Hyppää sisältöön
Kirjat kirjaston hyllyssä

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on laadittu yhteistyössä eri kulttuurilaitosten kanssa tukemaan päiväkodeissa ja kouluissa tehtävää kulttuurikasvatustyötä. Kulttuuripolkuun on sisäänrakennettu myös kirjastopolku tukemaan lasten lukuharrastuksen viriämistä ja kehittämään lasten kirjastonkäyttötaitoja. Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja sivistystoimi sekä kulttuurilaitokset haluavat osallistua lastenkulttuurin edistämiseen. Kulttuuritoiminta on luonnollinen osa päiväkodin ja koulun perustehtävää.

Kulttuuripolkutoiminnalla on jatkumo ja se on sekä tavoitteellista että tasapuolisesti kaikki huomioivaa toimintaa. Kulttuuripolun kautta oppilas pääsee tutustumaan eri kulttuurin ja taiteen aloihin, lisäämään paikallistuntemustaan ja kenties innostuu etsimään harrastuksia kulttuurin parista. Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman.

Kulttuuripolku toimii itseohjautuvasti. Kulttuurilaitosten yhteyshenkilöt lähestyvät koulua itse määritteleminään ajankohtina lukuvuoden aikana tai opetuksen yhteyshenkilön välityksellä.

Kulttuuripolku eri ikäluokilla

 • Koulun kulttuuriopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle elämyksiä ja tutustuttaa oppilas monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueisiin. Samalla sen tehtävä on taata kaikille Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä osalliseksi Kajaanin kaupungin kulttuuripalveluista.

  Kulttuuripolku vahvistaa päiväkodin, koulun ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä sekä on lisänä ja tukee päiväkodin ja koulun omaa kulttuurikasvatusta. Kulttuuripolku tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja opettajille apua ja oman lisänsä tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitteluissa ja toteuttamisessa.

  Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman. Se sisältää tutustumisia eri kulttuuria tarjoaviin kohteisiin ja kulttuurintarjoajien tekemiä vierailuja toimintatuokioineen. Peruskoulun päättövuotena nuoret saavat henkilökohtaisen VIP 9-kortin, jolla saa etuja kaupungin eri kulttuurilaitoksissa.

  Kulttuuripolku toimii itseohjautuvasti ja kulttuurilaitosten yhteyshenkilöt lähestyvät koulua itse määritteleminään ajankohtina lukuvuoden aikana.

 • 1) Silmun toiminnan sisällöt:

  Silmun oma elämystoiminta ja esitykset päiväkodeissa, Silmun omassa oppimisympäristössä sekä kaupungin erilaisissa tapahtumissa ja kulttuurilaitoksissa. Toiminta on ohjelmistoltaan vaihtelevaa, muuttuu toimikausittain.

  Tavoitteet:

  • Luoda vapaa kehityksellinen ympäristö lasten leikille, luovalle toiminnalle, tarinalliselle oppimiselle Silmussa.
  • Kulttuurielämysten ja esitysten säännöllinen vieminen päiväkoteihin.
  • Tehdä kirjallisia toiminta-, tarina- ja motivaatiopaketteja varhaiskasvatuksen käyttöön
  • Tehdä lapsiperheille tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • Sujuvaa yhteistyötä ja avunantoa kulttuuripolun toimijoiden kanssa eri projektien merkeissä
  • Tehdä videoita kaikkien katsottavaksi (You tube)

  2)  Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Kirjastokäynti lähikirjastossa, missä tutustutaan omaan lähikirjastoon ja kirjastonkäytön perusteisiin toiminnallisessa tuokiossa.

 • 1) Tanssituokion sisällöt ja tavoitteet:

  • Toiminnallinen tanssikylpytuokio, jossa tanssi tuodaan osaksi oppilaiden kokemusmaailmaa.
  • Tavoitteena on edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja luoda edellytyksiä itseilmaisulle.
  • Tanssi kehittää mm. motoriikkaa, rytmitajua, itseilmaisua ja itsetuntemusta.

  Yhteistyötaho: Kajaani Dancen tanssikoulu on kevätkaudella yhteydessä kouluihin.

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • Oma kirjastokortti, lähikirjasto tutuksi ja kirjoja lukupolun alkuun.
 • Soitinesittelyn sisällöt ja tavoitteet:

  • Toiminnallinen soitinesittely musiikkiopistolla, jossa oppilas tutustuu eri soittimiin. Tavoitteena on oppilaan oman kiinnostuksen herääminen soittamista kohtaan.

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto. Kainuun musiikkiopisto järjestää syyslukukaudella Otanmäki-Vuolijoki ja Jormua-Kuluntalahti alueella sekä kevätlukukaudella muilla kouluilla.

   

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  • Oppilas osallistuu tanssinäytökseen yleisönä ja tutustuu balettiin tanssilajina.
  • Oppilas saa osallistavan, elämyksellisen kokemuksen tanssista taidemuotona.

  Yhteistyötaho: Ballet Kaukametsä

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  Sanataidetta aakkosista. Toiminnallisessa tuokiossa tutustutaan ja opitaan kirjastonkäyttöä ja saadaan kirjavinkkejä.

