Hyppää sisältöön

Sivakkalehdon tuulivoimapuiston osayleiskaava, avoin yleisötilaisuus järjestetään 21.4.2022

ABO  Wind  Oy  suunnittelee  yhteistyössä Metsähallituksen kanssa enintään 54 tuulivoimalasta  koostuvan  tuulivoimapuiston rakentamista Terrafamen  kaivosalueen läheisyyteen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 70 km2, josta noin 44 km2 sijaitsee Kajaanissa ja noin 26 km2  Sotkamossa. Osayleiskaavat laaditaan molempiin kuntiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina erillisinä kaavoina siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt omalta osaltaan 21.12.2021 §290 kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin  kaupunginhallituksen päätöksellä 16.3.2022 § 55.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään 21.4.2022 klo 17:00–19:00 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa (2. krs, Pohjolankatu 13, Kajaani). Hankkeen aineistoon voi tutustua hanketoimijan ja konsultin opastuksella paikan päällä ennen yleisötilaisuuden alkua klo 14:00–17:00 välisenä aikana.

Linkki hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta ympäristöhallinnon verkkosivustolle, josta on saatavissa lisätietoa.

Ajankohtaista

Vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.3.2022  alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu  13), pääkirjaston  lukusalissa (Seminaarinkatu15),  sekä  kaupungin  verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.

Sivakkalehdon tuulivoimapuiston osayleiskaavan verkkosivu