Hyppää sisältöön

Kehitysvammaopetuksen luokissa opiskelevien oppilaiden kuljetuksen järjestäminen aamu- ja iltapäivätoiminnasta 9.8.2022 alkaen

Kajaanin kaupunki vastaa perusopetuslain 32 § mukaisten koulukuljetuksien järjestämisestä silloin, kun oppilas kulkee lukujärjestyksen mukaisesti kouluun ja koulusta kotiin. Perusopetuslain 32 § mukaan kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetuksia aamu- tai iltapäivätoiminnasta vaan tällöin kuljettamisesta vastaavat ensisijaisesti lapsen huoltajat. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on 10.3.2021 päättänyt, että kuntayhtymän jäsenkunnat voivat laskuttaa kuntayhtymää kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetuksista silloin, kun kunta järjestää ne kuntayhtymän puolesta esimerkiksi osana koulukuljetuksia koulujen 3. vuosiluokasta alkaen. Edellytyksenä on, että kuljetuksen tarpeen aiheuttaa lapsen kehitysvammaisuus eikä vanhemmilla ole mahdollisuutta huolehtia kuljetuksista itse. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla kirjattuna lapsen erityishuolto-ohjelmaan.

 

Kehitysvammaopetuksen luokissa opiskelevien lasten (3. vuosiluokasta alkaen) aamu- ja iltapäivätoiminnan kuljetusta haetaan Kainuun Soten vammaispalveluista. Ensisijaisesti huoltajat huolehtivat itse lapsen kuljettamisesta työ- tai opiskelumatkojen ohella. Mikäli kehitysvammaopetusta järjestävissä kouluissa (Kaleva, Väinölä tai Lehtikangas) opiskeleva oppilas tarvitsee kuljetuksen aamutoimintaan tai iltapäivätoiminnasta kotiin, tehdään harkinta kuljetusoikeuden myöntämisestä Kainuun Soten vammaispalveluissa. Kuljetukset järjestetään edelleen osana koulukuljetuksia.

Kuljetusoikeutta haetaan 3-9. vuosiluokkien osalta Kainuun Sotelta oheisella lomakkeella 23.6.2022 mennessä. 1-2. vuosiluokkien osalta oppilaiden kuljetusta haetaan Kajaanin sivistystoimelta oheisella sähköisellä lomakkeella. 15.5.2022 mennessä.

Vammaispalvelut välittää tiedon kuljetusoikeuden myöntämisestä myös Kajaanin kaupungille perusopetuksen henkilöliikenteen asiantuntijalle. Päätös kuljetuksesta tehdään lukuvuosittain.

 

Mikäli oppilas ei ole aamu- tai iltapäivätoiminnassa vaan kulkee lukujärjestyksen mukaisesti kouluun ja koulusta kotiin, kaupunki järjestää kuljetuksen eikä erillistä hakemusmenettelyä tarvita.

 

Kainuun Soten vammaispalveluiden yhteystiedot.

 

 

Lisätietoa:

Kainuun Sote vammaispalvelut vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi p. 044 7502160

Kajaanin kaupunki perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi p. 044 7100 611