Hyppää sisältöön

Vuottolahden Kirppuniemi

Vuottolahden Kirppuniemessä on kylän yhteinen virkistysalue ja venesatama.

Aktiivisten kyläläisten esityksestä Kirppuniemen virkistysaluetta on kunnostettu vuoden 2023 aikana ja sinne on tehty kyläläisille yhteinen uimapaikka, rakennettu kokonaan uusi kota liitereineen ja bio-käymälöineen. Kirppuniemestä on hienot näkymät Oulujärvelle.

Kirppuniemen läheisyydessä sijaitsee Vuottolahden Retkiluistelurata, SFC-Kohtauspaikka sekä Vuottolahden seurantalo hirvihalleineen. Lähimmillä kylillä sijaitsee Kosken kylän Koskikartano – harrastekeskus ja juhlapaikka sekä Otanmäen allasuimala ja v. 2023 rakennettu frisbeegolfrata.

Vuottolahden Kirppuniemen ranta ja rantarakennelmat on rakennettu Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO)-rahoituksella. Rakentamishankkeen rahoittajina ovat toimineet Fortum Power and Heat Oy, Kainuun ELY-keskus, Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta sekä Murtomäen-Mainuan-Vuottolahden jakokunta ja Vuottolahden kalastuskunta.

 Vuottolahden Kirppuniemen venesataman huollosta ja ylläpidosta vastaa:

Kajaanin kaupungin Vimpelin urheilukeskuksen päivystys 044 7100 274

Kirppuniemen rannan ja rantarakennelmien huollosta ja ylläpidosta vastaa:

Vuottolahden nuorisoseura ry 045 1259 037

KIRPPUNIEMI IN VUOTTOLAHTI!

You now find yourself at this address:

Vuottolahdentie 1266 b, 88200 Otanmäki

The Kirppuniemi lakefront and facilities were built with funding under the framework contract for the multiple use of Oulujoki River (OUMO). The project is funded by Fortum Power and Heat Oy, the ELY Centre of Kainuu, the City of Kajaani/The Regional Committee of Vuolijoki, the land and water property body of the Murtomäki-Mainua-Vuottolahti area, and the fishery collective of Vuottolahti.

 The Kirppuniemi marina in Vuottolahti is managed and maintained by:

The on-duty service of Vimpeli sports centre of the City of Kajaani, tel. 044 7100 274

The Kirppuniemi lakefront and facilities are managed and maintained by:

The youth association of Vuottolahti, tel. 045 1259 037

 

В КИРППУНИЕМИ, ВУОТТОЛАХТИ

Вы находитесь по адресу: Вуоттолахдентие 1266b, 88200 Отанмяки (Vuottolahdentie 1266b, Otanmäki)

Берег Кирппуниеми в Вуоттолахти и находящиеся на берегу строения построены за счет финансирования в рамках договора о многофункциональном использовании реки Оулуйоки. Строительный проект финансировали Fortum Power and Heat Oy, Центр экономики, путей сообщения и окружающей среды региона Кайнуу (Kainuun ELY-keskus), город Каяни/региональная комиссия Вуолийоки, а также сельская община Муртомяки-Майнуа-Вуоттолахти и рыболовецкое общество Вуоттолахти.

За обслуживание и поддержание в порядке туристского порта маломерных судов Кирппуниеми в Вуоттолахти отвечает:

Дежурная служба спортивного центра Вимпели города Каяни тел. 044 7100 274

За обслуживание и поддержание в порядке берега и береговых строений Кирппуниеми отвечает:

Молодежное общество Вуоттолахти (Vuottolahden nuorisoseura ry) тел. 045 1259 037