Hyppää sisältöön
Kolme lasta askartelemassa pöydän äärellä

Kohdennettu nuorisotyö

Erityisnuorisotyö

Koulujen oppilashuoltoryhmien ja ev.lut. seurakunnan kanssa tehtävää yhteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi. Erityisryhmiä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, harrasteiden löytämiseen ja muuhun elämänlaadun parantamiseen tähtäävää toimintaa.

Monet ryhmät on luotu oppilashuoltoryhmien tarpeesta ja toteutetaan yhteistyössä ev.lut.seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Ryhmien toiminta toteutetaan nuorisotyön iltapäiväkerhotoiminnan kautta perusopetuksen oppilaille.

Koulunuorisotyö

Keskeisimpiä työtehtäviä koulunuorisotyössä ovat nuorten ohjaus- ja kasvatustyö kouluympäristössä, verkostotyö, toimintojen suunnittelu, kehittäminen, arviointi ja dokumentointi sekä nuorten vapaa-ajan toimintojen tukeminen koulu- ja loma-aikoina.

Koulunuorisotyöntekijät tekevät yksilö- ja pienryhmäohjausta, järjestävät luokkien ryhmäytymisiä ja toimivat oppilashuoltotyöryhmän jäseninä. Koulunuorisotyöntekijän keskeisiä työtehtäviä ovat myös luokkahavainnointi, välituntitoiminta, koulujen erilaiset teematunnit, – viikot ja tapahtumapäivät.  Tärkeänä osana työtä ovat myös tukioppilas ja oppilaskuntatyö. Koulunuorisotyön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kouluyhteisöllisyyden kehittäminen.

  • Päihdetunnit:
    Järjestetään kaikille 8. luokkalaisille.
  • Ryhmäyttämiset:
    Järjestetään kaikille 7. luokkalaisille syksyisin koulun alettua.
  • Nuorisotyö järjestää tarvittaessa erillisiä ryhmäyttämisiä luokille, joissa on ilmapiiriongelmia.

Monikulttuurinen nuorisotyö

Nuorisopalvelut tekee monikulttuurista nuorisotyötä kansainvälisten opiskelijoiden, maahanmuuttajien ja romanien kanssa nuorisotaloilla, kouluilla, kerhotoiminnassa, pienryhmissä ja loma-aikoina yhteistyössä koulujen ja eri verkostojen kanssa.  Sitä tekevät monikulttuurinen nuoriso-ohjaaja Petteri Pätsi ja Etsivä nuorisotyö.

Tehostettu nuorisotyö

Lisätietoja Nuorisotyön valmiussuunnitelmasta antaa Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden nuorisopäällikkö.