Hyppää sisältöön

Koulukuljetukseen hakeminen lukuvuodelle 2024-2025

Kuljetushakemukset liitteineen tulee toimittaa 7.5.2024 mennessä.

Oppilaat, joilla lakisääteiset kilometrirajat täyttyvät ei tarvitse hakea koulukuljetusta erikseen.

kilometrirajat:

0-2 luokkalaiset koulumatkan pituus yli 3 km ja

3-9 luokkalaiset koulumatkan pituus yli 5 km

 

Kehitysvammaisten opetuksessa opiskelevien oppilaiden ei tarvitse hakea koulukuljetusta erikseen.

Erikoisluokilla, (musiikki, liikunta, matematiikka ja kaksikielisessä opetuksessa opiskelevat), joiden koulumatkan pituus on yli 3/5 km saavat bussikortin käyttöönsä. Erillistä hakemusta ei tarvita.

Kuljetusten järjestämisessä käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa joukkoliikennettä ja toissijaisesti taksikuljetusta. Kuljetuksia ei järjestä ns. ovelta-ovelle kuljetuksina vaan oppilaan koulumatkaan saattaa sisältyä myös itse kuljettava osuus kuljetusmuodosta riippumatta. Huoltaja vastaa siitä, että oppilas on oikeaan aikaan odottamassa kuljetusta.

Oppilaan osoitetiedot saadaan suoraan väestörekisteristä. Kuljetus järjestetään ainoastaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta (kahdesta eri osoitteesta kuljetus ei voi saada). Mikäli huoltajat valitsevat muun kuin oppilaaksiottoalueen mukaisen lähikoulun vastaavat he silloin oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta.  Aamu- ja iltapäivätoiminnasta kuljettamisesta vastaavat huoltajat.

Erityissyistä myönnettävä koulukuljetus
Oppilaat, joilla lakisääteiset kilometrirajat eivät täyty, tulee maksutonta koulukuljetusta hakea erikseen (myös pienluokilla opiskelevat oppilaat). Koulukuljetus voidaan myöntää harkinnan varaisesti huoltajan anomuksesta. Kuljetus voi perustua oppilaan terveydentilaan tai koulumatkan vaarallisuuteen. Terveyssyistä haettavan kuljetuksen hakemuksen mukaan on aina liitettävä lääkärintodistus tai koulupsykologin lausunto, josta selviää kuljetuksen välttämättömyys sekä kulkuneuvo, jos se on muu kuin linja-auto. Erityissyistä myönnetty koulukuljetus tulee hakea uudestaan joka lukuvuodelle.

Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kaupunki järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle. Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään yleisten teiden osalta ns. Koululiitu-ohjelmalla tuotettuja teiden vaarallisuusindeksejä ja koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita. Kävely- tai pyörätien tai katuvalojen puuttuminen ei yksin tee koulumatkasta vaarallista.

Kuljetusten järjestämisessä käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa joukkoliikennettä ja toissijaisesti taksikuljetusta. Kuljetuksia ei järjestä ns. ovelta-ovelle kuljetuksina vaan oppilaan koulumatkaan saattaa sisältyä myös itse kuljettava osuus kuljetusmuodosta riippumatta. Huoltaja vastaa siitä, että oppilas on oikeaan aikaan odottamassa kuljetusta.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Vanhempien on opastettava ja neuvottava ja tarpeen mukaan kuljettava mukana ja saatettava lasta, kunnes hän oppii itse kulkemaan ja huomioimaan liikennettä. Koulukuljetuksessa olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti koulukuljetukseen ja kuljetuksesta kotiin.

Tulosalueen johtaja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Asiantuntijan lausunto ei välttämättä ole tae kuljetuksen järjestämiselle vaan jokainen hakemus harkitaan erikseen. Päätöksen liitteenä ovat aina muutoksenhakuohjeet. Sivistyslautakunnan hyväksymä koulukuljetusopas ja kuljetuksiin liittyvää lisätietoa löytyy täältä.

Perusopetuksen sähköinen koulukuljetushakemus (vaatii tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnuksilla)

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa Kaupungintalolle osoitteeseen Pohjolankatu 13, Kajaani

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 7.5.2024 mennessä.

Kuljetusten anomisen liittyviä asioita hoitavat: Leena Karjalainen tai Tiina Rusanen puh. 044 7100 040, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Vs. Perusopetuksen tulosalueen johtaja Kalle Komulainen p. 044 7100142 sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi