Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Kivikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan yleisötilaisuus pidetään sähköisesti 14.6.

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa enintään 68 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin eteläosiin sijoittuvalle alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 km2. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 14.6.2021 klo 17:30.

Linkki yleisötilaisuuteen ympäristöhallinnon verkkosivustolta 

Linkki tapahtumiin laitetaan ko. sivustolle viimeistään tapahtumapäivänä.

Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivustolta www.ymparisto.fi > YVA-hankkeet.

Ajankohtaista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 26.5.2021 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivuilla.

Linkki verkkosivustolle, josta löytyvät Kivikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan nähtävillä olevat asiakirjat