Hyppää sisältöön
Linnanrauniot ja Kajaanin kaupungin tunnus

Harsunlehdon tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille ja on nähtävillä 20.10. alkaen

Harsunlehdon tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.10.2021 alkaen

Metsähallitus suunnittelee korkeintaan 8 voimalan tuulivoimapuistoa 10 km Otanmäen taajamasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1125 ha. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.5.2020 § 90 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 12.10.2021 § 226.

Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen 3.9.2021, jonka mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta Harsunlehdon tuulivoimahankkeessa. Yleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 20.10.2021 alkaen kaupungintalon Kajaani Infon aulassa (Pohjolankatu 13), pääkirjaston lukusalissa (Seminaarinkatu 15), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6) sekä kaupungin verkkosivustolla.

Linkki Kajaanin kaupungin verkkosivustolle, josta löytyvät nähtävillä olevat asiakirjat