Hyppää sisältöön

Önkkörin retkeilyalue

Tervetuloa Önkkörin retkeilyalueelle!

Önkkörin retkeilyalue laajeni ja uudistui kesän 2022 aikana ja tarjoaa monipuoliset maihinnousupaikat Oulujärven rantakylien, Vuolijoki, Käkilahti ja Ojanperä sekä Käkisaaren, vesi- ja jääreiteille.

Önkkörin retkeilyalueen melontareitit löytyvät Melo Kajaanissa oppaasta Önkkörin lintutornille saakka. Reitistökuvauksista puuttuu vielä Niskanselän rannalla sijaitsevat Ojanperän ranta ja Onnelan matkailumaatila.

Mukavia pyöräiltäviä metsäauto- ja pikkuteitä löytyy useita. Turkkisuonlenkki: Vaalantie-Kestiläntie-Turkkisuontie-Vaalantie. Hongikonperänlenkki: Vaalantie-Kestiläntie-Hongikonperäntie-Vaalantie. Haapaharjun lenkki: Vaalantie-Hongikonperäntie-Haapaharjuntie-Vaalantie. Huovilanlenkki Käkisaaressa: Käkisaarentie-Huovilantie-Karkeantie-Käkisaarentie. Näille lenkeille tulee mittaa lähtöpaikasta riippuen 15-25 km.

Sylvin ja Urhon latu palvelee hiihtäjiä ja jäillä liikkujia keliolosuhteet huomioiden Vuolijoen koululta Vuolijoen venesatamalle ja sieltä aina Rauhanniemen, Käkilahden kylätalon Lökölän, Önkkörin lintutornin kautta Ojanperän rannalle ja aina Onnelan matkailumaatilalle saakka sekä Käkisaaren Käkilahden puoleisella rannalla Honkisen lenkki. Haasteita ladun ylläpitoon tuo jääolosuhteet, jotka joinakin talvina estävät ladun vetämisen Vuolijoen jäälle, jolloin koulu ja satama jäävät pois ja latu alkaakin vasta Rauhanniemen rannasta, jättäen pois Honkisen lenkin Käkisaaren Käkilahden puoleisella rannalla.

Önkkörin retkeilypolun (n. 1km) päähän lintutornin viereen on rakennettu n. 10 hengen kota ja wc. Önkkörin retkeilypolun rakennuksineen löydät osoitteesta Käkisaarentie 100. Alueelle on tulossa melontalaituri ja olemassa oleville onkilaitureille rakennetaan penkit ja pöydät.

Ojanperän ranta löytyy osoitteesta Vaalantie 1146. Ranta on ruopattu ja alueelle on hankittu n. 20 hengen kota, wc ja pukukopit.

Honkinen on Manamansalo-Vuolijoki jakokunnan omistuksessa oleva pikkusaari Käkisaaren Ärjän selkävesillä. Saareen pääsee rantautumaan hiukan isommalla veneellä ja tarkoitukseen on rakennettu laituri. Laiturin lisäksi saarella on rantasauna, wc ja laavu.

Rauhanniemen ranta löytyy osoitteesta Rauhanniementie 156. Rannalla on kota ja wc.

Vuolijoen venesatama toimii maihinnousupaikkana ja sinne voi rantautua isommallakin veneellä. Sataman alue on kehittämisen alla, joten palveluita siellä ei vielä ole nuotiopaikkaa lukuun ottamatta. Satama on kävelymatkan päässä Riihipihan museoalueesta.

Käkilahden kylätalo Lököläntupa on osoitteessa Käkisaarentie 185. Tupa on avoinna tilauksesta, mutta alueen grillikatos ja wc on käytettävissä.

Varaa majoitus

Onnelan matkailumaatila p. 0406726417
Piippolanniemen saunamökki ja aitat (vain kesäisin) p. 0443700104
Takalon lomamökkien Karkean mökki (vain kesäisin) p. 0405229583

Varaa ruokailu taukopaikoille

Retkieväskori, Sari Karjalainen p. 0503812277
Retkiruokailu, Meka Grilli p. 0442429593

Taukopaikat ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Otathan omat puut ja wc-paperit mukaasi, jotta vierailusi onnistuu miellyttävästi.

