Hyppää sisältöön
Metsästyslupa on ennen kaikkea pääsylippu elämyksiin

Metsästys

Kajaanin kaupungin infosta saat metsästysluvat kaupungin kaikille metsästyksen lupa-alueille. Kajaanin kaupungin alueet mahdollistavat metsästysmahdollisuuden myös niille metsästäjille, joilla ei mahdollisuutta metsästää esimerkiksi metsästysseuran alueella. Metsästyslupia myydään kaikille metsästyskortin omaaville henkilöille. Luvan hankintahetkellä alle 18–vuotiaat voivat hankkia luvan ilmaiseksi.

Metsästyslupa on ennen kaikkea pääsylippu elämyksiin, joita jahtireissu tarjoaa. Kajaanin kaupungin metsästysalueet vaihtelevat kooltaan ja maisemaltaan. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joilla voi olla metsätaloustöitä myös metsästysaikana. Kajaanin kaupungin lupatarkastajat pitävät huolen siitä, että metsästys tapahtuu kestävästi ja laillisesti.

Metsästysluvan ja koirankoulutusluvan ostaminen MobilePaylla

Metsästyslupia myydään kaikille voimassa olevan metsästyskortin omaaville henkilöille. Luvat ovat henkilökohtaisia.

MobilePaylla maksettaessa luvat astuvat voimaan heti. Etukäteen tietylle päivälle tulevan luvan voi ostaa Kajaani Infosta. Kaikki lupahinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Tarkemmat Kajaanin kaupungin metsästyslupaehdot ja ohjeet löytyvät tältä sivulta.

Valitse lupatyyppi, jonka haluat ostaa. Syötä luvan hinta € ja myymäläkoodi 65366 tai valitse myymäläluettelosta Kajaanin kaupunki, Metsästysluvat. Kirjoita pakollinen lisätieto kommenttikenttään; joko koirankoulutuslupa tai metsästyslupaa ostettaessa lupatyyppi: pienriista, lintulupatai pienpedot.

Tutustu myös

 • KAJAANIN KAUPUNGIN METSÄSTYSLUPAEHDOT 1.8.2022 ALKAEN
  Metsästyslupia myydään kaikille metsästyskortin omaaville henkilöille. Luvat ovat voimassa kaikilla oheisen liitekartan mukaisilla metsästyslohkoilla nrot I-VI. Kaikki lupahinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

  LUPATYYPIT

  • Pienriista: Päivä-, viikko-, tai kausilupa (kaikki luvat henkilökohtaisia)
    Lupa sisältää oikeuden pienriistan ja pienpetojen metsästykseen sekä rauhoittamattomien eläinten ja haitallisten vieraslajien pyyntiin.
   HUOM! metsäkanalinnut ja vesilinnut eivät kuulu lupaan.
    Hinnoittelu:
    10 € / päivä, voimassa vrk:n loppuun
    40 € / viikko, voimassa 7. vrk:n loppuun
    120 € / kausi, voimassa 1.8.–31.7.
    Lupa ei oikeuta: metsäkanalintujen, vesilintujen, metsäkauriin, karhun, suden, ilveksen, ahman tai villisian metsästykseen.
    Pienriistaluvissa ei ole saaliskiintiötä.
  • Lintulupa: Päivälupa metsäkanalinnut ja vesilinnut, 14 € / päivä, sisältäen yksi (1) lintu (metso, teeri, pyy, riekko tai vesilintu).
   Sisältää myös pienriistaluvan mukaisen oikeuden pienriistan ja pienpetojen metsästykseen sekä rauhoittamattomien eläinten ja haitallisten vieraslajien pyyntiin.
  • Pienpedot: Pienpetojen, rauhoittamattomien eläinten ja haitallisten vieraslajien pyynnin kausilupa 10 € / kausi. Ei saaliskiintiötä. Voimassa 1.8.–31.7.

  Alennukset lupahinnoista:
            Luvan hankintahetkellä alle 18–vuotiaat voivat hankkia luvan ilmaiseksi.

  Tulenteko-oikeus:
              Luvan hankkineella on oikeus tehdä alueelle avotuli alueella olevasta vähäarvoisesta puusta silloin, kun se voidaan turvallisesti tehdä.
  Tulenteko on kielletty, mikäli metsäpalovaroitus on voimassa.

  PYYNTIVÄLINEET

  • Sallitut pyyntivälineet: Kaikki lailliset pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät on sallittu metsästyslain ja -asetusten mukaisesti.
  • Loukku- ja rautapyynti: Pyyntivälineen sisään sijoitettavat ravintohoukuttimet sekä elävänä
   pyytävää loukkua kuvaava riistakamera on sallittu. Pyyntivälineiden on oltava huollettuja ja pyynti muutoinkin asianmukaisesti hoidettu.
   Elävänä pyytävässä loukussa käytettävä ravintohoukutin ei saa sotkea ympäristöä. Loukun ympäristö on pidettävä puhtaana luvan
   menettämisen uhalla. Rautoihin, loukkuihin ja riistakameraan on kiinnitettävä selkeästi merkitty ja säänkestävä lupanumero näkyvälle paikalle.
  • Kuvien käyttäminen: Kuvien käyttäminen teeren- ja vesilintujen metsästyksessä on sallittu

   Ehdottomasti kielletty: Pysyväisluonteisten kojujen rakentaminen ja sijoittaminen alueelle sekä eläinten ruokkiminen ja haaskanpito on kielletty, lukuun ottamatta pyyntivälineen sisälle sijoitettavaa ravintohoukutinta.

