Olet täällä

Varhaiskasvatus

Metsäleikkejä. Kuva: Jonna Kallunki

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  • kunnallinen päivähoitopaikka
  • yksityinen päivähoitopaikka
  • kotihoidontuki, kun nuorin lapsista on alle 3-vuotias
  • yksityisen hoidon tuki
  • yksityisen hoidon tuki + kuntalisä
  • kunnallinen leikkikerhopaikka

 

Kajaanissa on 18 kunnallista päiväkotia, joissa järjestetään sekä kokopäivähoitoa että esiopetusta. Lisäksi osa kunnallisista päiväkodeista järjestää vuorohoitoa.

Kunnallisia perhepäivähoitajia on 9.

Kunnallista leikkikerhotoimintaa järjestetään kahtena päivänä viikossa niille 3-5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta.

Yksityisiä päiväkoteja on 13 ja niissä järjestetään sekä kokopäivähoitoa että esiopetusta ja yksityisiä perhepäivähoitajia on 32.

Varhaiskasvatus vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille, joiden molemmat vanhemmat käyvät töissä tai opiskelevat.

 

Varhaiskasvatus
PL 133, Pohjolankatu 13
87101 Kajaani

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 1300
Esiopetus ja päivähoito, kunnalliset päiväkodit, leikkikerhotoiminta, päivähoitoon hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen ja erityisvarhaiskasvatus
Sähköpostiosoite: 
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
044 710 0558
Kunnallinen perhepäivähoito, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen
Sähköpostiosoite: 
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
044 710 1344
Yksityiset päiväkodit, päivähoitoon hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

12.1.2017