Melo Kajaanissa

Önkkörin kanavan historia

Käkilahden kylään kuuluvassa, noin 2o km2 laajuisessa Käkisaaressa, on ollut asukkaita todennäköisesti jo esihistoriallisella ajalla. Tätä tietoa tukevat muutamat esinelöydöt, jotka on sijoitettu aikaan ennen ajanlaskun alkua. Ajanlaskun alun jälkeisiltä vuosisadoilta ei Käkilahden alueelta ole tietoja pysyvästä asutuksesta. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet ensimmäisen vuosituhannen liikkuvuus, pyyntikulttuuri ja levottomuudet, kuten muuallakin Kainuussa. Käkisaareen kiinteä asutus alkoi asettua 1500-luvun jälkeisinä vuosisatoina.

Alkujaan Käkisaari on ollut kiinteä osa Oulujärven rantaviivaa ja sitä kutsuttiin Käkiniemeksi. Muutos niemestä saareksi tapahtui  1600-luvun lopulla tai 1700-luvun alkupuolella, kun niemen tyveen kaivettiin Önkköriksi myöhemmin nimetty kanava ja nykyinen Käkisaari sai muotonsa. Tarkkaa tietoa, miksi 300 metriä pitkä kanava kaivettiin, ei ole. Myöskään sen kaivajista ei ole säilynyt varmaa tietoa. Perimätiedon mukaan kaivuutyön taustalla olisivat olleet venäläiset, jotka halusivat välttää Ärjänselän vaarat. Kaivajina olisivat toimineet joko venäläiset sotilaat tai sotavangit, joiden kunkin työtehtävä oli kaivaa kanavaa kyynärä tai toisen tiedon mukaan miekan mitan pituinen matka.

Önkkörin alueen luontoarvot

Önkkörin alue on rehevä, runsaan vesi- ja ilmaversoiskasvillisuuden omaava vesialue. Önkkörin alueella on hyvin runsaasti sudenkorentoja. Alueen lajimäärä on huomattavan korkea ja alueella esiintyy monia lajeja aivan tunnetun esiintymisalueensa pohjoisreunalla. Tällaisia lajeja ovat ainakin sirotytönkorento, vihertytönkorento sekä lummelampikorento ja täplälampikorento.

Önkköri on viitasammakon elinalue. Alueelle sijoittuu useita lajin lisääntymispaikkoja ja Önkkörinlammen rakennettu vesiensuojelu-kosteikko todennäköisesti jopa lisää viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä alueella. Alueen pesimälinnusto on melko monipuolista käsittäen useita rehevien kosteikkojen sekä luhtarantojen tyypillisiä pesimälajeja. Monipuolisin lajisto ja runsain parimäärä on alueen eteläosassa Käkilahden suualueella. Muuttoaikoina alueella lepäilee lajistoltaan ja yksilömäärältään runsas vesi- ja rantalinnusto. Eniten etenkin koko- ja puolisukeltajasorsia, jonkin verran myös kahlaajia sekä petolintuja.

Kunnostushanke 2017 – 2020 ja 2022

Varsinainen kunnostushanke lähti käyntiin Kainuun ELY-keskuksen kunnostusselvityksestä vuonna 2015. Vesialueen omistaja Manamansalon – Vuolijoen osakaskunta on tehnyt hankkeen vesilupahakemukset ja ollut kokoonkutsujana hankkeen rahoittajille, Kainuun ELY-keskukselle, vesistön säännöstelijälle Fortum Power Heat Oy:lle ja Kajaanin kaupungille. Hankkeessa on toteutettu Önkkörin kanavan ja Önkkörinlammen ruoppaus sekä kosteikko ja lintutorni sekä onkilaitureita kanavan vierellä kulkevan polun varrelle. Hanke on osa Oulujoen monimuotoisuus OUMO-hanketta. Hanke on toteutettu vuosina 2017 – 2020.

Önkkörin retkeilypolun ja lintutornin jatkohanke toteutettiin vuonna 2022 OUMO-hankkeen rahoituksella. Rahoittajana toimivat Fortum Oyj ja Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta. Hankkeessa alueelle rakennettiin kota, wc ja melontalaituri.

Önkkörin retkeilyalueen lintutorneineen löydät Vuolijoelta Vaalantieltä (tie nro 879) Käkisaareen n. 0,5 km.