Hyppää sisältöön
Kirjat kirjaston hyllyssä

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on laadittu yhteistyössä eri kulttuurilaitosten kanssa tukemaan päiväkodeissa ja kouluissa tehtävää kulttuurikasvatustyötä. Kulttuuripolkuun on sisäänrakennettu myös kirjastopolku tukemaan lasten lukuharrastuksen viriämistä ja kehittämään lasten kirjastonkäyttötaitoja. Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja sivistystoimi sekä kulttuurilaitokset haluavat osallistua lastenkulttuurin edistämiseen. Kulttuuritoiminta on luonnollinen osa päiväkodin ja koulun perustehtävää.

Kulttuuripolkutoiminnalla on jatkumo ja se on sekä tavoitteellista että tasapuolisesti kaikki huomioivaa toimintaa. Kulttuuripolun kautta oppilas pääsee tutustumaan eri kulttuurin ja taiteen aloihin, lisäämään paikallistuntemustaan ja kenties innostuu etsimään harrastuksia kulttuurin parista. Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman.

Kulttuuripolku toimii itseohjautuvasti. Kulttuurilaitosten yhteyshenkilöt lähestyvät koulua itse määritteleminään ajankohtina lukuvuoden aikana tai opetuksen yhteyshenkilön välityksellä.

Kulttuuripolku eri ikäluokilla

 • Koulun kulttuuriopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle elämyksiä ja tutustuttaa oppilas monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueisiin. Samalla sen tehtävä on taata kaikille Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä osalliseksi Kajaanin kaupungin kulttuuripalveluista.

  Kulttuuripolku vahvistaa päiväkodin, koulun ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä sekä on lisänä ja tukee päiväkodin ja koulun omaa kulttuurikasvatusta. Kulttuuripolku tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja opettajille apua ja oman lisänsä tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitteluissa ja toteuttamisessa.

  Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman. Se sisältää tutustumisia eri kulttuuria tarjoaviin kohteisiin ja kulttuurintarjoajien tekemiä vierailuja toimintatuokioineen. Peruskoulun päättövuotena nuoret saavat henkilökohtaisen VIP 9-kortin, jolla saa etuja kaupungin eri kulttuurilaitoksissa.

  Kulttuuripolku toimii itseohjautuvasti ja kulttuurilaitosten yhteyshenkilöt lähestyvät koulua itse määritteleminään ajankohtina lukuvuoden aikana.

 • 1) Silmun toiminnan sisällöt:

  Kulttuuri, leikki- ja avoimen toiminnan tarjoamaa toimintaa varhaiskasvatukselle.

  Vierailu Silmussa

  Päiväkodeilla on mahdollisuus varata vierailuaika Silmuun. Päiväkotiryhmälle tarjotaan elämyksellinen tarinatuokio ja mahdollisuus vapaaseen leikkiin Silmussa. Toiminnassa on vaihtuva teema vuosittain. Ympäristö on rikastettu ja elävöitetty teeman mukaan.

  Runot ja tarinat

  Silmu työstää ja toimittaa päiväkodeille runollisen tarinapaketin, joka sisältää myös kuvia ja tehtäviä. Päiväkotien Kulttuurivastaavat huolehtivat postin jakamisesta kaikkiin ryhmiin. Runotarinoiden kertojina toimii kaksi eläinhahmoa, jotka kertomuksissaan kertovat elämästään ja luonnosta. Runot on tarkoitettu kaikenikäisille. Lisätehtävissä on huomioitu eri-ikäiset. Hahmot tekevät toisinaan myös opettavaisia ja hauskuttavia videoita You Tubeen.

  Agenttiseikkailu

  Silmun ja kirjaston yhteistyönä tehty agenttiseikkailu eskareille. Agenttiseikkailu aloitetaan katsomalla ryhmässä Silmun ja kirjaston tekemä seikkailuvideo. Silmu jakaa eskariryhmille syksyllä linkin videoon, joka löytyy You Tubesta. Eskariryhmät varaavat ajan kirjastolta omaan agenttiseikkailuun.

  2)  Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Kirjastoagentit tutustuvat omaan lähikirjastoon ja kirjastonkäytön perusteisiin toiminnallisessa tuokiossa.

 • 1) Tanssituokion sisällöt ja tavoitteet:

  Toiminnallinen tanssikylpytuokio, jossa tanssi tuodaan osaksi oppilaiden kokemusmaailmaa.

  Tavoitteena on edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja luoda edellytyksiä itseilmaisulle. Työpajassa tutustutaan tanssin elementteihin: oma keho, tila, aika, dynamiikka, rytmi ja tanssitaan tanssit eri aikakausilta.

  Yhteistyötaho: Kajaani Dancen tanssikoulu on syyskuussa yhteydessä kouluihin. Työpajat järjestetään loka-marraskuun aikana.

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Ensimmäisellä luokalla tutustutaan kirjastoon tilana ja opitaan käyttämään kirjaston peruspalveluita. Lukutaidon oppimista tuetaan lastenkirjallisuuden esittelyllä ja ohjaamalla löytämään itselle sopivia kirjoja.

 • Soitinesittelyn sisällöt ja tavoitteet:

  Toiminnallinen soitinesittely musiikkiopistolla, jossa oppilas tutustuu eri soittimiin. Tavoitteena on oppilaan oman kiinnostuksen herääminen soittamista kohtaan.

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto. 

   

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  Oppilas osallistuu tanssinäytökseen yleisönä ja tutustuu balettiin tanssilajina.