 • Konsertin sisällöt ja tavoitteet:

  • Oppilas harjoittelee konserttiyleisönä olemista. Hän saa osallistavan, elämyksellisen kokemuksen musiikista taidemuotona.

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  • Tanssinäytökseen osallistutaan yleisönä, saadaan valmiuksia taiteen vastaanottajina.

  Yhteistyötaho: Kaukametsän kulttuuritapahtumat yhteistyössä Kajaanin Dance tanssikoulun kanssa

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • Tiedonhaku omaan tai luokassa käytävään aiheeseen. Esimerkiksi kulttuuriperinnöstä tai historiasta.
  • Opitaan tiedonhaun periaatteet ja tutustutaan kirjastoluokkiin.
 • Teatterivierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Oppilaat tutustuvat teatteriin ja saavat kuvan teatterin ammateista. Lisäksi he saavat valmiuksia teatteritaiteen vastaanottajina ja kynnys tulla teatteriin madaltuu.

  Ensisijaisena toteuttamismuotona teatteri pyrkii tarjoamaan kohderyhmälleen teatteriesityksen katsomiskokemuksen. Mikäli se ei ole mahdollista, voi kunkin 6-luokan opettaja valita luokalleen vaihtoehtoisesti kulissikierroksen teatterilla tai kouluvierailun eli teatterin ja sen ammattien esittelytuokion omassa luokassa.

  Yhteistyötaho: Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri

 • 1) Taidemuseovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  • Vierailu taidemuseolle, jossa oppilas saa kokemuksia taiteen ja ympäristönsä tarkkailijana. Lisäksi taidemuseovierailu tarjoaa tietoa eri taiteen muodoista ja taidemuseon toiminnasta. Taidemuseo räätälöi luokalle näyttelyyn sopivan kierroksen, joka voi olla mahdollisuuksien mukaan myös osallistava.

  Yhteistyötaho: Kajaanin taidemuseo

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • Murhamysteeri, toiminnallinen tiedonhakuseikkailu, jonka avulla muistutellaan mieleen mm. tiedonhakua ja kirjastoluokitusta.

  Yhteistyötaho: Kajaanin pääkirjasto

 • 1) Taidetestaajat

  Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain. Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide.

  2 ) Museovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Oppilaat vierailevat historian opettajan kanssa museossa, jossa on oppilaille räätälöity opastettu, osittain toiminnallinen kierros. Tarkoitus on syventää historian opiskelua ja tuoda esille paikallishistoriaa sekä madaltaa kynnystä vierailla museossa.

  Yhteystyötaho: Kainuun Museo

 • Ilmaisutaito- ja teatterityöpajan sisältö:

  Ilmaisutaito- ja teatterityöpajassa opitaan itseilmaisua ja kontaktissa olemista toisten kanssa kaikille sopivien teatteri-ilmaisun harjoitteiden kautta. Taidot ohjaavat oivalluksiin niin näyttelemisestä, äänenkäytöstä kuin arkielämän ilmaistutaidoista ja kommunikaatiosta. Työpajojen vetäjinä Vaara-kollektiivin teatteri-ilmaisun ohjaajat.

  Yhteistyötaho: Vaara-kollektiivi

Yhteystiedot

Kulttuuripolkuyhteistyössä mukana olevat tahot:

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus

Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Pilvi Tervahonka, Otanmäen koulun rehtori
pilvi.tervahonka@edukajaani.fi, p.040 512 5308

Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri

 • Kauppakatu 14, 87100 Kajaani

  Sanna Heikkinen
  , alueteatterituottaja
  sanna.k.heikkinen@kajaani.fi, p. 044 7100 386

  Anja Pietarinen,
  markkinointipäällikkö
  anja.pietarinen@kajaani.fi

Kainuun Museo

 • Asemakatu 4, 87100 Kajaani
  p. 044 7100 506

  Henna Kettunen,
  henna.kettunen@kajaani.fi, p. 040 3510162

Kajaanin taidemuseo

 • Linnankatu 14, 87100 Kajaani
  p. 044 7100 545

  Pirjo Immonen
  , taidemuseon johtaja
  pirjo.immonen@kajaani.fi

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä

 • Koskikatu 2-4, 87200 Kajaani

  Minna Saastamoinen
  , kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
  minna.m.saastamoinen@kajaani.fi, p. 044 7100 922

Kainuun Musiikkiopisto ja Ballet Kaukametsä

 • Koskikatu 2, 87200 Kajaani

  Sanna Kilpeläinen
  , sanna.t.kilpelainen@kajaani.fi, p. 040 8316 942

  Eeva-Maria Nivalainen,
  eeva-maria.nivalainen@kajaani.fi ( Ballet Kaukametsä)

Kajaani Dance

 • Kauppakatu 23, 87100 Kajaani

  Minna Palokangas
  , dancekajaani@gmail.com, p. 044 5874 765

SILMU

 • Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani

  Elina Kilpeläinen,
  elina.kilpelainen@kajaani.fi, p. 044 710 0016

Vaara-kollektiivi

 • Sammonkatu 7B, 87100 Kajaani

  Veikko Leinonen
  , tuottaja
  vaarakollektiivi@gmail.com, p. 050 570 6577

Kajaanin pääkirjasto