Hyppää sisältöön

Palvelut

Kajaanin kaupunginkirjastossa pääset käyttämään aineistokokoelmia, tieto- ja kaukopalvelua sekä laitteita ja kirjastotiloja.

Kirjastojen henkilökunta vastaa mielellään kirjaston toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Kirjastojen aineistoja pystyy selaamaan Kainet-Finna-verkkokirjastosta.

Selaa verkkokirjastoa
 • Kirjastojen toimintaa säätelee laki yleisistä kirjastoista. Uusi laki astui voimaan 1.1.2017. Tässä laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

  Lain tavoitteena on edistää:
  1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
  2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
  3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
  4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;
  5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

  Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

  Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Käyttösäännöt, maksut ja korvaukset

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet säädetään kirjaston käyttösäännöissä.

Kajaanin sivistyslautakunta on vahvistanut kirjaston perimät maksut ja korvaukset.