi ilman huoltajansa suostumusta tehdä velkasopimuksia. Lukukausimaksu ohjautuu ensisijaiselle huoltajalle, jonka ilmoitatte Eepoksessa. Maksajana voi olla ainoastaan lapsen huoltaja. Mikäli lukukausimaksun maksaa joku muu kuin huoltaja, se on perheen sisäinen asia. Laskutukseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi eräpäiväsiirrot, voitte ottaa yhteyttä Sarastiaan sähköisesti osoitteessa asiakaspalvelu.sarastia.fi ja siellä kohta ”Kysy tai ilmoita laskuun liittyen” -lomake.

 • Alennus (30 €) pääaineesta annetaan samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle, joka on myös oppilaana Kainuun musiikkiopistossa. Oppilas voi saada alennuksen mistä tahansa oppiaineesta vain yhden kerran. Ensimmäinen maksaa täyden lukukausimaksun ja toiset saavat alennuksen. Huoltajan on itse ilmoitettava opiskelevat perheenjäsenet ilmoittautumisen yhteydessä, jotta voimme ottaa alennuksen huomioon. Emme huomioi jälkikäteen tehtyjä ilmoituksia maksuissa. Alennus ei koske kuoroja eikä orkesteritoimintaa

 • Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua. Lopettamisesta on ilmoitettava välittömästi tutustumiskertojen jälkeen. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun.

  Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta. Myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun.

  Väärinkäsitysten välttämiseksi lopettamisilmoitus tehdään Kainuun musiikkiopiston toimistoon musiikkiopisto@kajaani.fi. Jos oppilas on alle 18-vuotias, ilmoituksen tekee oppilaan huoltaja.

  Ilmoitus opettajalle ei riitä! Lopettamispäiväksi merkitään ilmoituspäivämäärä.

 • Henkilötietolain (523/99) 13§:n ja tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaan henkilötunnusta saa käsitellä muun muassa laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, luotonannossa ja saatavan perimisessä. Henkilötietolaki oikeuttaa henkilötunnuksen käsittelyyn silloin, kun palvelun käyttämisestä laskutetaan. Pyydettyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

 • Kaikki oppilaat kuuluvat Kajaanin kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, jossa vakuutuskorvaukset henkilöä kohden ovat pienet. Tästä syystä oppilaiden kannattaa itse huolehtia vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta.

 • Kotien rooli musiikin opiskelussa on ratkaisevan tärkeä. Musiikin opiskelu vaatii säännöllistä harjoittelua, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä. Vanhempien kannustus ja tuki on usein ratkaisevassa roolissa oppilaiden opintojen edistyessä. Tästä annamme etukäteen suuren kiitoksen vanhemmille.

 • Jokainen oppilas edistyy omaan tahtiinsa. Tavoitteellinen musiikin opiskelu vaatii motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelusta muodostuu vapaaehtoinen mielihyvää tuottava harrastus, jopa elämäntapa. Musiikkiopinnoista voi olla suurta hyötyä myös tulevassa ammatissa.

  Mieli voi oppilaallakin muuttua, eikä opiskelu enää lähde täydestä sydämestä ja tunteesta. Oppilaan oma panos, vaikka heikkokin, täytyy olla mukana. Jos se täysin katoaa, ei pakottamalla voi asiaa auttaa sen enempää opettaja kuin oppilaan vanhemmatkaan. Tällöin täytyy etsiä jokin sellainen harrastus, joka lähtee oppilaan omasta tahdosta. Samalla annetaan mahdollisuus musiikin opiskeluun jollekin toiselle oppilaalle.

 • Elämänkaareen kuuluu hyviä ja huonoja hetkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta kaikista niistä me opimme jotakin. Monenlaisia haasteita on sekä oppilailla että vanhemmilla. Opiskelujen kaikissa vaiheissa oma opettaja on iloinen, jos kotoa otetaan yhteyttä, tullaan tunnille tervehtimään ja kuuntelemaan. Puhumalla moni asia selviää. Tarvittaessa myös rehtori osallistuu asioiden selvittelyyn.