Hyppää sisältöön

Kehittämis­yhteistyö Kauka­metsän opisto

Hankkeet

Kaukametsän opisto kehittää aktiivisesti toimintaansa hakemalla erilaisia avustuksia ja kehittämisrahoituksia.

 •  

  S22908 Digiosaaminen oppijan tukena – Murupolku digimaailmaan -hankkeen tiedote 27.1.2023 (pdf)

  Hankepäällikkö

  Teemu Ojalehto
  p. 044 4214 360
  teemu.ojalehto@kajaani.fi

 • Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 147/385/2019

  Oppia-hankkeen tavoitteiksi määriteltiin

  1. Kainuun kansalaisopistojen opetustarjonta uudistuu ja varmentuu alueen kaikkien ikä- ja väestöryhmien sivistystarpeita vastaavaksi opettajien osaamisen vahvistuessa.
  2. Alueen kansalaisopistojen opetustarjonnassa olevien kurssien sisältökuvaukset vastaavat todellisuutta.
  3. Kehitetään opistojen henkilöstön palvelualttiutta ja viestintäosaamista.
  4. Opetushenkilöstöä kannustetaan säännölliseen ”Kainutlaatuiseen” osaamisensa kehittämiseen ja verkostoitumiseen maakunnallisesti muiden kouluasteiden opettajien kanssa.
  5. Opistoja kannustetaan aktiiviseen yhteisöllisyyden kehittämiseen.

  Oppia-hanke loppuraportti

 • Hankkeen tavoite

  Hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi kirjattiin:

  1. Opettajien muutosvalmiutta vahvistetaan Osaava Kainuu -hankkeessa maakunnallisesti keskustellun pohjalta
  2. Opetushenkilöstön vuorovaikutusosaamista vahvistetaan
  3. Opettajien kollegiaalisuutta tuetaan
  4. Opetusmenetelmiä rikastetaan
  5. Oppilaitosten yhteistyötä vahvistetaan
  6. Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tvt-osaamisen tason selvittäminen.

  LAKE 2017-2018 loppuraportti

 • Valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen
  27.11.2018, 40/1848/2018

  Kainuun maakunnan alueelle koulutettiin yhteensä 12 digiopastajaa, jotka toimivat joko kirjaston tai kansalaisopiston työntekijöinä Kajaanin kaupunginkirjastossa, Paltamon kunnankirjastossa, Suomussalmen kunnankirjastossa ja Suomussalmen kunnan ylläpitämässä kansalaisopistossa. Digiopastajiksi koulutetut henkilöt toteuttivat hankkeen aikana yhteensä 57 opastustilaisuutta, joissa oli 554 opastettavaa. Lisäksi Kianta-Opisto järjesti kaksi digiosaamista vahvistavaa avointa kansalaisopiston kurssia.

  Dipakka loppuraportti

Kestävä kehitys

 • Strategiatyö ja kestävä kehitys
  Kaukametsän opiston tehtävänä on järjestää opetusta, joka ylläpitää ja edistää kajaanilaisten kykyä selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa.

  Kestävä kehitys Kaukametsän opistolla