Hyppää sisältöön

Rakennus- ja korjaushankkeen vastuuroolit

Lue lupapäätöksen lupaehdoista millaiset vastuuroolit (työnjohto) sinun hankkeellesi on määrätty ja ilmoita vastuuroolihenkilöt sähköisen asiointiohjelman (epermit) kautta hyvissä ajoin, ennen työn aloittamista!

Ohjeet rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiohjelmaan tästä linkistä

Pääsuunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia voit etsiä alan palveluntarjoajilta yksityissektorilta.

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan työ ja asiantuntemus on arvokasta jo esisuunnitteluvaiheessa. Pääsuunnittelija tulisi valita kohteelle viimeistään rakennussuunnittelun käynnistyessä. Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa koko suunnitteluprosessia.

Yhdessä tilaajan kanssa pääsuunnittelija määrittää hankkeen kustannusraamit sekä tutustuu tonttiin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Kaikki työnaikaiset muutokset on lisättävä/päivitettävä suunnitelmiin.

Pienhankkeissa pääsuunnittelija toimii usein myös vastaavana työnjohtajana. Ja usein pääsuunnittelija avustaa hankkeeseen ryhtyvää myös luvanhakuprosessissa.

Vastaava työnjohtaja

Rakentamistöiden sujuvaa etenemistä ja suunnitelmien noudattamista valvomaan tarvitaan vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja on nimettävä ja hyväksyttävä rakennusvalvonnassa ennen hankkeen aloittamista.  Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on varmistaa, että rakennus- ja korjaustyössä noudatetaan asetettuja säännöksiä ja että hanke toteutuu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi vastaavan työnjohtajan kanssa voidaan sopia pääsuunnittelijan tehtävien hoidosta. Vastaavan työnjohtajan hakemus mahdollisine liitteineen jätetään rakennuslupahakemuksen yhteydessä, sähköisen asiointiohjelman kautta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tutkii pätevyyden ja hyväksyy kohteelle vastaavan työnjohtajan. Vastaava työnjohtaja täydentää rakennushankkeen tarkastusasiakirjaa sähköiseen asiointiohjelmaan ajantasaisesti työn etenemisen mukaan.

Kvv- ja IV-työnjohtaja

KVV-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön viemäri-ja vesilaitteistojen asennustöitä. Iv-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta. Kukin työnjohtaja vastaa siitä, että laadittuja suunnitelmia ja työn suorituksia koskevia määräyksiä noudatetaan.

Hankkeen luonteesta riippuen työlle on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä KVV- ja IV-työnjohtaja, ennen varsinaisten asennustöiden aloittamista. Pienhankkeissa kvv- ja iv-työnjohtajaa ei välttämättä vaadita, vaan hankkeelle nimetty vastaava työnjohtaja valvoo koko hanketta.