Hyppää sisältöön
Kuurainen oksa

Metsät ja Pellot

Kajaani on luontokaupunki ja metsät ovat tärkeä osa kaupunkia. Katu- ja puistoyksikkö vastaa kaupungin taajamametsien hoidosta ja metsäpalvelut vastaavat kaupungin talousmetsistä sekä kaupungin omistamien pelto- ja metsämaiden vuokrauksesta.

Metsää yhteensä noin 7000 ha

 • talousmetsiä noin 6000 ha
 • taajamametsiä noin 1000 ha

Metsät

 • Kajaanin kaupungin metsäpalvelut vastaa kaupungin talousmetsistä ja hyödyntää metsäomaisuutta. Metsiin kohdistuu puuntuotannollisten eli taloudellisten odotusten ohessa monenlaisia virkistyskäytön ja suojelun tarpeita. Metsiä hoidetaan ja käytetään kestävän käytön periaatteiden mukaisesti siten, ettei puusto ja luonnon monimuotoisuus vähenisi.

 • Taajamametsien hoidon tavoitteena on mahdollistaa metsien monipuolinen virkistyskäyttö ja maisemanhoito.Hoidon periaatteena tulee olla ekologisen kestävyyden ja jatkuvuuden säilyttäminen, viihtyisän asumis- ja virkistysympäristön kehittäminen, monipuolisen kaupunkikuvan säilyttäminen, suojavaikutusten lisääminen ja mahdollisten kulttuuriarvojen säilyttäminen.

   

 • Kajaanin kaupungin metsäpalveluiden sijasta koulutilan metsänhoidosta vastaa Kainuun ammattiopiston Seppälän yksikkö.

 • Kaava-alueella puunkaatoon tarvitaan lupa. Jos kysymyksessä on vaikutukseltaan vähäinen toimenpide, luvan puun/puiden kaatoon myöntää metsäpalvelut, jolta lupa on haettava. Muussa tapauksessa toimenpiteelle tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa. Maisematyöluvan käsittelee rakennustarkastaja. Lue lisää tästä linkistä

   

  Kaava-alueella puunkaatolupa

  Hae lupaa metsäpalveluista 044 421 4198

  Polttopuun myynti

  Kaupunkilaiset voivat kerätä polttopuuta hakkuu-/raivausalueilta silloin kun ko. alueita on käytettävissä keräykseen. Luvan keräysohjeineen saa puhelimella metsätoimistolta.

  Hinta: 4.00€/p-m3 + alv 24% = 4.96€/p-m3

  Haketus

  Taajamametsistä kerätyt hakkuu- ja raivaustähteet haketetaan ja toimitetaan polttoon Kainuun Voima Oy:lle.

  Pellonvuokraus

  Viljelyksessä olevat pellot on vuokrattu.

Yhteystiedot