Hyppää sisältöön
Balettitanssijat esiintyvät tanssinäytöksessä

Tanssilajit

  • Satubalettitunneilla tutustutaan leikinomaisesti tanssin perusteisiin ja harjoitellaan yksin, ryhmässä ja parin kanssa toimimista. Tunneilla opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä sekä opitaan tanssitekniikkaa ja perusasentoja ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova osuus, joka johdattaa lasta löytämään kehonsa ilmaisumahdollisuudet ja liikunnan ilon. Opetus antaa valmiuksia klassisen baletin ja nykytanssin opintoihin.

  • Alkeisbalettitunneilla opetellaan tanssin perustaitoja edeten leikin kautta kohti varsinaisia balettiharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikan perusteita ikäkaudelle sopivassa muodossa, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista. Liikkeiden vaikeustaso kasvaa tasoryhmittäin.

  • Opetus perustuu Vaganova-metodiin sisältäen tankotyöskentelyä ja keskilattialla tapahtuvia harjoitteita. Tunneilla työstetään vartalon oikeaa asentoa ja hallintaa, aukikiertoa, jalkatyöskentelyä, käsien asentoja, koordinaatiota sekä musiikillista ja tanssillista ilmaisua.

  • Klassisen baletin Vaganova-metodin mukaista opetusta tanssiopinnot myöhemmin aloittaville.

  • Perehdytään syvemmin baletin tekniikkaan, traditioon, tyyliin, musiikkiin, ilmaisuun ja sanastoon tason mukaisesti.

  • Aikuisbalettitunnit on tarkoitettu kaikille baletista kiinnostuneille. Tunneilla keskitytään kehonhallintaan balettitekniikan kautta. Tanssiliikkeet sovelletaan tason ja jokaisen oman kehon mahdollisuuksien ja vaatimusten mukaisesti.

  • Nykytanssitunneilla harjoitellaan tanssitekniikan perusteita, koordinaatiota, notkeutta, voimaa, musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin sekä tilan hahmottamista ikäkaudelle sopivassa muodossa. Luovien harjoitteiden kautta pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet ja rohkeus ilmaista itseään tanssimalla. Nykytanssitunneilla tärkeää on myös oman minäkuvan ja hyvän ryhmähengen vahvistaminen.

  • Tunneilla työstetään vartalon keskustasta lähtevää kokonaisvaltaista liikekieltä, koordinaatiota, elastisuutta ja jazztanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa. Tunnit sisältävät harjoitteita keskilattialla, liikkuvan osuuden ja tanssisarjoja. Tunneilla käytetään monipuolisesti uutta tämän päivän musiikkia. Tunneilla kannustetaan tanssi-ilmaisuun sekä avoimuuteen omille liikeideoille.