Hyppää sisältöön
Lapsi lähtee hiekkalaatikolta

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen varhaiskasvatusmuoto. Yksityiset perhepäivähoitajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Perhepäiväkodissa voi hoitaja hoitaa samanaikaisesti enintään neljää lasta, perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta.

Yksityiset perhepäivähoitajat ilmoittavat vapaista paikoistaan Facebook-sivuillaan.

Kajaanin kaupunki valvoo ja ohjaa yksityistä perhepäivähoitoa.

 • Yksityiseen perhepäivähoitoon haettaessa tulee olla ensin yhteydessä perhepäivähoitajaan ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksen laatimisen jälkeen tulee tehdä sähköinen palvelusetelihakemus Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma palvelusetelihakemus.

 • Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen varhaiskasvatuksen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, varhaiskasvatustarpeen sekä perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

 • Tiihonen Mika

  Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

  Toimipaikka

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

 • Komulainen Tuula

  Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus