Hyppää sisältöön

Kohdennettu nuorisotyö

Erityisnuorisotyö:
Koulujen oppilashuoltoryhmien ja ev.lut. seurakunnan kanssa tehtävää yhteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi. Erityisryhmiä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, harrasteiden löytämiseen ja muuhun elämänlaadun parantamiseen tähtäävää toimintaa.

Monet ryhmät on luotu oppilashuoltoryhmien tarpeesta ja toteutetaan yhteistyössä ev.lut.seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Ryhmien toiminta toteutetaan nuorisotyön iltapäiväkerhotoiminnan kautta perusopetuksen oppilaille.

Tehostettu nuorisotyö:
Nuorisotyön valmiussuunnitelmasta lisätiedot Eija Pyrrö p. 044 715 7135

Päihdetunnit: 
Järjestetään kaikille 8. luokkalaisille.

Ryhmäyttämiset:
Järjestetään kaikille 7. luokkalaisille syksyisin koulun alettua.

Nuorisotyö järjestää tarvittaessa erillisiä ryhmäyttämisiä luokille, joissa on ilmapiiriongelmia.