Hyppää sisältöön
Koronatiedote

Kajaani on yhä epidemian kiihtymisvaiheessa – Kajaanin kaupungin palveluissa noudatetaan kiihtymisvaiheen ohjeita

Kainuun koronakoordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 3.8.2021 ja totesi Kajaanin olevan yhä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Toistaiseksi tilanne ei täytä leviämisvaiheen kriteereitä. Kainuun ilmaantuvuus on nyt 113,9/ 100 000 / 14 vrk. THL:n tilastoissa ovat mukana myös alueella oleskelevat ulkomaalaiset. Rokotusaikoja on hyvin saatavilla.

Syksy käynnistyy kiihtymisvaiheen ohjeita noudattaen

Kajaanin kaupunki seuraa aktiivisesti Kainuun koronatilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Kaupungin palvelut toteutetaan kiihtymisvaiheen ohjeita noudattaen. Kaupunki muistuttaa, että kesälomilta palatessa on tärkeä tutustua voimassa oleviin suosituksiin ja ohjeistuksiin. Keskeisiä asioita ovat huolellinen käsihygienia, lähikontaktien välttäminen sekä testiin hakeutuminen, mikäli on lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita. Töihin, päiväkoteihin ja kouluihin tulee mennä vain täysin terveenä.

”Kainuun koronatilanne on yhä korkealla tasolla. Töihin, päiväkoteihin ja kouluihin tulee mennä ainoastaan täysin oireettomana. Siten suojelemme muita koronan ja muidenkin virusten leviämiseltä”, muistuttaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen. ”Käytetään kasvomaskia, otetaan rokotteet vuorollamme ja noudatetaan ohjeita niin töissä kuin vapaa-ajalla. Toimimalla yhdessä vastuullisesti päivittäin saamme syksyn käyntiin mahdollisimman normaalisti”, painottaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Perusopetus

Syksyn lukukausi alkaa lähiopetuksena. Kouluissa 6. luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat sekä henkilökunta käyttävät kasvomaskeja. Koulupäivät pyritään järjestämään siten, että oppilaat ovat mahdollisimman vähän kontaktissa oman ryhmänsä ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Kouluun tullaan ainoastaan terveenä ja koulupäivän aikana huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Tarkemmat toimintaohjeet toimitetaan oppilaille ja perheille Wilman välityksellä.

Tiedustelut ja lisätiedot

Jaakko Vehkaperä, vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja, jaakko.vehkapera@kajaani.fi, p. 044 714 7621

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut toimivat normaalisti. Henkilökuntaa suositellaan käyttämään maskeja, mikäli se on mahdollista lapsiryhmän tarpeet huomioon ottaen. Lapset vastaanotetaan ja luovutetaan huoltajalle päiväkodin ovella tai ulkona ajankohdasta riippuen maskeja käyttäen. Henkilökunnan ulkopuolisten henkilöiden oleskelu sisätiloissa minimoidaan. Päiväkotiin tullaan ainoastaan terveenä ja päivän aikana huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Tarkemmat ohjeet toimitetaan koteihin lapsen varhaiskasvatusyksiköstä.

Tiedustelut ja lisätiedot

Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi, p. 044 710 1720

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kurssit suunnitellaan käynnistettävän lähiopetuksena elo-syyskuun vaihteessa. Yli 12-vuotiaat opiskelijat sekä henkilökunta käyttävät kasvomaskeja. Lähiopetukseen tullaan ainoastaan terveenä ja päivän aikana huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Opetus järjestetään mahdollisimman väljästi. Yleisöluennot toteutetaan aluehallintoviranomaisen yleisörajoitusmääräyksiä noudattaen.

Tiedustelut ja lisätiedot

Tarja Peitsaho, vs. rehtori, Kaukametsän opisto, tarja.peitsaho@kajaani.fi, p.044 710 0525

Koulutusliikelaitos

Syksyn lukukausi alkaa lähiopetuksena lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Oppilaat sekä henkilökunta käyttävät kasvomaskeja. Lähiopetukseen tullaan ainoastaan terveenä ja päivän aikana huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Tarkemmat toimintaohjeet on toimitettu oppilaille ja perheille Wilman välityksellä.

Tiedustelut ja lisätiedot

Anssi Tuominen, johtaja, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, anssi.tuominen@kao.fi, p. 044 5124933

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK aloittaa lukukauden pääosin lähiopetuksessa. Päivätoteutukset alkavat suunnitellusti lähiopetuksena Kajaanissa ja Raahessa. Monimuoto-opiskelijat seuraavat opetussuunnitelmaansa ja lähiopetustilanteet, kuten laboratoriotyöt, toteutetaan lähiopetuksessa. Muutoin monimuoto-opetus järjestetään suunnitellusti etävälinein. Verkko-opetukseen perustuvat ohjelmat, esimerkiksi YAMK ohjelmat, toteutetaan suunnitellusti verkko-opetuksena. Toimintaohjeet lukuvuoden aloituksesta on lähetetty opiskelijoille ja henkilökunnalle sähköpostitse. Opintojen terveysturvallisuuden takaaminen on erittäin tärkeää. Hengityssuojaimia käytetään aina kampuksella sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa. Käsien pesu ja käsidesien käyttö kuuluvat arkeen.

Tiedustelut ja lisätiedot

Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu, matti.saren@kamk.fi, p. 044 7101600

Liikuntayksikön toiminta

Kaupungin liikuntapaikat pysyvät avoinna asiakkaille, mutta tavanomaista toimintaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen rajoitusten mukaisesti. Vaikutukset liikuntayksikön toimintaan:

 • Kaukavesi avautuu asiakkaille 16.8. Kajaanihalli 9.8 ja Jäähallit ovat jo auki.
 • Ulkoliikuntapaikoilla toiminta jatkuu, mutta sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan.
 • Liikuntapaikoilla on asiakkaille tarjolla käsidesiä. Henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.
 • Asiakkaita kehotetaan pukemaan varusteet päälle jo kotona ja viettämään puku- ja pesutiloissa vain välttämätön aika. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaat jaetaan pukutiloihin mahdollisimman väljästi.
 • Ulkoliikuntapaikkojen, kuten laavujen, retkeilyreittien sekä uimarantojen kunnossapitoon panostetaan ja asiakkaita kehotetaan suosimaan ulkoliikuntaa.
 • Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota turvaväleihin ja hygieniaohjeisiin myös ulkotiloissa.

Tiedustelut ja lisätiedot

Aleksi Nyström, liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi, p. 044 421 4378

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteessä on voimassa maskisuositus.

Etätyösuositus Kajaanin kaupungilla

Kajaanin kaupunki noudattaa valtakunnallista etätyösuositusta, jonka mukaan julkisella sektorilla tulee työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi.

Koko Kainuussa voimassa olevat suositukset

 • Mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa.
 • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen.
 • Yleisötilaisuudet: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset yleisö- ja kokoontumisrajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa ajalle 6.8.-27.8.2021. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa.
 •  Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.
 •  Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
 • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
 • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys
 • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä
 • Ko­ro­na­vil­kun la­taa­mis­ta äly­pu­he­li­meen suo­si­tel­laan.

Koronainfosivustot

Lisätiedot