Hyppää sisältöön

Koulunuorisotyö

Keskeisimpiä työtehtäviä koulunuorisotyössä ovat nuorten ohjaus- ja kasvatustyö kouluympäristössä, verkostotyö, toimintojen suunnittelu, kehittäminen, arviointi ja dokumentointi sekä nuorten vapaa-ajan toimintojen tukeminen koulu- ja loma-aikoina.

Koulunuorisotyöntekijät tekevät yksilö- ja pienryhmäohjausta, järjestävät luokkien ryhmäytymisiä ja toimivat oppilashuoltotyöryhmän jäseninä. Koulunuorisotyöntekijän keskeisiä työtehtäviä ovat myös luokkahavainnointi, välituntitoiminta, koulujen erilaiset teematunnit, – viikot ja tapahtumapäivät.  Tärkeänä osana työtä ovat myös tukioppilas ja oppilaskuntatyö. Koulunuorisotyön tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kouluyhteisöllisyyden kehittäminen.

  • Päihdetunnit:
    Järjestetään kaikille 8. luokkalaisille.
  • Ryhmäyttämiset:
    Järjestetään kaikille 7. luokkalaisille syksyisin koulun alettua.
  • Nuorisotyö järjestää tarvittaessa erillisiä ryhmäyttämisiä luokille, joissa on ilmapiiriongelmia.