  METSÄSTYSAJAT
  Metsästysajat metsästysaika-asetuksen tai muun viranomaismääräyksen mukaiset. Riistakeskuksen metsästysajat tästä

  SUURPETOJEN, VILLISIAN JA METSÄKAURIIN METSÄSTYS
  Suurpetojen, villisian tai metsäkauriin pyyntiin ei myydä lupia. Suurpetojen kannanhoidollisen poikkeusluvan hakija voi hakea erikseen lupaa metsästää suurpetoja kaikilla lohkoilla. Lupa suurpetojen pyyntiin voidaan myöntää vain yhdelle luvanhakijalle lajia kohti. Luvan myöntää hakemuksesta kaupungingeodeetti.

  KOIRAN KOULUTUS
  Lupa koiran kouluttamiseen metsästyslohkoilla maksaa 5 € / koira / päivä. Lupa kisojen, tapahtumien, kokeiden yms. järjestämiseen voidaan antaa erikseen. Luvan myöntää hakemuksesta kaupungingeodeetti ja siinä voidaan erityisestä syystä vapauttaa koirakohtaisen maksun maksamisesta.

  LUPAVALVONTA
  Lupavalvontaa alueilla suorittavat metsästysseurat, joille on vuokrattu alueen hirven- ja pienpetojen metsästysoikeudet. Seurojen jäsenillä on oikeus tarkastaa alueella metsästävien henkilöiden metsästysoikeuden osoittavat lupadokumentit. Lisäksi lupavalvontaa suorittavat sopimukseen perustuen kaupungin valitsemat metsästyksenvalvojat, joilla on oikeus tarkistaa kaikkien alueella metsästävien metsästysoikeutta osoittavat lupadokumentit.

  SEURAAMUKSET LUPAEHTOJEN RIKKOMISESTA
  Lupaehtojen rikkomisesta seuraa voimassa olevan luvan menetys sekä kyseistä metsästyskautta (1.8.– 31.7.) koskeva karenssi, jolloin lupaehtoja rikkoneelle henkilölle ei myydä tai luovuteta metsästyslupia kaupungin maille. Tarvittaessa tehdään lisäksi rikosilmoitus poliisille.

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Luvan myymisen edellytyksenä on, että ostaja antaa kaupungille oikeuden käsitellä omia henkilötietojaan lupamyynnin ja -valvonnan tarpeita varten ja käsitellä tietoja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen siten, että yksittäisiä luvan hankkineita henkilöitä ei voida aineistosta tunnistaa.

  Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja lupamyyntiä koskeva tietosuojaseloste löytyvät Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

 • Tämä ohjeistus täydentää Kajaanin kaupungin metsästyslupaehtoja, jotka on hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 18.5.2022 § 53 ja ovat voimassa toistaiseksi 1.8.2022 alkaen. Metsästysluvan kaupungin maille hankkineen on huomioitava metsästyksen tai pyynnin harjoittamisessa metsästysluvan ehtojen lisäksi seuraavat ohjeet:

  • Metsästyslupa on henkilökohtainen ja se on pidettävä mukana metsästettäessä. Lupa on esitettävä virallisille metsästyksenvalvojille tai lupavalvontaa suorittaville alueella metsästäville metsästysseurojen jäsenille.
  • Älä ammu mitään mitä et varmasti tunnista! Metsästysalueella harjoittelee Kainuun Prikaatin varusmiehiä, jotka voivat olla naamioituneita ja maastoutuneita. Lisäksi alueella liikkuu ulkoilijoita ja muita metsästäjiä.
  • Huomioi ampumasuunnat ja tausta! Kiväärin luoti on tappavan vaarallinen useiden kilometrien päähän ja voi vaihtaa suuntaa osuessaan oksaan. Metsästäjänä vastaat omasta ja sivullisten turvallisuudesta.
  • Älä roskaa! Ethän jätä maastoon mitään, mikä ei sinne kuulu. Kaikki mitä viet metsään, voit tuoda sieltä myös pois ja kierrättää asianmukaisesti.
  • Varmista nuotion sammuminen ennen kuin poistut. Nuotion sammumisen voi varmistaa esim. kastelemalla tai peittämällä tuhkat hiekalla tai kivennäismaalla.
  • Anna saalispalautetta, vaikka et saisi saalista. Palautetta antamalla varmistat metsästysmahdollisuuden ja saalisvarmuuden Kajaanin kaupungin mailla myös tulevaisuudessa. Saalispalautteen voit antaa osoitteessa www.kajaani.fi/metsastys