Hyppää sisältöön
Nuoria yhdessä

Starttipaja

Kajaanin Starttipaja on 17-29 -vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattua tavoitteellista ja sopimuksellista ryhmä- ja yksilövalmennusta. Toiminnan pääpaino on elämänhallinnan ja terveellisten elämäntapojen tukemisessa sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistamisessa. Ryhmävalmennusta järjestetään kolmena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Nuori voi osallistua toimintaan omien voimavarojensa mukaan 1-3 päivänä viikossa.

Ryhmävalmennus tukee nuorten arkirytmiä, vahvistaa vuorovaikutustaitoja sekä mahdollistaa osallisuuden kokemuksen. Tarkoituksena on, että nuori on Starttipajalla niin kauan kunnes tulevaisuudensuunnitelma on selkeytynyt ja voimavarat eteenpäin siirtymiseen ovat olemassa. Nuori saatetaan eteenpäin ja häneen pidetään yhteyttä siirtymisen jälkeenkin. Toimintaan voi osallistua Starttipajan omalla sopimuksella.

Yksilövalmennuksessa syvennetään starttipajalla olevan nuoren tavoitteita, keskitytään hänen vahvuuksiinsa ja selkeytetään yhdessä starttipajajakson jälkeisiä jatkopolkuja. Starttipajan ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä nuoren ympärillä olevien tahojen kanssa ja osallistuvat pyydettäessä nuoren verkostopalavereihin.

Mikäli heräsi ajatus, että Starttipaja voisi olla sun juttu, niin olehan rohkeasti yhteydessä.