Hyppää sisältöön
Kädet näppäimistöllä

Pienhankinnat

Pienhankinnalla tarkoitetaan hankintoja, joihin ei sovelleta hankintalakia. Hyvän hallinnon periaatteiden lisäksi noudatamme kaikissa hankinnoissa hankintalain yleisiä periaatteita:

 • tasapuolisuus
 • syrjimättömyys
 • avoimuus
 • suhteellisuus

Näiden periaatteiden mukaan määräytyvät pienhankinnoissa noudatettavat menettelyt ja päätöksenteko. Vastuullisena ostajana tehtävämme on myös pienhankinnoissa varmistua  markkinoilla tarjolla olevista tuotteista ja niiden hintatasosta. Lisäksi haluamme varmistaa kumppaneidemme tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden toteutumisen.

Pienhankinnoissa on mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoina hankintalain mukaista hankintaoikaisua tai kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.

Osallistu pienhankintoihin!

Pienhankinnat on hyvä tapa aloittaa yhteistyö kaupungin kanssa.  Pienhankintoihin osallistuminen edellyttää vähemmän työtä tarjouksen tekovaiheessa. Tarjouspyynnöt ovat usein yksinkertaisempia ja  tarjoajalle asetettavat soveltuvuuden kriteerit on helpompi täyttää. Pienemmät kokonaisuudet antavat mahdollisuuden perehtyä siihen, mitä kaupunki asiakkaana edellyttää.

Pienhankinta etenee seuraavasti

 • Määritetään tarve
 • Selvitetään, onko voimassa olevaa hankintasopimusta
 • Kartoitetaan toimittajat ja tarjolla olevat tuotteet tai palvelut
 • Arvioidaan hankinnan euromääräinen arvo kaikki kustannukset huomioiden
 • Selvitetään riittävällä tavalla markkinoilla oleva hintataso
Tutustu mitä arvostamme kumppaneissamme

Kiinnostuitko pienhankinnoista?

Tutustu myös seuraaviin asioihin!

 • Hyvän hallinnon periaatteet määrittävät kaikkea toimintaamme. Siten myös pienhankinnoissa näiden on toteuduttava.

  Hyvän hallinnon periaatteet on määritelty hallintolaissa. Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvat:

  • Luottamuksensuojaperiaate
  • Yhdenvertaisuusperiaate
  • Tarkoitussidonnaisuudenperiaate
  • Objektiviteettiperiaate
  • Suhteellisuusperiaate

   

 • Hankintalain kansalliset kynnysarvot ovat seuraavat:

  Tavarat ja palvelut 60.000 €

  Rakennusurakat 150.000 €

  Käyttöoikeussopimukset 500.000 €

  Kynnysarvon alittuminen ei tarkoita, ettei hankintaa tarvitse lainkaan kilpailuttaa. Kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja hankintalaki ei koske. Ne voidaan siis kilpailuttaa joustavammin ja kevyemmin.

   

 • Kajaanin kaupunki ostaa palveluita ja tavaroita monilta eri toimialoilta. Muutamia esimerkkejä pienhankinnoista:

  • askarteluun höyheniä, pahveja ja värikyniä
  • yksittäisiä asiantuntijapalveluita suunnitteluun ja raportointiin eri toimialoilla
  • rakennustöitä eri tarpeisiin

  Pienhankintana näitä voidaan toteuttaa, jos arvo ei ylitä kansallisen kynnysarvon rajaa.

 • Hankinnan arvoa laskettaessa on käytettävä suurinta mahdollista kokonaiskorvausta. Kokonaiskorvausta laskettaessa huomioon on otettava kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset toteutustavat ja hankintasopimukseen mahdollisesti liittyvät optio- ja pidennysehdot. Arvonlisäveroa ei tarvitse laskea mukaan ennakoitua arvoa määritettäessä. Hankinnan pilkkominen ei vaikuta arvon määräytymiseen. Vaikka hankinnat toteutettaisiin erillisinä osina, on kaikki yhteen liittyvät osat laskettava hankinnan ennakoituun arvoon mukaan.