Hyppää sisältöön

Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimus on allekirjoitettu

Tiedote 9.2.2021

Hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Valtion ja yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta.

Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ovat mukana sopijaosapuolina Kajaanin seudun ekosysteemisopimuksella. Ekosysteemisopimus tukee Kajaanin seudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet kohdistuvat pitkäjänteisesti valittuihin painopistealueisiin ja ne valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Ekosysteemisopimuksen sopijaosapuoli valtion taholta on työ- ja elinkeinoministeriö. Sopimuksen toteuttamiseen osallistuu myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Kajaanin seudun toimijoina sopimuksessa ovat CEMIS:n innovaatio-osapuolet: Oulun ja Jyväskylän yliopistot, Kajaanin ammattikorkeakoulu, CSC ja VTT MIKES:n Kajaanin yksikkö. Aluekehitysviranomaiset Kainuun liitto ja Kainuun ELY-keskus ovat mukana sopimuksen toteuttamisessa.

Kajaanilla on ainutlaatuinen 50-vuotinen osaaminen ja historia mittaustekniikassa. Metsäteollisuuden mittaustekniikasta alkanut innovaatio- ja liiketoimintaympäristö on laajentunut ympäristön ja hyvinvoinnin mittauksiin. Seudun mittaustekniikan ekosysteemi on vahva ja monipuolinen käsittäen alan koulutuksen, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiot sekä globaalin liiketoiminnan. Siksi mittaustekniikka ja mittaukset on valittu sopimuksen toiseksi painopistealueeksi.

Toinen painopistealue on suurteholaskenta, tekoäly ja datakeskukset, koska Kajaanille on syntynyt kilpailukykyinen erityisasema suurteholaskennan datakeskuspaikkakuntana, johon sijoittuvat CSC:n kansalliset supertietokoneet sekä tuleva LUMI EuroHPC -supertietokone. Kajaanin mittaustekniikan ja data-analytiikan osaamisen ja Vuokatin liikuntateknologian osaamisen yhdistävänä rajapintana sopimuksessa ovat liikunta- ja hyvinvointialan data ja mittaukset.

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen: ”Mittaustekniikan ja datatoimialan kehittäminen ovat keskeisessä osassa Kajaanin kaupunkistrategiassa ja elinvoimaohjelmassa, ja kaupunki resursoi niitä merkittävästi. Ekosysteemisopimuksen valmistelu onnistui hyvin ja yhteistyö siihen osallistuneiden CEMIS-toimijoiden kesken oli sujuvaa. Sopimuksen erityismerkitys kaupungille on siinä, että Kajaani on pitkästä aikaa mukana kansallisessa aluekehitys- ja innovaatiopolitiikassa aiempien kansallisten osaamiskeskusohjelmien ja aluekeskusohjelmien jälkeen. Valtiovallan ratkaisu ulottaa ekosysteemisopimukset laajasti maan eri osiin ansaitsee kiitoksen.”

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen: ”Kajaanin ja Sotkamon kuntayhteistyö on viime vuosina tiivistynyt ja lisääntynyt ja löytänyt toimivat kanavat. Innovaatioyhteistyö CEMIS:ssä on yksi sellainen hyvä ja toimiva. Olen tyytyväinen, että Vuokatin liikunta-alan huippuosaaminen on tunnistettu ja tunnustettu myös ekosysteemisopimuksessa. Mielenkiintoista on nähdä, mitä tuloksia uusi avaus urheilun ja hyvinvoinnin dataan tuottaa. Jyväskylän yliopistolla ja sen Vuokatin yksiköllä on tavoite ottaa siinä johtava kansallinen rooli, ja Sotkamon kunta tukee tavoitetta.”

Maakuntajohtaja Pentti Malinen: ”Innovaatioekosysteemisopimuksen painopistealueet ovat osa Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaa ja maakuntaohjelmaa ja siten Kainuun Liitto tukee vahvasti sopimuksen toteuttamista. Molemmissa painopisteissä on toteutettu useita Kainuun Liiton rahoittamia aluekehityshankkeita, ja parhaillaankin on niissä käynnissä laajamittaisia hankkeita. Alun perin valtio aikoi tehdä sopimukset vain yliopistokaupunkien kanssa, mutta yliopistokeskusmaakuntien ja -kaupunkien onnistuneella edunvalvonnalla sopimukset ulotettiin kaikille yliopistopaikkakunnille. Sopimuksen toteuttamisesta odotamme aluekehitysrahoittajana konkreettista, seudun yritystoimintaa lisäävää ja kehittävää, vaikuttavaa tekemistä.”

Rehtori Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulu: ”Sopimuksen valmistelun kiistaton vahvuus on ollut CEMIS-toimijoiden pitkän historian omaava saumaton yhteistyö, ja se tulee olemaan myös sen toteuttamisen vahva perusta. Painopistealueet ovat yhteistyökumppanien ydinosaamista sekä CEMIS-strategian yhteisiä valintoja. KAMK:n datakeskus- ja keinoälyosaaminen on laajasti tunnustettua ja sopimus tukee erinomaisesti sen vahvistamista. KAMK:lla on useilla osaamisalueillaan vahva kansallinen asema ja ekosysteemisopimus avaa meille yhden uuden kansallisen tason foorumin.”

Yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen, Oulun yliopisto: ”Yliopisto on rakentanut pitkäjänteisesti 1990-luvulta lähtien Kajaanin mittaustekniikan erikoistunutta osaamista, joka alan globaalin liiketoiminnan kanssa on tehnyt Kajaanista mittaustekniikan kiistattoman osaamiskeskittymän. Yliopisto on sitoutunut jatkossakin sen kehittämiseen Kajaanin yliopistokeskuksen tutkimuksen ja TKI-toiminnan ydinosaamisena. Ekosysteemisopimuksen myötä yliopisto on myös valmis käynnistämään uutena avauksena yhteistyössä KAMK:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa Kajaanissa suurteholaskennan tohtoriohjelman.”

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 044 7100 303
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen 044 7502 111
Maakuntajohtaja Pentti Malinen 044 7970 197
Rehtori Matti Sarén 044 7101 600
Rehtori Arto Maaninen 040 7463 117

Muut CEMIS-toimijat:

Professori Vesa Linnamo, Jyväskylän yliopisto 040 5044 800
Toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC Oy 050 512 2238
Johtaja Martti Heinonen, VTT Mikes 0400 686 553
sekä kehitysjohtaja Risto Hämäläinen Kajaanin kaupunki 044 7100 217 ja elinkeinot ja
aluekehitys -toimialan johtaja Jouni Ponnikas Kainuun Liitto 040 5740 804

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivustolle