Hyppää sisältöön

Linnanvirran kalastussääntö

Kalastuslupa on henkilökohtainen ja jokaisella kalastajalla tulee olla se mukana kalastaessa. Kalastuslupa on esitettävä kalastuksen valvojalle sitä pyydettäessä.
Kalastuslupaa ei voi luovuttaa toisen käyttöön. Kalastusluvasta ei peritä maksua. Kalastuskausi on kalenterivuosi.

  • Lapin Ely-keskuksen päätöksellä eväleikatun taimenen alamitta on laskettu 45 cm:in ja sitä saa kalastaa myös taimenen kuturauhoituksen aikana. LAPELY
    353/5713-2017
  • Eväleikatun taimenen alamitta on 45 cm, rasvaevällisen taimenen 60 cm, harjuksen alamitta 35 cm ja kuhan alamitta 45 cm. Alamittainen tai rauhoitusaikana saatu kala on palautettava veteen viipymättä. Harjus on rauhoitettu 1.4. – 31.5.2022 välisen ajan.
  • Saaliskiintiö on yksi taimen tai harjus/vrk.
  • Kalastus on luvallista vain keinotekoisella vieheellä (uistin, perho, jigi), rannalta tai kahlaamalla, yhtä heittovapaa käyttäen, pois lukien karttaan punaisella merkityt kieltoalueet.
  • Mato-, kala- ja tahnasyötin käyttö on kielletty samoin kalan tartuttaminen ulkopuolelta/rokastaminen. Suositellaan välttämään lyijyä sisältävien vieheiden käyttöä.
  • Onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksulla kalastaminen on kielletty lohi ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa, myös Linnanviralla.

Kalastuslupa on voimassa kalastuslupaan merkityn ajan, pois lukien Lussituvan ilmoitustaululla, jokivarressa olevissa kieltotauluissa ja Perhokerhon kotisivuilla
erikseen ilmoitettuina aikoina.

Kalastuksen valvonnasta huolehtivat perhokerhon nimeämät kalastuksenvalvojat. Kalastussäännön rikkomisesta seuraa kalastusluvan menettäminen tai muu rangaistus. 18-64-vuotiailla tulee olla valtion kalastonhoitomaksu maksettuna.

Kajaanin Perhokerho pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja antaa tarvittaessa muita kalastusta koskevia määräyksiä, jotka pidetään nähtävillä Lussituvan ilmoitustaululla ja Perhokerhon kotisivulla.

Kalastusluvan hankinta

Kajaanin Info
Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Tarkista Kajaani Infon aukioloajat

Kajaanin Perhokerho
www.kajaaninperhokerho.fi

Kalakortti – Kalastuslupien verkkokauppa
www.kalakortti.com

 

Lisätiedot

Kajaanin Perhokerho
www.kajaaninperhokerho.fi