Hyppää sisältöön

Taidemuseo vanhassa poliisitalossa

Kuvassa Kajaanin vanhan poliisilaitoksen, Linnankatu 14, pääsisäänkäynti

Käyntikohteena vanha poliisitalo

Vuonna 1936 valmistunut poliisilaitos on ensimmäisiä arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemia rakennuksia Kajaanissa. Se toimi poliisilaitoksena aina 1980-luvulle saakka kunnes vuonna 1985 rakennus saneerattiin taidehallin käyttöön. Vuodesta 1993 lähtien se on toiminut Kajaanin taidemuseon näyttelytilana.

Vanha poliisitalo Poikkea taidemuseon putkaan

Alun perin poliisilaitoksen alakerrassa oli yhteensä kuusi putkaa tai selliä. Kun poliisilaitos siirtyi uusiin toimitiloihin 1980-luvulla, yksi putka (putka numero kuusi) säilytettiin ennallaan. Putka on entisessä asussaan, ja taidemuseossa vierailijat voivat siihen tutustua. (Annamaari Hyttinen, Kajaanin vanhan poliisitalon historia, opinnäytetyö 2016, KYAMK)

Vanha poliisitalo Viestejä menneisyydestä

Putkan seinille ja oveen on haluttu jättää siellä olleet kirjoitukset, mutta niiden tekijöistä ei voida olla varmoja. Seinillä on esimerkiksi tukkimiehen kirjanpitoja, voimasanoja ja nimimerkkejä. (Annamaari Hyttinen 2016)

 

Funkkisarkkitehtuurin ratkaisuja

Kajaanin poliisilaitosta, nykyistä Kajaanin taidemuseota, on kutsuttu Pitkäsen parhaaksi funktionalistiseksi työksi. Sen ulkoasussa esiintyy useita Pitkäselle tyypillisiä ratkaisuja, kuten rakennuksen porrastaminen kolmeen tasoon (näkyy sekä julkisivussa että koillispuolella), pikkuikkunoista muodostetut rivit, pyöreä ikkuna, juhlava vertikaalisisäänkäynti, sekä rappaus.

Nämä tyylilliset ominaisuudet tulevat parhaiten esiin hänen julkisissa töissään, mutta esimerkiksi pienet ikkunat tai pyöreä ikkuna ovat usein elävöittämässä myös asuinrakennusten yksinkertaista ulkomuotoa. Joissakin rakennuksissa on myös pyöristettyjä kulmia, mutta kuutiomaisuus on kuitenkin hallitsevaa Pitkäsen arkkitehtuurille.

Suojeltu ulkoasu

Poliisilaitoksen ulkoasu on pysynyt lähes alkuperäisen kaltaisena. Vuonna 1965 lounaanpuoleiseen seinään puhkaistiin ylimääräinen ikkunarivistö, joka kuitenkin muurattiin umpeen Taidehallin saneerauksen yhteydessä, ja näin palautettiin rakennuksen alkuperäinen ulkomuoto. Rakennuksen ulkoväritys on vaihdellut – nykyisen kalkkilaastin valkoisen pinnan alta löytyy jäänteitä myös vaaleankeltaisesta ja vaaleanpunaisesta väripinnasta.

Sisätilat

Sisätiloissa sen sijaan on tehty muutoksia tarpeiden muututtua. Jo 1954 alun perin voimistelu- ja luentosaliksi suunniteltu tila jaettiin välipohjalla kahtia, ja kolmas kerros saatiin näin paremmin käyttöön. Radikaaleimmin sisätilat muuttuivat poliisilaitoksen muututtua taidehalliksi. Lähes kaikki väliseinät poistettiin ja tilat muutettiin näyttelykäyttöä vastaaviksi. Alakertaan on kuitenkin jätetty yksi selli tuulahdukseksi talon historiasta.

Taidemuseon pohjapiirrokset
Kainuun Museon kuva-arkisto
Arkkitehti Eino Pitkänen

Arkkitehti Eino Pitkänen (1904-1955)

Eino Pitkänen syntyi Kuopion maalaiskunnassa vuonna 1904. Lapsuutensa hän vietti Savossa, mutta opintonsa hän suoritti Helsingissä. Vuonna 1931 hän valmistui Suomen teknillisestä korkeakoulusta diplomiarkkitehdiksi ja seuraavana vuonna hän suoritti pedagogiikan tutkinnon Helsingin yliopistossa. Arkkitehdin uransa lisäksi hän toimi lehtorina Kajaanin Seminaarissa vuosina 1932-1945. Vuonna 1940 Pitkänen perusti Kajaaniin arkkitehtitoimiston, joka laajeni myös Äänekoskelle. Kajaanin arkkitehtitoimisto suljettiin vuonna 1954.

Eino Pitkäsen rakennukset keskittyvät Pohjois-Savosta eteläiseen Lappiin. Parhaiten Pitkäsen kädenjälki on kuitenkin esillä Kajaanissa, jonka keskustassa sijaitsee useita hänen suunnittelemiaan liiketaloja.