Hyppää sisältöön

Suojaa itseäsi ja muita – käytä kasvomaskia, pidä turvaetäisyydet ja noudata ohjeita.

Koko Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to, tiedotteet, ohjeet ja suositukset löytyvät Kainuun soten verkkosivulta.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, tee oi­rear­vio omao­lo-pal­ve­lus­sa tai ole yh­tey­des­sä Kainuun soten päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon p. 116 117, hätätilanteessa soita 112.

Koronatestiin hakeutuminen

Varaa aika KAKS:n tes­taus­pis­tee­seen (Sotkamontie  13) puhelimitse 040 165 0020 (nu­me­ros­sa vain ajan­va­raus, käytössä takaisinsoittopalvelu) tai Oma­so­te-pal­ve­lus­ta.

Varaa aika koronarokotukseen

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus on avoin­na kai­kil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­nuu­lai­sil­le. Ajan­va­raus teh­dään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta va­raa­mal­la, mutta tarvittaessa myös pu­he­li­mit­se (ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu) p. 044 709 3788

Koronarokotuksen ajanvarausohjeet

 

Link Kainuun sote’s COVID-19 In­for­ma­tion on CO­VID-19 (Co­ro­na vi­rus) 
The vaccinations against corona disease are organised in Finland by local health authorities. The vaccination order is stated by the Finnish government and the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). You will find more information on THL websites

Ajankohtaista

Kajaanin kaupungin ja Kainuun soten  ajankohtaiset tiedotteet.