Hyppää sisältöön

Kehittämis­yhteistyö Kauka­metsän opisto

Hankkeet

Kaukametsän opisto kehittää aktiivisesti toimintaansa hakemalla erilaisia avustuksia ja kehittämisrahoituksia.

 • Kaukametsän opistolle on laadittu syksyllä 2022 kansainvälisyysstrategia, jossa huomioidaan paitsi kaupunkistrategia, myös monikulttuurisuuden ja kotikansainvälisyyden näkökulmat.
  Keväällä opisto laati hankehakemuksen nimellä Aikuinen oppijana monikulttuurisessa ympäristössä ja haki ERASMUS + -ohjelman liikkuvuusavustusta opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen Euroopassa. Painopisteenä hankkeessa on tukea osallisuutta ja elinikäistä oppimista vähemmän mahdollisuuksia omaaville opiskelijoille ja opettajille opintomatkan muodossa. ERASMUS + -ohjelman painotuksina ohjelmakaudella 2021–2027 ovat edellisen lisäksi eurooppalaiset arvot: aktiivisen kansalaisuuden ja eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden tukeminen.
  Opistolle myönnettiin liikkuvuusavustusta keväällä 2023. Avustusta käytetään mm. opiston kuvataiteen opiskelijoiden opintomatkojen tukemiseen hankehakemuksen mukaisesti. Kaukametsän opisto suunnittelee ja järjestää kaksi opintomatkaa keväällä 2024.

   

  Erasmus+ lyhytkestoisen liikkuvuusavustuksen logo
  Hanke on saanut avustusta Erasmus+ KA122-ADU – Lyhytkestoisesta liikkuvuusavustuksesta.

 •  

  S22908 Digiosaaminen oppijan tukena – Murupolku digimaailmaan -hankkeen tiedote 27.1.2023 (pdf)

  Hankepäällikkö

  Teemu Ojalehto
  p. 044 4214 360
  teemu.ojalehto@kajaani.fi

 • Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 147/385/2019

  Oppia-hankkeen tavoitteiksi määriteltiin

  1. Kainuun kansalaisopistojen opetustarjonta uudistuu ja varmentuu alueen kaikkien ikä- ja väestöryhmien sivistystarpeita vastaavaksi opettajien osaamisen vahvistuessa.
  2. Alueen kansalaisopistojen opetustarjonnassa olevien kurssien sisältökuvaukset vastaavat todellisuutta.
  3. Kehitetään opistojen henkilöstön palvelualttiutta ja viestintäosaamista.
  4. Opetushenkilöstöä kannustetaan säännölliseen ”Kainutlaatuiseen” osaamisensa kehittämiseen ja verkostoitumiseen maakunnallisesti muiden kouluasteiden opettajien kanssa.
  5. Opistoja kannustetaan aktiiviseen yhteisöllisyyden kehittämiseen.

  Oppia-hanke loppuraportti

 • Hankkeen tavoite

  Hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi kirjattiin:

  1. Opettajien muutosvalmiutta vahvistetaan Osaava Kainuu -hankkeessa maakunnallisesti keskustellun pohjalta
  2. Opetushenkilöstön vuorovaikutusosaamista vahvistetaan
  3. Opettajien kollegiaalisuutta tuetaan
  4. Opetusmenetelmiä rikastetaan
  5. Oppilaitosten yhteistyötä vahvistetaan
  6. Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tvt-osaamisen tason selvittäminen.

  LAKE 2017-2018 loppuraportti

 • Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen
  27.11.2018, 40/1848/2018

  Kainuun maakunnan alueelle koulutettiin yhteensä 12 digiopastajaa, jotka toimivat joko kirjaston tai kansalaisopiston työntekijöinä Kajaanin kaupunginkirjastossa, Paltamon kunnankirjastossa, Suomussalmen kunnankirjastossa ja Suomussalmen kunnan ylläpitämässä kansalaisopistossa. Digiopastajiksi koulutetut henkilöt toteuttivat hankkeen aikana yhteensä 57 opastustilaisuutta, joissa oli 554 opastettavaa. Lisäksi Kianta-Opisto järjesti kaksi digiosaamista vahvistavaa avointa kansalaisopiston kurssia.

  Dipakka loppuraportti