Hyppää sisältöön
Kesäinen kukkapenkki

Viheralueiden kunnossapito

Katu ja puisto -yksikkö vastaa Kajaanin kaupungissa puistojen ja viheralueiden ylläpidosta sekä kunnossapidosta.

Puistot ja viheralueet jaetaan käytön ja kunnossapidon laatua
määrittäviin luokkiin (A-C), jossa

  • A-luokka edustaa Rakennettuja viheralueita (A1-A3)
  • B-luokka edustaa Avoimia viheralueita (B1-B5) ja
  • C-luokka edustaa Taajamametsiä (C1-C5)

Viheralueiden hoitoluokitusta on vuoden 2020 aikana Viherympäristöliiton ohjeistuksesta muuttamassa ABC -luokituksen korvaavaan RAMS -luokitukseen. Uusi RAMS -kunnossapitoluokitus ottaa edeltäjäänsä paremmin huomioon viheralueiden arvon myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääjinä kaupunkiympäristössä.

Eniten Kajaanin alueella on luokan A2 Käyttöviheralueita ja
luokan C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsiksi luokiteltuja alueita.

Kajaanissa luonto on lähellä!

Yhteystiedot