Hyppää sisältöön

Tanssilajit

  • Satubalettitunneilla tutustutaan leikinomaisesti tanssin perusteisiin ja harjoitellaan yksin, ryhmässä ja parin kanssa toimimista. Tunneilla opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä sekä opitaan tanssitekniikkaa ja perusasentoja ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova osuus, joka johdattaa lasta löytämään kehonsa ilmaisumahdollisuudet ja liikunnan ilon. Opetus antaa valmiuksia klassisen baletin ja nykytanssin opintoihin.

  • Alkeisbalettitunneilla opetellaan tanssin perustaitoja edeten leikin kautta kohti varsinaisia balettiharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikan perusteita ikäkaudelle sopivassa muodossa, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista. Liikkeiden vaikeustaso kasvaa tasoryhmittäin.

  • Sopii nuorille, jotka haluavat aloittaa tanssin harrastamisen baletin kautta. Tunneilla käydään läpi klassisen baletin liikemateriaalia tankotyöskentelynä sekä keskilattialla tapahtuvin harjoittein. Tunneilla työstetään vartalon oikeaa asentoa ja hallintaa, venyvyyttä ja jalkatyöskentelyä, linjausta,  koordinaatiota sekä musiikin ja liikkeen kohtaamista tanssillisessa ilmaisussa.  Balettitunneilla kehitetään lajille ominaista jalkojen aukikiertoa ja vahvistetaan tasapainoa sekä hyppy-ja pyörimistekniikkaa. Aiempaa tanssikokemusta ei vaadita.

  • Perehdytään syvemmin baletin tekniikkaan, traditioon, tyyliin, musiikkiin, ilmaisuun ja sanastoon tason mukaisesti.

  • Aikuisbalettitunnit on tarkoitettu kaikille baletista kiinnostuneille. Tunneilla keskitytään kehonhallintaan balettitekniikan kautta. Tanssiliikkeet sovelletaan tason ja jokaisen oman kehon mahdollisuuksien ja vaatimusten mukaisesti.

  • Nykytanssitunneilla harjoitellaan tanssitekniikan perusteita, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista ikäkaudelle sopivassa muodossa. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään tanssimalla. Nykytanssitunneilla tärkeää on myös oman minäkuvan ja hyvän ryhmähengen vahvistaminen.

  • Tunneilla työstetään vartalon keskustasta lähtevää kokonaisvaltaista liikekieltä, koordinaatiota, elastisuutta ja jazztanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa. Tunnit sisältävät harjoitteita keskilattialla, liikkuvan osuuden ja tanssisarjoja. Tunneilla käytetään monipuolisesti uutta tämän päivän musiikkia. Tunneilla kannustetaan tanssi-ilmaisuun sekä avoimuuteen omille liikeideoille.

  • Karakteritanssi tarkoittaa baletin liikekieleen perustuvaa näyttämölle muokattua kansantanssia. Karakteritanssitunneilla harjoitellaan tanssitekniikkaa niin tangon ääressä kuin keskilattiallakin, mutta pääpaino on tanssien harjoittelemisessa. Karakteritanssissa kehittyvät koordinaation lisäksi muun muassa rytmiset taidot ja tanssi-ilmaisu. Tunneilla käytetään kenkiä.