Hyppää sisältöön
Lapset rivissä mutaisissa kumisaappaissa

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen varhaiskasvatuksen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoidon tarpeen sekä perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Maksu on samansuuruinen kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, mikäli palveluntuottaja ei peri lisämaksua. Palveluntuottajakohtaiset hinnastot on nähtävissä parastapalvelua.fi-sivustolla.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli myönnetään perheille, joiden asuinkunta on Kajaani. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

 • Palveluseteliä haetaan sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta sen jälkeen, kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

 • Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa palvelusopimuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa perheen tulotiedot sähköpostitse Kajaanin varhaiskasvatukseen yksityinen.paivahoito(at)kajaani.fi tai vaihtoehtoisesti palveluntuottajalle suljetussa kirjekuoressa, joilloin palveluntuottaja toimittaa tiedot eteenpäin Kajaanin varhaiskasvatukseen.

  Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja palveluntuottajalle.

  Palveluntuottaja perii huoltajilta palvelusetelin omavastuuosuuden (varhaiskasvatuksen asiakasmaksun).

  Jos yksityisen varhaiskasvatuksen hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Mikäli yksityisen varhaiskasvatuksen hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, jää myös erotus asiakkaan maksettavaksi.

  • Esimerkiksi perheellä on korkein kunnallinen varhaiskasvatusmaksu (288€) ja varhaiskasvatuksessa yli 3-vuotias lapsi (palveluseteli 806€). Yksityisen päiväkodin hinta on 856€. Tällöin palvelusetelin omavastuuosuudeksi saadaan: 856€ – 806€ + 288€ = 338€ 
 • Palvelusetelin arvo tarkistetaan, kun

  • lapsi täyttää 3 vuotta
  • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
  • perhekoossa tapahtuu muutos, esimerkiksi huoltajuus muuttuu ja/tai perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
  • varhaiskasvatuksen tarve muuttuu
 • Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatuspaikkaan palvelusetelin irtisanomisesta.

  Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

 • Komulainen Tuula

  Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus