Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupunki ja joki

Kajaanin seudun innovaatio­ekosysteemi­sopimus

Kainuussa innovaatioekosysteemityötä tehdään INNOKAINUU-ohjelmassa. INNOKAINUU-ohjelman (#innokainuu) alle tulevat kaikki innovaatioekosysteemisopimuksen nimissä valmistellut hankkeet. INNOKAINUU on osa isompaa Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem (AIKA) -ekosysteemiä Kainuussa.

Ajankohtaista

Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimuksen hankehaku on päättynyt

Hankeaihioille on käynnistetty arviointi- ja pisteytysprosessi ja arvioitu päätöksentekoaika hankkeille on lokakuun 2022 puolenvälin jälkeen. Kiitos kaikille hankevalmisteluihin osallistuneille tahoille!

Innovaatio­ekosysteemi­sopimuksen tausta

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Työ- ja elinkeinoministeriö linjasi keväällä 2020 että ekosysteemisopimukset tehdään myös yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimusta on valmisteltu kesäkuusta 2020 alkaen kaupungin johdolla ja CEMIS-keskuksen toimesta. Kajaanin seudun sopimusta toteutetaan kahden vuoden jaksoissa, ensimmäinen jakso on 2021–2022.

Sopimus- ja yhteistyöosapuolet Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimuksessa ovat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Muut yhteistyöosapuolet: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikkö (OY-MITY), Jyväskylän yliopisto, Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti), Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (KAMK), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC), VTT MIKES/Kajaanin yksikkö (VTT-MIKES), Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus.

Painopistealueet

 • Mittaustekniikka ja mittaukset
 • Suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset
  • Synnyttää 15 uutta yritystä, 20 uutta kaupallistettua teknologiaa, ja yli 20 uutta palvelutuotetta 2021–2029
  • Saada vähintään 2 uutta datakeskustoimijaa asettumaan Kajaani Renforsin rantaan
  • Olla aktiivisesti mukana Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun datastrategian eteenpäin viemisessä
  • Vastata kansallisen hyvinvointi- ja urheiludata-altaan ja analytiikan kehittämisestä
  • Ottaa johtava asema älykkäissä teollisuuden mittauksissa ja modernin teollisuuden kunnossapidon korkeakoulutuksessa ja näiden soveltavassa TKI-toiminnassa.
 • Uusilla koulutus- ja TKI-avauksilla

  • Tuetaan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua
  • Kasvatetaan alueelle uutta osaamista ja nostetaan aiemman osaamisen tasoa
  • Luodaan uusia työpaikkoja

  Mittaustekniikan ja dataosaamisen rajapintayhdistämisellä luodaan aivan uusia innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan avauksia.

 • Yritykset

  • Uutta osaamista ja työvoimaa yritysten tarpeisiin
  • Apua palvelukonseptien testaukseen kokeilujen kautta
  • Uusia verkostoja ja kontakteja liiketoiminnan tueksi

  Tutkimus- ja oppilaitokset

  • Uusia tutkimusaihioita ja TKI-hankkeita
  • Vahvempaa verkottumista yritysten/teollisuuden ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa

  Kajaanin kaupunki ja muut Kainuun kunnat

  • Uutta elinvoimaa ja liiketoimintaa Kainuun alueelle
  • Lisää vetovoimaa Kajaaniin ja Sotkamoon asuinpaikkakuntana

  Kajaanin kaupungin ja kuntien asukkaat

  • Uusia työpaikkoja ja monipuolisempia työtehtäviä
  • Uusia palveluita

Seuraavat askeleet

 • Ensimmäisten pilottihankkeiden käynnistys
 • Yhteistyön kartoittaminen muiden alueiden innovaatioekosysteemien kanssa
 • Yritys/teollisuusyhteistyön vahvistaminen innovaatioekosysteemityössä

 

Lisätietoja:

Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja Kajaanin kaupunki, puh 044 7100 217, risto.hamalainen@kajaani.fi

Marko Jäntti, johtaja CEMIS Centre for Measurement and Information Systems, puh  044 715 7095, marko.jantti@cemis.fi