  Oppilas saa osallistavan, elämyksellisen kokemuksen tanssista taidemuotona.

  Yhteistyötaho: Ballet Kaukametsä

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Sanataidetta aakkosista. Toiminnallisessa tuokiossa tutustutaan ja opitaan kirjastonkäyttöä ja saadaan kirjavinkkejä.

 • Konsertin sisällöt ja tavoitteet:

  • Oppilas harjoittelee konserttiyleisönä olemista. Hän saa osallistavan, elämyksellisen kokemuksen musiikista taidemuotona.

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  Helmikuun alussa osallistutaan tanssinäytökseen Kaukametsän salissa  katsojana, kokijana ja tekijänä.

  Yhteistyötaho: Kaukametsän kulttuuritapahtumat yhteistyössä Kajaanin Dance tanssikoulun kanssa

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Viidennen luokan kirjastovierailulla oppilaat osallistuvat Neropatit verkkokirjastossa -työpajaan. Työpajassa tutustutaan Kainet-verkkokirjaston tiedonhakuun pienissä ryhmissä. Tehtävien aiheet vaihtelevat paikallishistoriasta erilaisiin harrastuksiin ja matkailuun. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää myös tiedonhaunopastus luokassa käytävään aiheeseen.

 • Teatterivierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Oppilaat tutustuvat teatteriin ja saavat kuvan teatterin ammateista. Lisäksi he saavat valmiuksia teatteritaiteen vastaanottajina ja kynnys tulla teatteriin madaltuu.

  Ensisijaisena toteuttamismuotona teatteri pyrkii tarjoamaan kohderyhmälleen teatteriesityksen katsomiskokemuksen. Mikäli se ei ole mahdollista, voi kunkin 6-luokan opettaja valita luokalleen vaihtoehtoisesti kulissikierroksen teatterilla tai kouluvierailun eli teatterin ja sen ammattien esittelytuokion omassa luokassa.

  Yhteistyötaho: Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri

 • 1) Taidemuseovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Vierailu taidemuseolle, jossa oppilas saa kokemuksia taiteen ja ympäristönsä tarkkailijana. Lisäksi taidemuseovierailu tarjoaa tietoa eri taiteen muodoista ja taidemuseon toiminnasta. Taidemuseo räätälöi luokalle näyttelyyn sopivan kierroksen, joka voi olla mahdollisuuksien mukaan myös osallistava.

  Yhteistyötaho: Kajaanin taidemuseo

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Murhamysteeri, toiminnallinen tiedonhakuseikkailu, jonka avulla muistutellaan mieleen mm. tiedonhakua ja kirjastoluokitusta.

  Yhteistyötaho: Kajaanin pääkirjasto

 • 1) Taidetestaajat

  Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain. Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide.

  2 ) Museovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Oppilaat vierailevat historian opettajan kanssa museossa tai museon työntekijät tulevat vierailulle koululle. Toiminnallisella kierroksella syvennetään historian opiskelua tutustumalla paikallishistoriaan ja kulttuuriympäristöön sekä museon toimintaan ja kokoelmiin. Oppilailla on mahdollisuus myös osallistua nykydokumentointiin.

  Yhteystyötaho: Kainuun Museo

 • Ilmaisutaito- ja teatterityöpajan sisältö:

  Ilmaisutaito- ja teatterityöpajassa opitaan itseilmaisua ja kontaktissa olemista toisten kanssa kaikille sopivien teatteri-ilmaisun harjoitteiden kautta. Taidot ohjaavat oivalluksiin niin näyttelemisestä, äänenkäytöstä kuin arkielämän ilmaistutaidoista ja kommunikaatiosta. Työpajojen vetäjinä Vaara-kollektiivin teatteri-ilmaisun ohjaajat.

  Yhteistyötaho: Vaara-kollektiivi

Yhteystiedot

Kulttuuripolkuyhteistyössä mukana olevat tahot:

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus

Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Pilvi Tervahonka, pilvi.tervahonka@edukajaani.fi, p. 040 5125 308

Kainuun Musiikkiopisto ja Ballet Kaukametsä

Koskikatu 2, 87200 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Eevamaria Nivalainen, eevamaria.nivalainen@kajaani.fi
 • Yhteyshenkilö: Sanna Kilpeläinen sanna.t.kilpeläinen@kajaani.fi, p. 040 8316 942

Kajaani Dance

Kauppakatu 23, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Minna Palokangas, dancekajaani@gmail.com, p. 044 5874 765

Kajaanin Kaupunginteatteri – alueteatteri

Kauppakatu 14, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Sanna Heikkinen, sanna.k.heikkinen@kajaani.fi, p. 044 7100 386

Kajaanin Pääkirjasto

Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Mari Karvonen, mari.karvonen@kajaani.fi, p. 044 7100 020

Kainuun Museo

Asemakatu 4, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Henna Kettunen, henna.kettunen@kajaani.fi, p. 040 3510 162

Kajaanin taidemuseo

Linnankatu 14,87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Ulla Härkönen, ulla.harkonen@kajaani.fi, p. 044 4214 193

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä

Koskikatu 2–4, 87200 Kajaani

 • Yhteyshenkilö Minna Tuunainen, minna.tuunainen@kajaani.fi, p. 044 7100 922

SILMU

Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani

 • Yhteyshenkilö: Elina Kilpeläinen, elina.kilpelainen@kajaani.fi, p. 044 7100 016

Vaara-kollektiivi

 • Yhteyshenkilö: Veikko Leinonen, vaarakollektiivi@gmail.com, p. 050 5706 577