Olet täällä

Rakennuskielto

Ympäristötekninen lautakunta asettaa/ jatkaa rakennuskieltoja asemakaavan ja kaupunginhallitus yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten. Yleiskaavan alueelle voidaan määrätä myös toimenpiderajoitus. Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus voidaan asettaa, kun kaava on vireillä. Rakennuskielto (ja toimenpiderajoitus) voi olla voimassa kerrallaan enintään kaksi vuotta, kun kyseessä on asemakaava ja enintään viisi vuotta, kun kyseessä on yleiskaava. Rakennuskieltoalue on useimmiten kaavan rajauksen mukainen.

Rakennuskielto on lisäksi voimassa alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Sellaisen yleiskaavan alueella, jolle on määrätty rakennuskielto tai toimenpiderajoitus, rakennuskielto tai toimenpiderajoitus on voimassa kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

 

RAKENNUSKIELTOALUEET

Kajaani

Vuolijoki

Otanmäki

 

MRL 5 luku. 38 §, 7 luku. 53 §, 18 luku. 128 §