Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupunki ilmakuva

Kajaanin kaupunki hakee rakenteellisia uudistuksia talouden tasapainottamiseksi – kuntalaisia kuullaan ennen päätöksentekoa

Kajaanin kaupunki on alkuvuoden 2022 aikana työstänyt lisätoimenpiteitä vuonna 2019 laadittuun talouden sopeuttamissuunnitelmaan. Tavoitteena on ollut löytää yhteistoiminnassa uusia vuosittaisia säästöjä vähintään 2,5 milj. euroa. Päivitetyssä talouden sopeuttamissuunnitelmassa tarkasteluun otetaan erityisesti kaupungin palveluverkkoon ja -rakenteisiin liittyvät asiat sekä organisaation yhteistyön tiivistäminen. Palvelutarpeesta lähtevän tarkastelun tavoitteena on palvelujen sopeuttaminen tarvetta vastaavalle tasolle väestömäärän muutosta mukaillen. Kaupungin talousarvio vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuodet 2023–2024 ovat alijäämäisiä ja on välttämätöntä löytää lisää keinoja talouden sopeuttamiseksi.

Kuntalaisia kuullaan ennen päätöksentekoa

Kaupunki on avannut Webropol-kyselyn kannanottojen jättämistä varten. Kannanotot, jotka saapuvat 29.5.2022 mennessä ehtivät kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.5.2022 ja 9.6.2022 mennessä saapuneet kannanotot ehtivät valtuuston käsittelyyn 13.6.2022. Linkki kannanottojen jättämistä varten löytyy osoitteesta www.kajaani.fi/sopeuttamissuunnitelma.

LINKKI OTA KANTAA TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEISIIN

Talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteiden esittely- ja kuulemistilaisuus pidettiin 16.5.2022. Tilaisuudessa esiteltiin toimialakohtaisesti sopeuttamisohjelman uudet suunnitellut toimenpiteet, kuten esimerkiksi muutokset kouluverkkoon. Tilaisuus toteutettiin virtuaalisesti Teams-sovelluksella. Virtuaalisen tilaisuuden lisäksi toukokuussa järjestetään koulukohtaiset (Soidinsuo, Jormua ja Teppana) esittely- ja kuulemistilaisuudet.

Päätöksenteko

  • Kaupunginhallitus käsittelee kokonaisuuden ja antaa esityksen valtuustolle 31.5.2022.
  • Valtuusto hyväksyy sopeuttamisohjelman uudet keinot eli koko paketin 13.6.2022.
  • Valtuuston päätös annetaan toimeenpantavaksi kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille.
  • Toimivaltaiset viranomaiset tekevät lopulliset päätökset ja/tai pistävät sovitut toimenpiteet toimeksi.
  • Sivistyslautakunta päättää erikseen mahdollisista kouluverkon muutoksista ja järjestää tarvittavat koulukohtaiset kuulemiset osana päätöksentekoa suunnitellussa aikataulussa.